Sfârșit creștinesc vieții noastre, fără durere, neînfruntat, în pace… – Jean-Claude Larchet

La Editura BASILICA a Patriarhiei Române a apărut, cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, lucrarea Sfârșit creștinesc vieții noastre, fără durere, neînfruntat, în pace…, în traducerea doamnei Marinela Bojin, după cum ne-a precizat Dragoș Vlădescu.

Cartea de față, tradusă pentru prima dată în limba română, mijlocește în paginile ei o riguroasă lămurire din perspectivă ortodoxă a problemelor etice legate de sfârșitul vieții. Întreaga problematică a cărții, cu o profundă semnificație etică și bioetică, este cercetată în aspectele ei concrete, pe care marele teolog ortodox francez Jean-Claude Larchet le situează și analizează în lumina cuvintelor pline de sens ale cuprinzătoarei ectenii din Sfânta Liturghie, în care se cere de la Dumnezeu „sfârșit creștinesc vieții noastre, fără durere, neînfruntat, în pace și răspuns bun la înfricoșata Judecată a lui Hristos”.

Această cerere profund creștinească este și una general umană, întrucât orice om își dorește în mod firesc să ajungă la sfârșitul vieții împăcat, să aibă o „moarte bună”, demnă de o făptură omenească, nesupusă degradării și rușinii, în liniște și pace. Această justificată dorință se poate împlini însă în felurite moduri, potrivit concepției pe care o au oamenii despre ceea ce înseamnă până la urmă o „moarte bună”.

Pornind de aici, autorul prezintă din punct de vedere ortodox problemele etice pe care le ridică eutanasia, sinuciderea, obstinația terapeutică, transplantul de organe, incinerarea, îngrijirile paliative, tratamentul acordat trupului după decesul persoanei, înfățișând pozițiile Bisericilor Ortodoxe locale care s-au pronunțat în legătură cu aceste delicate teme. Între ele, un loc privilegiat îl ocupă Biserica Ortodoxă Română, al cărui document pe această temă este des citat de autor. La rândul lor, eticienii ortodocși sunt și ei prezenți, cu opiniile lor, în această actuală dezbatere.

Referința majoră a autorului, fin cunoscător al scrierilor patristice, rămâne însă învățătura Sfinților Părinți, a cărei perenitate și actualitate este încă o dată valorizată și evidențiată în paginile acestei cărți. Viguroasa și inspirata învățătură patristică este capabilă și astăzi – chiar mai mult decât oricând, dată fiind acuitatea și complexitatea problemelor de natură etică ivite în lumea modernă – să ofere omului contemporan un răspuns generos, edificator și mângâietor la gravele întrebări cu care se confruntă acesta în vastul spațiu al moralei creștine.

Volumul se încheie cu o tâlcuire duhovnicească, întemeiată pe interpretarea Sfinților Părinți, a acestor cuvinte rostite de Mântuitorul Iisus Hristos când se afla răstignit pe cruce: „Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, pentru ce M-ai părăsit?” (Matei 27, 46). Ca toate celelalte cuvinte ale Sale, și acestea sunt pilduitoare, având o noimă dumnezeiască și un rost mântuitor. Aceste cuvinte sunt cu adevărat făclie pentru cel aflat în întunericul deznădejdii, sunt dulci limbii celui care gustă din amarul suferinței, sunt comoară mare pentru cel lipsit de orice ajutor și care, țintuit pe crucea suferinței sale, imploră împreună cu Psalmistul: „Lipitu-s-a de pământ sufletul meu; viază-mă, după cuvântul Tău” (Psalmii 118, 25). În chip minunat, mai presus de înțelegere, prin acele cuvinte, Mântuitorul ne învață să stăruim în credință, în nădejde și în alipirea iubitoare de Dumnezeu atunci când suntem ispitiți să ne pierdem și credința, și nădejdea, și dragostea față de El. Așadar, în orice încercare care ni se pare a fi „spre moarte” (Ioan 11, 4), să rostim întotdeauna împreună cu Mântuitorul nostru Iisus Hristos: „Părinte, în mâinile Tale încredințez duhul Meu!” (Luca 23, 46).

Cartea poate fi achiziționată de la Librăria Cărților Bisericești (Intr. Miron Cristea nr. 6, accesul se face din strada 11 Iunie), Librăria „Ortodoxia” (Calea Victoriei nr. 45, lângă biserica Krețulescu), prin comandă pe internet la adresa [email protected], precum și de la pangarele bisericilor și mânăstirilor din cuprinsul Arhiepiscopiei Bucureștilor.

Comentarii Facebook


Știri recente