Sfinții Părinți Ioachim și Ana, icoană reprezentativă a anului omagial 2020

Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a ales, deloc întâmplător, pentru Anul Omagial al Pastorației Părinţilor şi Copiilor, familia Sfinţilor Ioachim şi Ana ca icoană reprezentativă. Model pentru toţi părinţii de astăzi, Sfinţii Ioachim şi Ana rămân un exemplu grăitor de familie sfântă, de educaţie, rugăciune şi jertfelnicie.

Icoana a fost prezentată în Catedrala Patriarhală, cu prilejul proclamării anului omagial şi comemorativ, la 1 ianuarie.

La ceremonie, Părintele Patriarh Daniel a spus: „Familia a ocupat întotdeauna un loc central în învățătura creștină, reprezentând cadrul intim cel mai de preț pentru cultivarea iubirii conjugale, părintești, filiale și frățești”.

Dacă trăiește în duhul și după modelul vieții Sfinților Părinți ai Maicii Domnului, familia devine, la rândul ei, „binecuvântare și icoană a iubirii lui Dumnezeu pentru umanitate, un spațiu sacru al lucrării harului Preasfintei Treimi orientat spre viață și iubire eternă”, a mai precizat Preafericitul Părinte Patriarh Daniel.

Astfel, icoana ilustrează o învățătură a părintelui patriarh oferită în cuvântul rostit cu prilejul proclamării anului omagial:

„În familie, relația părinți-copii se înțelege mai ales din perspectiva relației omului cu Dumnezeu. Copiii nu se nasc doar pentru o viață terestră, ci se nasc și ca să poată deveni, prin Botez, fii ai lui Dumnezeu după har (cf. Ioan 1, 12‑13) și să dobândească viața veșnică din Împărăția Preasfintei Treimi, prin credinţă şi fapte bune.”

Într-o omilie din 2016, Patriarhul Daniel sublinia că Sfinții Părinți Ioachim și Ana ne reamintesc că nașterea de prunci este întotdeauna un dar de la Dumnezeu:

„Uneori Dumnezeu îngăduie ca cineva să nu aibă imediat copii în baza naturii pentru a arăta că natura, dacă este roditoare, este roditoare nu de la sine prin înlănţuirea de legi oarbe ale naturii, ci este roditoare tot prin binecuvântarea lui Dumnezeu. Deci, natura umană când este sănătoasă şi roditoare este pentru că în rodirea însăşi se află lucrător harul lui Dumnezeu. Şi atunci când soţul şi soţia care doresc să aibă copii nu au copii înţeleg mai bine că naşterea de prunci este un dar de la Dumnezeu şi nu un simplu dar natural care vine de la sine în mod automat.”

Iar copilăria Fecioarei Maria ne înfățișează și responsabilitatea formatoare a familiei:

„Maica Domnului a învățat de mică smerenia, rugăciunea de la părinți, dar și de la femeile duhovnicești care se ocupau de îngrijirea curățeniei, de înfrumusețarea Templului, dar și de educația copiilor și a tinerilor care veneau la școala de la Templul din Ierusalim”, spunea Părintele Patriarh anul trecut.

Parafrazându-l pe Sf. Ioan Gură de Aur, Patriarhul Daniel preciza și în 2017:

„Nu e suficient să dai naștere trupească. Cu adevărat părinte este cel care și formează un copil, îl educă, îi arată grijă părintească și responsabilitate pentru creșterea și educarea lui.”


Proclamarea anului 2020 ca Anul omagial al pastorației părinților și copiilor urmărește evidențierea reperelor biblice și patristice privitoare la pastorația părinților și copiilor și sublinierea rolului educației creștine în societatea contemporană.

Hotărârea ca Anul 2020 să fie Anul omagial al pastorației părinților și copiilor și Anul comemorativ al filantropilor ortodocși români a fost adoptată de Sf. Sinod în ședința de lucru din 25 octombrie 2018.


Tematicile anilor omagiali din perioada 2008-2019

 • 2008 – Anul jubiliar al Sfintei Scripturi și al Sfintei Liturghii
 • 2009 – Anul comemorativ al Sfântului Vasile cel Mare, arhiepiscopul Cezareei Capadociei (+ 379) și al celorlalți Sfinți Capadocieni
 • 2010 – Anul omagial al Crezului Ortodox și al Autocefaliei Românești
 • 2011 – Anul omagial al Sfântului Botez și al Sfintei Cununii
 • 2012 – Anul omagial al Sfântului Maslu și al îngrijirii bolnavilor
 • 2013 – Anul omagial al Sfinților Împărați Constantin și Elena și Anul comemorativ Dumitru Stăniloae
 • 2014 – Anul omagial euharistic (al Sfintei Spovedanii și al Sfintei Împărtășanii) și Anul comemorativ al Sfinților Martiri Brâncoveni
 • 2015 – Anul omagial al misiunii parohiei şi mănăstirii azi şi Anul comemorativ al Sfântului Ioan Gură de Aur şi al marilor păstori de suflete din eparhii
 • 2016 – Anul omagial al educaţiei religioase a tineretului creştin ortodox şi Anul comemorativ al Sfântului Ierarh Martir Antim Ivireanul şi al tipografilor bisericeşti
 • 2017 – Anul omagial al sfintelor icoane, al iconarilor şi al pictorilor bisericeşti şi Anul comemorativ Justinian Patriarhul şi al apărătorilor Ortodoxiei în timpul comunismului în Patriarhia Română
 • 2018 – Anul omagial al unității de credință și de neam și Anul comemorativ al Făuritorilor Marii Uniri din 1918
 • 2019 – Anul omagial al satului românesc (al preoților, învățătorilor și primarilor gospodari) și Anul comemorativ al Patriarhilor Nicodim Munteanu și Iustin Moisescu și al traducătorilor de cărți bisericești în Patriarhia Română.

Foto credit: Vestitorul Ortodoxiei

Comentarii Facebook


Știri recente