30 de cuvinte despre rugăciune ale Părintelui Patriarh Daniel

Fără rugăciune nu este Biserică şi nici viață creștină, a subliniat Părintele Patriarh Daniel în prima zi a anului 2022 în care Patriarhia Română omagiază rugăciunea în viața Bisericii și a creștinului. „Când pierdem bucuria şi pacea sufletului, este semnul sigur că nu ne mai rugăm cum trebuie sau cât trebuie”, ne-a atenționat Preafericirea Sa.

Vă oferim o selecție de 30 de citate ale Patriarhului României despre rugăciune:

 1. „Rugăciunea smerită este temelia vieții și a creșterii spirituale a omului”.

 2. „Prin rugăciune, prin harul lui Dumnezeu, inima omului se poate schimba încât din inimă răzbunătoare poate deveni inimă iertătoare”.

 3. „Când ne aflăm în stare de rugăciune unită cu postul suntem direct legați de Dumnezeu mai mult decât de orice alt lucru material din lumea aceasta”.

 4. „Dacă Îl chemăm pe Hristos stăruitor în rugăciune, zicând: „Doamne, mântuiește-ne! Doamne, scapă-ne!”, atunci El vine la noi în suflet și ne ajută, ne luminează și ne întărește”.

 5. „Rugăciunea care ne înalță este rugăciunea făcută întru smerenie, iar rugăciunea care ne împiedică să ne apropiem de Dumnezeu și ne dăunează din punct de vedere spiritual este rugăciunea făcută cu mândrie”.

 6. „Rugăciunea smerită este mântuitoare și sfințitoare, deoarece ea ne umple de prezența lui Dumnezeu Cel milostiv”.

 7. „Prin rugăciunea smerită înaintea lui Dumnezeu omul se deschide, se leapădă de sinele egoist, iar sufletul său primește harul lui Dumnezeu Cel milostiv”.

 8. „Numai rugăciunea smerită vindecă sufletul de rănile păcatului și de mândrie, cultivând trezvia duhovnicească, pentru a nu cădea în mulțumirea de sine ca lenevire duhovnicească și slăbire în iubirea de Dumnezeu și față de semeni”.

 9. „Rugăciunea smerită înaintea lui Dumnezeu Cel sfânt și bun este un fel de oglindă care ne arată că ceea ce am făcut bine este foarte puțin în raport cu binele pe care trebuie să-l facem în viața noastră, pentru a ne asemăna cu Dumnezeu în sfințenie și bunătate”.

 10. „Rugăciunea smerită luminează și lărgește sufletul omului pentru a primi harul lui Dumnezeu în el și pentru a iubi pe semenii săi”.

 11. „Rugăciunea adevărată este izvor de bucurie și de putere sau tărie spirituală”.

 12. „Într-o lume agitată, cu ochii pe ceas, pe agendă sau pe calculator, rugăciunea mai scurtă și mai deasă poate deveni o respirație spirituală a sufletului, un izvor de pace și de iubire față de Dumnezeu și de semenii noștri”. *

 13. „Sfinții se roagă pururea pentru noi – sfinții din icoane – și ne cheamă și pe noi la rugăciune. Când ne rugăm într-o biserică ortodoxă pictată, simțim că nu ne rugăm singuri, ci ne rugăm împreună cu sfinții”. *

 14. „Când omul nu mănâncă nimic şi nu bea nimic în timpul zilei, ci doar se roagă, rugăciunea lui devine mai smerită şi în acelaşi timp mai fierbinte, pentru că este o rugăciune de cerere de iertare de păcate”. *

 15. „Rugăciunea smerită este și izvor de iubire smerită: Cine se roagă cu rugăciune smerită se umple de harul iubirii milostive și smerite a lui Dumnezeu și se roagă pentru toți oamenii: pentru cei de aproape și cei de departe”. *

 16. „Nu orice rugăciune este primită de Dumnezeu, ci numai rugăciunea smerită, făcută întru umilinţă”. *

 17. „Dacă Îl chemăm pe Domnul Iisus cu stăruinţă în rugăciune, zicând: Doamne, mântuieşte-ne! Doamne, scapă-ne!, atunci El vine la noi şi ne ajută”. *

 18. „Numai când învăţăm să ne rugăm şi să lucrăm nu doar pentru noi înşine, ci şi pentru sănătatea şi mântuirea altora, atunci putem spune că avem o cultură sănătoasă a sufletului creştin, şi anume că sufletul creştin este milostiv, smerit şi ajutător”. *

 19. „Rugăciunea nu este doar lucrarea omului care se adresează lui Dumnezeu, ci şi lucrarea tainică a harului lui Dumnezeu în sufletul celui care se află în comuniune cu Dumnezeu”. *

 20. „Rugăciunea unită cu postul este o armă duhovnicească puternică de luptă împotriva patimilor egoiste şi împotriva ispitelor care vin din partea duhurilor necurate”. *

 21. Despre Rugăciunea inimii: „Aceasta este o rugăciune izvorâtă din adâncul inimii, mai ales când omul simte că niciunul dintre oameni nu-l mai poate ajuta, ci numai Preamilostivul Dumnezeu Cel Atotputernic”. *

 22. „Harul Domnului  se dobândeşte prin rugăciune smerită, osteneală şi răbdare multă. *

 23. „Trebuie să ne rugăm ca să putem păstra și mărturisi împreună dreapta credință creștină. Prin comuniune în rugăciune și faptă creștinii arată sfânta unitate a Bisericii”. *

 24. „Treapta de bază a urcuşului duhovnicesc spre înviere este rugăciunea smerită”. *

 25. „Atunci este omul liber când poate iubi pe Dumnezeu în rugăciune și pe semenul său prin fapte bune”. *

 26. „Timpul vieţii noastre se sfinţeşte prin rugăciune şi fapte bune”. *

 27. „Rugăciunea ritmează ca un orologiu spiritual viaţa şi creşterea spirituală a credinciosului”. *

 28. „Rugăciunea ne ajută să înfruntăm greutățile vieții și să pregustăm încă din lumea aceasta lumina și bucuria învierii și a vieții veșnice”. *

 29. „Toate faptele bune ale creștinului și toate gândurile curate sunt roadele rugăciunii sale și ale celor ce se roagă pentru el”. *

 30. „Nimic nu poate înlocui rugăciunea şi nicio activitate nu este mai de preţ decât rugăciunea, fiindcă rugăciunea ne dăruiește inspiraţie şi putere pentru a rosti cuvântul frumos şi pentru a săvârși fapta bună”. *

Foto credit: Arhivă Basilica.ro

Urmăreşte-ne pe Twitter: @agentiabasilica

Comentarii Facebook


Știri recente