2012 – Anul omagial al Sfântului Maslu și al îngrijirii bolnavilor

Hotărârea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române privind declararea anului 2012 ca An omagial al Sfântului Maslu și al îngrijirii bolnavilor transmisă tuturor episcopilor eparhioți din Patriarhia Română:

Cu frățească dragoste, Vă aducem la cunoștință că Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, în ședința sa de lucru din 17 februarie 2011, a luat în examinare referatul Cancelariei Sfântului Sinod în legătură cu declararea de către Patriarhia Română a anului 2012 ca ‘Anul omagial al Sfântului Maslu și al îngrijirii bolnavilor’.

Având în vedere că, în ședința Permanenței Consiliului Național Bisericesc din 23 decembrie 2010, a fost aprobată inițiativa Preafericitului Părinte Patriarh Daniel cu privire la declararea anului 2012 ca ‘Anul omagial al Sfântului Maslu și al îngrijirii bolnavilor’, stabilindu-se ca această inițiativă să fie supusă examinării și aprobării Sfântului Sinod;

Întrucât inițiativa Preafericitului Părinte Patriarh Daniel vizează: susținerea și promovarea învățăturii de credință ortodoxă despre Taina Sfântului Maslu; aprofundarea pastorală și practică a Tainei Sfântului Maslu prin cercetarea și îngrijirea bolnavilor; actualitatea temei în viața Bisericii și a societății; necesitatea pregătirii din timp, prin studii, articole, cărți de reflecție și manifestări cu caracter liturgic, duhovnicesc, educativ, social-medical și teologic-științific pe parcursul întregului an 2012, a evidențierii acestor activități prin mijloacele media și publicistice ale Bisericii noastre, precum și evaluarea, la încheierea anului, a modului de aducere la îndeplinire în eparhii a programului-cadru de celebrare a ‘Anului omagial al Sfântului Maslu și al îngrijirii bolnavilor’;

Luând act de următorul program-cadru elaborat de Cancelaria Sfântului Sinod pentru realizarea proiectului religios-duhovnicesc, social-filantropic și medical, cultural-editorialistic și mediatic intitulat ‘2012 – Anul omagial al Sfântului Maslu și al îngrijirii bolnavilor’:

I. În primul semestru al anului 2012:

A. Va fi prezentată și tratată tema Taina Sfântului Maslu, sub următoarele aspecte:

1. Prezentare biblico-patristică și istorică:

a) Mărturii din Sfânta Scriptură privind suferința, boala trupească și sufletească și tămăduirea acestora: prefigurări în Vechiul Testament (pocăința, folosirea untdelemnului ca medicament etc.) și prezența Sfântului Maslu în Noul Testament – Marcu 6, 12-13; Iacov 5, 13-15 (mărturisirea păcatelor și lucrarea tămăduitoare a harului Sfântului Duh prin untdelemnul sfințit de slujitorii Bisericii);

b) Sfântul Maslu și îngrijirea bolnavilor în viața și scrierile Sfinților Părinți. Sfinții Taumaturgi;

c) Instituții social-medicale pentru îngrijirea bolnavilor în trecutul Bisericii, ca prelungire socială a Tainei Sfântului Maslu.

2. Taina Sfântului Maslu – semnificație teologică și existențială: sănătatea – dar de la Dumnezeu și responsabilitate umană; pocăința și iertarea păcatelor, tămăduirea sufletească și vindecarea trupească – reintrarea omului în iubirea și viața lui Hristos Cel Înviat.

3. Taina Sfântului Maslu sub aspect liturgic:

a) Locul, timpul și materia Sfântului Maslu;

b) Simbolistica biblică (Isaia 11, 2-3; Iosua 6, 13-16; III Regi 18, 43-44; IV Regi 4, 34-35; IV Regi 5, 14) a numărului 7 în Taina Sfântului Maslu ca lucrarea plinătății Bisericii: Invocarea harului Duhului Sfânt de șapte ori la sfințirea untdelemnului, citirea a șapte pericope din Apostol și din Evanghelie, șapte ungeri cu untdelemn sfințit; șapte slujitori ai Tainei;

c) Repetabilitatea și efectele Sfântului Maslu: pentru cei sănătoși fizic – iertarea păcatelor și sfințirea vieții; pentru bolnavi – împărtășirea milei și îndurării lui Dumnezeu prin iertarea păcatelor, tămăduirea sufletească și trupească; pentru bolnavi incurabili și muribunzi – mângâiere și alinare a suferinței, care devine scară către cer și căutare a mântuirii;

d) Inovații și practici neortodoxe cu privire la Taina Sfântului Maslu: Influențe romano-catolice scolastice (extrema unctio); reduceri sau deformări de ritual; deasa sau frecventa săvârșire; deschiderea Sfintei Evanghelii.

II. În al doilea semestru al anului 2012:

B. Va fi tratată complementar și prezentată tema îngrijirii bolnavilor în strânsă relație cu Taina Sfântului Maslu, astfel:

1. Catehizarea credincioșilor cu privire la:

e) Sănătatea ca dar al lui Dumnezeu și responsabilitate umană;

f) Sfinți medici în Tradiția Bisericii;

g) Cercetarea și îngrijirea bolnavilor – o datorie mântuitoare a fiecărui credincios.

2. Lucrarea pastorală a Bisericii și slujitorilor ei pentru îngrijirea bolnavilor:

a) Pastorația bolnavilor – Hristos este prezent și tămăduiește pe bolnavi. Efectele crizei morale și social-economice asupra sănătății spirituale și trupești a omului;

b) Pastorația cadrelor medicale – Hristos prezent în lucrarea medicului. Efectele crizei economice în degradarea calității actului medical și a asistenței sanitare a populației (migrația medicilor și a cadrelor medii sanitare);

c) Responsabilitatea preotului cu privire la cercetarea bolnavilor și muribunzilor și la administrarea în timp util a Tainei Sfântului Maslu.

3. Lucrarea social-filantropică și medicală a Bisericii și slujitorilor ei:

a) Prevederi statutare și regulamentare bisericești, hotărâri ale Sfântului Sinod și ale organismelor eparhiale în domeniul asistenței social-filantropice și medicale;

b) Legislația de stat privitoare la asistența social-filantropică și medicală a Bisericii;

c) Activitatea social-filantropică și medicală a Bisericii noastre prin instituții proprii și prin diferite asociații de profil;

d) Cooperarea instituțiilor bisericești de asistență socială și medicală cu instituții de stat și organisme neguvernamentale specializate; cooperarea internațională în acest domeniu;

e) Misiunea preotului de spital și conlucrarea acestuia cu medicul pentru îngrijirea bolnavilor;

f) Dialogul Bisericii cu lumea medicală în problema îngrijirii bolnavilor (Comisia de Bioetică a Patriarhiei Române, Dialogul teologic-științific etc.).

C. Centrul de Presă Basilica al Patriarhiei Române va iniția și prezenta prin componentele sale (Radio Trinitas, Trinitas TV, Ziarul Lumina) programe și emisiuni, materiale publicistice etc. pentru promovarea, în anul 2012, a ‘Anului omagial al Sfântului Maslu și al îngrijirii bolnavilor’;

D. Realizarea de studii, comentarii și bibliografii cu conținut biblic, patristic, istoric, dogmatic, liturgic, catehetic, pastoral și social-medical și ecumenic pentru prezentarea ‘Anului omagial al Sfântului Maslu și al îngrijirii bolnavilor’ în cadrele prezentate la par. I și II;

III. În luna octombrie din anul 2012, la Palatul Patriarhiei se vor organiza o ședință solemnă a Sfântului Sinod cu tema ‘2012 – Anul omagial al Sfântului Maslu și al îngrijirii bolnavilor’, precum și o expoziție tematică cuprinzând cele mai frumoase și reprezentative fresce, icoane, miniaturi, broderii și țesături, mozaicuri, vitralii, fotograme, care să reflecte: tămăduirile săvârșite de Mântuitorul Iisus Hristos, minuni ale sfinților pentru vindecarea celor bolnavi, așezăminte social-filantropice și medicale în trecutul Bisericii noastre și astăzi.

IV. Pe toată durata anului 2012, la nivelul eparhiilor și al instituțiilor de învățământ teologic, se vor organiza dezbateri și colocvii teologice, se vor elabora studii biblico-patristice și istorico-teologice, precum și comentarii pastoral-misionare și social-medicale.

V. În cursul anului 2012, la nivelul eparhiilor și al instituțiilor de învățământ teologic se vor organiza simpozioane teologico-medicale despre rolul și lucrarea comună a Bisericii și a medicilor în îngrijirea bolnavilor.

VI. Ca parte a programului-cadru național bisericesc, la Conferința pastoral-misionară semestrială din primăvara anului 2012 se va trata tema ‘2012 – Anul omagial al Sfântului Maslu și al îngrijirii bolnavilor’, cu posibilitatea aprofundării acesteia la una din conferințele preoțești administrative lunare pe care o va stabili fiecare eparhie. La aceste conferințe eparhiile pot invita specialiști de înaltă ținută morală și profesională din domeniul social și medical, care să prezinte aspecte ale lucrării de îngrijire a bolnavilor din perspectivă creștină și medicală.

VII. În scopul realizării unor materiale vizuale despre ‘2012 – Anul omagial al Sfântului Maslu și al îngrijirii bolnavilor’, redactorii postului de televiziune Trinitas TV și ai Ziarului Lumina vor solicita colaborarea centrelor eparhiale pentru identificarea în biserici și mănăstiri, precum și în biblioteci, a celor mai frumoase și reprezentative fresce, icoane, miniaturi, broderii și țesături, mozaicuri și vitralii, care să reflecte tămăduirile săvârșite de Mântuitorul Iisus Hristos, minuni ale sfinților pentru vindecarea celor bolnavi, așezăminte social-filantropice și medicale în trecutul și prezentul Bisericii noastre. Întregul material va fi cuprins într-un album intitulat ‘Sfântul Maslu și îngrijirea bolnavilor’, care va fi publicat sub îngrijirea Centrului de Presă Basilica al Patriarhiei Române.

VIII. Pentru folosul duhovnicesc al credincioșilor și ca mijloc de catehizare și educare a tineretului ortodox, prin grija Sectorului social-filantropic al Administrației Patriarhale, se va publica un volum intitulat ‘Asistența social-filantropică și medicală din Biserica Ortodoxă Română în trecut și prezent’, Patriarhul României urmând a desemna colectivul de autori care să pregătească volumul pentru tipar.

Apreciind caracterul național bisericesc al acestui proiect de program-cadru cu importante implicații în susținerea și promovarea învățăturii de credință ortodoxă despre Taina Sfântului Maslu și aprofundarea pastorală și practică a acesteia prin cercetarea și îngrijirea bolnavilor;

Ținând seama de actualitatea temei în viața Bisericii și a societății, de necesitatea pregătirii din timp, prin studii, articole, cărți de reflecție și manifestări cu caracter liturgic, duhovnicesc, educativ, social-medical și teologic-științific pe parcursul întregului an 2012, a evidențierii acestui program-cadru prin mijloacele media și publicistice ale Bisericii noastre, precum și a evaluării, la încheierea anului, a modului de aducere la îndeplinire în eparhii a programului-cadru de celebrare a ‘Anului omagial al Sfântului Maslu și al îngrijirii bolnavilor’;

Ca urmare a discuțiilor care au avut loc și la propunerea Comisiei teologice, liturgice și didactice, Sfântul Sinod a hotărât:

1. Ia act și aprobă inițiativa Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, recomandată Sfântului Sinod de Permanența Consiliului Național Bisericesc în ședința din 23 decembrie 2010, privind declararea în Patriarhia Română a anului 2012 ca ‘Anul omagial al Sfântului Maslu și al îngrijirii bolnavilor’.

2. Aprobă programul-cadru național bisericesc în 8 puncte (I-VIII), inițiat și propus de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, redat în prezenta comunicare, care va fi adus la cunoștința eparhiilor, în vederea realizării proiectului religios-duhovnicesc, social-filantropic și medical, cultural-editorialistic și mediatic intitulat ‘2012 – Anul omagial al Sfântului Maslu și al îngrijirii bolnavilor’.

3. Aprobă ca, în fiecare eparhie și în fiecare școală teologică, ierarhii eparhioți să ia măsurile necesare pentru a ilustra programul-cadru național bisericesc intitulat ‘2012 – Anul omagial al Sfântului Maslu și al îngrijirii bolnavilor’, prin acțiuni și manifestări locale (media, publicistice, conferințe, întruniri și simpozioane pastorale, teologice, cultural-educative), cu contribuția profesorilor de teologie, a specialiștilor din domeniul social-filantropic și medical, a preoților și monahilor, subliniindu-se importanța Sfântului Maslu și a îngrijirii bolnavilor în viața Bisericii și a societății, o atenție specială acordându-se implicării în acest program a tineretului creștin ortodox.

4. Aprobă ca Centrul de Presă Basilica al Patriarhiei Române să inițieze și să prezinte prin componentele sale (Radio Trinitas, Trinitas TV, Ziarul Lumina) programe și emisiuni, materiale publicistice etc. pentru promovarea, în anul 2012, a ‘Anului omagial al Sfântului Maslu și al îngrijirii bolnavilor’.

5. Aprobă ,publicarea, prin grija Sectorului social-filantropic al Administrației Patriarhale, a unui volum intitulat ‘Asistența social-filantropică și medicală din Biserica Ortodoxă Română în trecut și prezent’, pentru informarea preoților și a unităților de cult, a credincioșilor implicați în actul medical, a instituțiilor publice și a altor organizații și instituții nonguvernamentale din țară și străinătate care doresc să cunoască și să sprijine activitatea de asistență socială și medicală a Bisericii noastre.

6. În același scop, aprobă ca prin cooperarea dintre Sectorul social-filantropic al Administrației Patriarhale, Trinitas TV și eparhiile din Patriarhia Română să se editeze și un DVD intitulat ‘Asistența social-filantropică și medicală din Biserica Ortodoxă Română în trecut și prezent’, care va reflecta activitățile respective din eparhiile Patriarhiei Române.

7. Aprobă elaborarea și publicarea, sub îngrijirea Centrului de Presă Basilica al Patriarhiei Române, a unui album intitulat ‘Sfântul Maslu și îngrijirea bolnavilor’, care va cuprinde tămăduirile săvârșite de Mântuitorul Iisus Hristos, minuni ale unor sfinți pentru vindecarea celor bolnavi, așezăminte social-filantropice și medicale în trecutul și prezentul Bisericii noastre.

8. Ca parte a programului-cadru național bisericesc, aprobă ca la Conferința pastoral-misionară semestrială de primăvară din anul 2012 să se trateze subiectul intitulat ‘2012 – Anul omagial al Sfântului Maslu și al îngrijirii bolnavilor’, ținându-se seama de prevederile par. I și II din programul aprobat, cu posibilitatea aprofundării acesteia la una din conferințele preoțești administrative lunare pe care o va stabili fiecare eparhie. La aceste conferințe eparhiile pot invita specialiști de înaltă ținută morală și profesională din domeniul social și medical, care să prezinte aspecte ale lucrării de îngrijire a bolnavilor din perspectivă creștină și medicală.

Aducându-Vă la cunoștință această hotărâre a Sfântului Sinod, Vă rugăm să binevoiți a lua măsurile necesare pentru înștiințarea tuturor unităților bisericești și de învățământ teologic din eparhie, precum și a clerului, monahilor și credincioșilor, prin mijlocirea presei eparhiale, despre conținutul acesteia și demersurile vizate.

Prezenta hotărâre a Sfântului Sinod a fost comunicată, de asemenea, Sectorului social-filantropic al Administrației Patriarhale și componentelor Centrului de Presă Basilica al Patriarhiei Române (Radio Trinitas, Trinitas TV, publicațiile Lumina, Agenția de știri Basilica, Biroul de presă).

Cu frățească întru Hristos îmbrățișare,

Președintele Sfântului Sinod

†D a n i e l

Arhiepiscopul Bucureștilor, Mitropolitul Munteniei și Dobrogei, Locțiitorul tronului Cezareei Capadociei și Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Secretarul Sfântului Sinod

†Ciprian Câmpineanul Episcop-vicar patriarhal

(Articol publicat în „Ziarul Lumina” din data de 4 ianuarie 2012)

Comentarii Facebook


Știri recente