2013 – Anul omagial al Sfinților Împărați Constantin și Elena și Anul comemorativ Dumitru Stăniloae

Preafericite Părinte Președinte, Preasfințit Sinod, Distinși participanți,

În ședința sa de lucru din 25 octombrie 2011, Sfântul Sinod, la inițiativa Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, a hotărât ca anul 2013 să fie proclamat Anul omagial al Sfinților Împărați Constantin și Elena” și „Anul comemorativ Dumitru Stăniloae. În aceeași ședință, Sfântul Sinod a aprobat și programul-cadru național bisericesc, redactat în 11 puncte, pentru realizarea acestui proiect religios-duhovnicesc, cultural-editorialistic și mediatic la nivelul unităților bisericești ale Patriarhiei Române, din țară și de peste hotare, inclusiv al celor de învățământ teologic. Obiectivele acestei hotărâri au fost: prezentarea rolului și a importanței Sfinților Împărați Constantin și Elena la încetarea persecuțiilor pe motive religioase, în Imperiul Roman și recunoașterea creștinismului ca religie licită; contribuția lor în apărarea dreptei credințe și susținerea Bisericii creștine; cinstirea lor ca mari ctitori de locașuri sfinte; zelul lor pentru educația creștină; contribuția lor la susținerea și dezvoltarea lucrării social-filantropice a Bisericii. În cadrul acestui proiect, Centrele eparhiale și instituțiile media centrale și eparhiale au avut responsabilitatea de a publica și de a mediatiza acest program-cadru, precum și de a comunica la Cancelaria Sfântului Sinod modul în care acesta s-a realizat.

Din analiza datelor comunicate de către eparhii și de către Centrul de presă Basilica al Patriarhiei Române se conturează o frumoasă imagine de ansamblu a activităților desfășurate în Patriarhia Română, dedicate „Anului omagial al Sfinților Împărați Constantin și Elena” și „Anului comemorativ Dumitru Stăniloae„. La nivelul fiecărei eparhii și instituții din subordine, inclusiv cele de învățământ teologic, Anul omagial al Sfinților Împărați Constantin și Elena și Anul comemorativ Dumitru Stăniloae a fost marcat, în general, prin manifestări religioase, culturale, științifice, educative și pastoral-misionare, unele dintre acestea fiind încă în curs de desfășurare. Din acest vast program de acțiuni și evenimente, cele mai importante acțiuni și manifestări au fost sintetizate și reflectate în prezentul referat realizat de Cancelaria Sfântului Sinod, cu scopul de a putea oferi o succintă, dar ilustrativă, prezentare.

Sub aspect religios-duhovnicesc și pastoral-misionar, programul-cadru a fost reflectat prin numeroase acțiuni și programe, dintre care amintim:

 • Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a adresat mesaje participanților la diferite evenimente cultural-educaționale (simpozioane, congrese, conferințe, cercuri pastorale etc.) dedicate Sfinților Împărați Constantin și Elena sau părintelui Dumitru Stăniloae.
 • cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, în perioada 7-9 septembrie 2013, în catedrala episcopală din Gyula (Ungaria)și în alte parohii ale Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria au fost aduse spre închinare a moaștelor Sfinților Împărați Constantin și Elena de la catedrala patriarhală din București.
 • Agenția de Pelerinaj „Basilica Travel” a Patriarhiei Române a organizat în anul 2013, pentru clerici și credincioși, mai multe pelerinaje tematice în Turcia, Serbia, Grecia și Israel, țări legate de viața și activitatea Sfinților Împărați.
 • În cadrul sinaxelor stareților și a starețelor așezămintelor monahale, a conferințelor pastoral-misionare semestriale, a întâlnirilor cu același caracter cu preoții capelani și cu cei misionari, cu profesorii de religie și cu cadrele didactice din unitățile de învățământ teologic, desfășurate în eparhiile Bisericii Ortodoxe Române, s-au prezentat referate despre importanța și rolul Sfinților Împărați Constantin și Elena în viața credincioșilor, precum și despre opera părintelui Dumitru Stăniloae.
 • la îndemnul Centrelor eparhiale, unele parohii au inițiat și promovat programe de rugăciune și cateheză, în cadrul cărora s-au susținut predici, cateheze, cuvântări, meditații biblice, discuții libere, și s-au vizionat filme documentare despre Sfinții Împărați Constantin și Elena sau despre viața și opera părintelui Dumitru Stăniloae.
 • cu binecuvântarea Chiriarhilor, au fost organizate tabere de vară sau de creație religioasă, în cadrul cărora s-au derulat activități duhovnicești și cultural-religioase dedicate Sfinților Împărați Constantin și Elena sau părintelui Dumitru Stăniloae.
 • în Centrele eparhiale și parohiale, au fost promovate și susținute activități de pictare și tipărire de icoane, broșuri și materiale de cunoaștere și aprofundare a importanței cinstirii Sfinților Împărați Constantin și Elena ca mari ctitori de locașuri sfinte.
 • în Centrele eparhiale și parohiale, au fost organizate concursuri de pictură și artă sacră, precum și expoziții de icoane, fresce, mozaicuri reprezentând pe Sfinții Împărați Constantin și Elena.
 • Centrele eparhiale au desfășurat programe social-filantropice în instituțiile sociale de ocrotire a copiilor și vârstnicilor, în spitale și penitenciare, prin participarea preoților și credincioșilor, în cadrul cărora a fost citit Acatistul Sfinților Împărați Constantin și Elena și s-au oferit ajutoare materiale sau financiare;
 • în unele eparhii, s-a pus piatra de temelie și s-au sfințit noi capele și biserici cu hramul „Sfinții Împărați Constantin și Elena”.

Sub aspect cultural-editorialistic și educativ-religios, programul-cadru a fost materializat în următoarele evenimente și activități:

 • la începutul anului 2013, au fost realizate două medalii jubiliare: una dedicată Sfinților Împărați Constantin și Elena și cealaltă părintelui Dumitru Stăniloae.
 • Din inițiativa Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, la Editurile Patriarhiei Române au fost publicate mai multe volume dedicate anului omagial și comemorativ, dintre care amintim:
 • pr. F. Șerbănescu (coord.), Ctitoriile Sfinților Împărați Constantin și Elena în Răsărit și Apus;
 • prof. E. Popescu – V. Ioniță (coord.), Cruce și misiune. Sfinții Împărați Constantin și Elena, promotori ai libertății religioase și apărători ai Bisericii (vol. 2);
 • Sfinții Împărați Constantin și Elena – carte pentru copii;
 • pr. M. Hau (coord.), Sfinții Împărați Constantin și Elena în bisericile din Mitropolia Munteniei și Dobrogei (album);
 • Pr. Dumitru Stăniloae, Iisus Hristos sau restaurarea omului (col. Opere complete vol. 4);
 • Pr. Dumitru Stăniloae, Chipul nemuritor al lui Dumnezeu (col. Opere complete vol. 5);
 • Pr. prof. Ștefan Buchiu, Cunoașterea apofatică în gândirea Părintelui Stăniloae;
 • Virginia Popa, Părintele Dumitru Stăniloae. Biobliografie.
  • la editurile Centrelor eparhiale și mitropolitane au fost publicate numeroase volume dedicate Sfinților Împărați Constantin și Elena sau părintelui Dumitru Stăniloae, dintre care menționăm: „Sfinții Împărați Constantin și Elena, promotori ai libertății religioase și apărători ai Bisericii” și „Părintele Dumitru Stăniloae: mărturii și evocări” apărute cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel la Editura „Cuvântul Vieții” a Mitropoliei Munteniei și Dobrogei; Alexandru Prelipcean, Spiritualitate creștină și rigoare științifică: Notele de subsol ale Filocaliei românești (2 vol.) apărută al Editura Doxologia a Mitropoliei Moldovei și Bucovinei; Părintele Dumitru Stăniloae, teolog al profunzimilor, apărută la Editura Renașterea a Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului; Preasfințitul Părinte Episcop Ioachim Giosanu, La deification de l’homme d’après la pensée du père Dumitru Stăniloae, și Mihai Flavius Balaban, Despre botezul Sfântului Împărat Constantin, apărută al Editura Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului; Sfinții Împărați Constantin și Elena cei întocmai cu Apostolii, Editura Arhiepiscopiei Argeșului și Muscelului.
  • Centrele eparhiale, în strânsă colaborare cu instituțiile de învățământ teologic sau cu alte instituții publice, au organizat congrese, simpozioane și colocvii dedicate Sfinților Împărați Constantin și Elena sau părintelui Dumitru Stăniloae la care au participat cu lucrări științifice invitați de prestigiu din țară și străinătate:
   • Administrația Patriarhală și Arhiepiscopia Bucureștilor: congresul internațional de teologie „Sfinții Împărați Constantin și Elena – promotori ai libertății religioase și susținători ai Bisericii” și congresul internațional „Receptarea operei Părintelui Dumitru Stăniloae„;
   • Arhiepiscopia Iașilor: simpozionul internațional „Laicii și misiunea creștină: realitatea istorică, vocație personală, necesitate eclesială„, cu o secțiune specială dedicată Părintelui Dumitru Stăniloae, și Simpozionul inter-seminarial „Sfinții Împărați Constantin și Elena în cultura și conștiința elevului seminarist„;
   • Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului: simpozionul internațional „Credință și Politică. Sfinții Împărați Constantin și Elena – promotori și apărători ai libertății religiose„;
   • Arhiepiscopia Craiovei: simpozionul internațional „Dimensiunea istorică și religioasă a domniei Sfântului Constantin cel Mare și receptarea ei în actualitate” și simpozionul național studențesc „Sfinții Împărați Constantin și Elena, punte de legătură între lumea greco-romană și modernitate” și „Teologie și viață în opera Părintelui Profesor Dumitru Stăniloae„;
   • Arhiepiscopia Timișoarei: simpozionul național de teologie „Sfântul Constantin cel Mare: teologie politică și hagiografie în Bizanțul timpuriu„.
   • Arhiepiscopia Tomisului: simpozionul „Edictul de la Milan. 1700 de ani de libertate religioasă la Dunăre și Marea Neagră (313-2013)„, simpozionul internațional „Edictul de Milan și libertatea religioasă. Impactul acestei libertăți peste veacuri„, simpozionul „Sfânta Treime structura supremei iubiri. Părintele Dumitru Stăniloae – 110 ani de la naștere și 20 de ani de la trecerea la cele veșnice„.
   • Arhiepiscopia Târgoviștei: simpozion științific dedicat anului omagial-comemorativ.
   • Arhiepiscopia Alba Iuliei: simpozionul internațional „Relația Stat-Biserică: de la Constantin cel Mare la Europa Post-Maastricht” și simpozionul interconfesional „Sfinții Împărați Constantin și Elena, model de slujire și cinstire„.
   • Arhiepiscopia Râmnicului: simpozionul național „Părintele Profesor Dr. Dumitru Stăniloae – Pelerin pe calea bucuriei Învierii Domnului„.
   • Arhiepiscopia Romanului și Bacăului: simpozionul „Mărturisirea credinței prin trăire, cuvânt și faptă„.
   • Arhiepiscopia Dunării de Jos: simpozionul internațional „2013 – Anul jubiliar al Sfinților Împărați Constantin și Elena. Anul comemorativ Părintele Dumitru Stăniloae” și simpozionul național studențesc „2013 – Anul Sfinților Împărați Constantin și Elena, în Patriarhia Română„.
   • Arhiepiscopia Ortodoxă Română a celor două Americi: simpozionul „Sfinții Împărați Constantin și Elena și moștenirea lor. Credința creștină în contextul libertății. Dinamica transformativă a Bisericii între responsabilitate socială și angajament creștin„.
   • Episcopia Caransebeșului: simpozionul internațional „Taină și comuniune„, ediția a VI-a, cu temele: Sfinții Împărați Constantin și Elena în spiritualitatea ortodoxă și contribuția preotului profesor dr. Dumitru Stăniloae la dezvoltarea teologiei ortodoxe.
   • Episcopia Oradiei: simpozionul național „Epoca, personalitatea și contribuția Împăratului Constantin cel Mare la libertatea și consolidarea Bisericii creștine„.
   • Episcopia Maramureșului și Sătmarului: simpozionul național „Actualitatea teologiei părintelui Dumitru Stăniloae„.
   • Episcopia Severinului și Strehaiei: simpozionul internațional „Mărturisire, cinstire și recunoștință„.
   • Episcopia Devei și Hunedoarei: simpozionul „Libertate și constrângere religioasă de la Constantin cel Mare și până în contemporaneitate„.
   • Episcopia Ortodoxă Română a Europei de Nord: sesiuni de comunicări științifice: „Sfinții Împărați Constantin și Elena – luptători pentru unitatea Bisericii lui Hristos” și „Sfinții Împărați Constantin și Elena în istoria și spiritualitatea creștină„.

Comunicările prezentate au fost deja publicate sau sunt în curs de publicare.

 • în unitățile de învățământ preuniversitar de stat, profesorii de religie au valorificat ora de Religie și pentru a evidenția importanța și rolul Sfinților Împărați Constantin și Elena în istoria Bisericii, precum și importanța operei părintelui Dumitru Stăniloae.
 • în cadrul programului catehetic „Hristos împărtășit copiilor„, a fost organizat concursul „Bucuria de a fi creștin„, care a avut ca scop cultivarea dragostei față de țară și față de Biserica Ortodoxă Română și educarea copiilor în sensul respectării valorilor tradiționale și afirmării propriei identități religioase, culturale și naționale, în contextul unei lumi seculare și secularizante și al diluării semnificative a identităților de orice fel din cauza procesului de globalizare alert și derutant. Cei 87 de copii câștigători la faza eparhială a concursului au fost premiați de către Preafericitul Părinte Patriarh Daniel cu prilejul hramului Catedralei patriarhale, în data de 20 mai 2013.
 • a fost organizat concursul național Părintele Dumitru Stăniloae – 110 ani de la naștere și 20 de ani de la trecerea sa la cele veșnice, care s-a adresat elevilor din seminariile și liceele teologice ortodoxe și studenților și masteranzilor de la facultățile de teologie ortodoxă din România. Câștigătorii fazei naționale a concursului – 3 studenți teologi și trei elevi seminariști – au fost premiați de către Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, cu prilejul hramului Catedralei patriarhale, în data de 21 mai 2013.
 • în revistele eparhiale și parohiale și pe site-urile Patriarhiei Române au fost create spații proprii dedicate Sfinților Împărați Constantin și Elena și părintelui Dumitru Stăniloae, prin care s-a mediatizat rolul și importanța acestora și s-au evidențiat unele aspecte ale vieții lor. De asemenea, în paginile acelorași reviste și site-uri au fost publicate cu preponderență articole și studii dedicate Sfinților Împărați Constantin și Elena și părintelui Dumitru Stăniloae.
 • cu binecuvântarea Chiriarhilor, în cadrul centrelor eparhiale și parohiale, a instituțiilor de învățământ teologic sau a altor instituții publice, s-au organizat și vernisat expoziții omagiale tematice cuprinzând cele mai frumoase icoane și mozaicuri cu Sfinții Împărați Constantin și Elena.
 • în eparhii și în instituțiile de învățământ au fost organizate diferite alte manifestări culturale (concerte caritabile, pelerinaje tematice, concursuri de eseuri, etc.) dedicate Sfinților Împărați Constantin și Elena și părintelui Dumitru Stăniloae.

Sub aspect mediatic evenimentelor dedicate Sfinților Împărați Constantin și Elena și părintelui Dumitru Stăniloae s-au bucurat de o largă susținere și promovare atât în mass-media bisericească centrală, cât și în cea locală:

 • Mass-media bisericească locală (foi parohiale, reviste eparhiale, posturi de radio existente în unele eparhii ale Patriarhiei Române; site-urile eparhiilor sau parohiilor ortodoxe române) și centrală (Centrul de Presă Basilica al Patriarhiei Române) a mediatizat hotărârea Sfântului Sinod cu privire la proclamarea anului 2013 ca „An omagial al Sfinților Împărați Constantin și Elena” și „An comemorativ Dumitru Stăniloae„, a programului-cadru, precum și a evenimentelor organizate în eparhiile Bisericii Ortodoxe Române pe această temă.
 • Biroul de Presă al Patriarhiei Române a adus la cunoștința opiniei publice, prin comunicate de presă, manifestările organizate de Patriarhia Română ce au avut ca subiect Sfinții Împărați Constantin și Elena și/sau părintele Dumitru Stăniloae.
 • Agenția de știri Basilica a Patriarhiei Române a publicat peste 500 de materiale informative (știri, comunicate, documente, interviuri) dedicate Sfinților Împărați Constantin și Elena și/sau părintelui Dumitru Stăniloae, iar dintre acestea, cele mai importante au fost traduse și publicate și în limba engleză. În plus, pe site-ul agenției a fost creată o secțiune specială, intitulată „2013 – Anul Sfinților Împărați Constantin și Elena„.
 • Publicațiile LUMINA au acordat sistematic spații știrilor și reportajele prilejuite de Anul omagial al Sfinților Împărați Constantin și Elena și de Anul comemorativ al părintelui Dumitru Stăniloae în unitățile bisericești din Patriarhia Română. Prin ediția sa națională și prin cele patru ediții regionale, Ziarul Lumina a prezentat evenimentele organizate de Patriarhia Română, de Centrele eparhiale, de școlile teologice și de alte instituții bisericești pe tema Anului omagial al Sfinților Împărați Constantin și Elena. În funcție de amploarea și relevanța spiritual-culturală a evenimentelor s-au publicat știri în paginile de actualitate religioasă, relatări de o pagină sau două în interiorul publicației, cu deschidere pe prima pagină. Până către finalul anului s-a ajuns la aproape 500 de știri, relatări, interviuri și reportaje publicate în ediția națională și în cele patru ediții regionale. Săptămânalul Lumina de Duminică a cuprins în fiecare număr un „Cuvânt teologic” de două pagini, cu texte alese din opera părintelui Dumitru Stăniloae, în funcție de semnificațiile spirituale ale duminicilor respective. Publicația de informație bisericească Vestitorul Ortodoxiei a reflectat prin documente, cronici și imagini tematica anului omagial 2013.
 • Postul de Radio Trinitas al Patriarhiei Române a realizat și difuzat emisiuni în cadrul cărora s-au alocat largi spații subiectelor referitoare la Sfinții Împărați Constantin și Elena, precum și celor dedicate părintelui Dumitru Stăniloae: prin știrile și materialele informative difuzate în cele 13 buletine zilnice s-au mediatizat diferitele manifestări organizate în Patriarhia Română cu ocazia anului omagial și comemorativ, precum și pelerinajele organizate de Agenția de Pelerinaj „Basilica Travel” a Patriarhiei Române, în locurile istorice legate de Sfântul Împărat Constantin cel Mare și de Sfânta Împărăteasă Elena; în emisiunea Lumea de azi (realizată în colaborare cu studiourile Radio Trinitas din Iași, Craiova, Sibiu și cu cele eparhiale de la Cluj-Napoca, Alba-Iulia și Timișoara) a prezentat felul în care eparhiile din țară au promovat anul omagial și comemorativ; rubrica Răspunsuri duhovnicești, precum și emisiunea Dialogurile Trinitas, în aproximativ 100 de ediții, au adus în dezbatere teme istorice și teologice centrate pe rolul și importanța Sfinților Împărați, precum și pe opera părintelui Stăniloae; emisiunea Istoria Bisericii a prezentat în câteva ediții, prin contribuția unor profesori de istorie, cele mai importante aspecte cu privire la domnia Împăratului Constantin cel Mare.
 • Postul de Televiziune Trinitas TV al Patriarhiei Române a realizat și difuzat emisiuni despre Sfinții Împărați Constantin și Elena și despre părintele Dumitru Stăniloae, precum și despre manifestările dedicate acestora ce s-au desfășurat în cuprinsul eparhiilor Patriarhiei Române, dintre care amintim: în redacția Știri și Dezbateri Sociale au fost realizate 286 de materiale consacrate temei anului omagial și 215 materiale consacrate anului comemorativ; în redacția Dezbateri Teologice și Culturale au fost realizate și difuzate peste 50 de emisiuni dedicate anului omagial, invitații acestor ediții fiind istorici, bizantinologi, profesori de teologie, arhitecți, pictori, stareți, muzeografi etc.; în redacția Programe de tip Documentar a fost realizat un film documentar intitulat Părintele Profesor Dumitru Stăniloae, care a fost difuzat în cadrul Congresului Internațional de Teologie „Receptarea operei părintelui Dumitru Stăniloae astăzi”, organizat la Palatul Patriarhiei în perioada 2-5 octombrie 2013.

Din această succintă prezentare se desprinde cu ușurință ideea că hotărârea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române de a proclama anul 2013 ca An omagial al Sfinților Împărați Constantin și Elena și ca An comemorativ al părintelui Dumitru Stăniloae a avut o largă rezonanță în rândul clericilor, monahilor și credincioșilor, concretizându-se în numeroase acțiuni și programe dedicate exclusiv acestora, care au contribuit la o înțelegere mai aprofundată a impactului pe care l-au avut Sfinții Împărați Constantin și Elena ca promotori ai libertății religioase și ca susținători ai Bisericii, precum și la o mai bună înțelegere a operei și gândirii teologice a părintelui Dumitru Stăniloae în contextul unei societăți din ce în ce mai secularizate și individualiste.

Ședința solemnă de astăzi a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române vine să încununeze întreaga activitate a ierarhilor, clericilor, cadrelor didactice, monahilor și a altor ostenitori din cadrul Bisericii sau a instituțiilor de învățământ teologic și cercetare de a aprofunda importanța și rolul Sfinților Împărați Constantin și Elena, precum și valoarea operei părintelui Dumitru Stăniloae.

Întregul personal al instituțiilor centrale bisericești aduce mulțumiri Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, la inițiativa căruia anul 2013 a fost declarat An omagial al Sfinților Împărați Constantin și Elena și An comemorativ al părintelui Dumitru Stăniloae, precum și tuturor membrilor Sfântului Sinod care au vegheat și s-au străduit să-i dea viață în toate eparhiile Patriarhiei Române.

† Varlaam Ploieșteanul

Episcop-vicar patriarhal

Secretarul Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române

Comentarii Facebook


Știri recente