Ședință aniversară la zece ani de slujire ca Patriarh al României. Mulțumim lui Dumnezeu și oamenilor prin care lucrează, a spus PF Daniel

Ședință aniversară la zece ani de slujire ca Patriarh al României (9)

Mulțumim lui Dumnezeu și oamenilor prin care lucrează, a spus Patriarhul Daniel în ședința aniversară care a avut loc joi în Salonul sfinților români din cadrul Reședinței Patriarhale.

În data de 30 septembrie 2017 se împlinesc 10 ani de când Preafericitul Părinte Daniel a fost întronizat ca Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române.

Primul eveniment care marchează această sărbătoare a fost ședința aniversară prezidată de Patriarh la care au participat: PS Ieronim Sinaitul, Episcop vicar patriarhal, PS Timotei Prahoveanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, membrii Permanenţei Consiliului Naţional Bisericesc şi ai Permanenţei Consiliului Eparhial al Arhiepiscopiei Bucureştilor.

Preafericirea Sa a oferit diplome omagiale și medalii membrilor permanențelor, ca semn de prețuire și apreciere pentru activitatea desfășurată în acest an. Totodată, aceștia au primit cele trei apariții editoriale aniversare realizate la Editurile Patriarhiei:

  • Volumul Transparență administrativă și dinamism pastoral. Preafericitul Părinte Patriarh Daniel – 10 ani de slujire ca Arhiepiscop al Bucureștilor și Mitropolit al Munteniei și Doborgei;
  • Albumul aniversar Fidelitate eclesială și misiune socială. Un deceniu de slujire a Bisericii Ortodoxe Române;
  • Ultimul număr al revistei Vestitorul Ortodoxiei, dedicat acestui moment aniversar.

Patriarhul a apreciat eforturile celor care au contribuit la realizarea celor trei apariții editoriale.

Membrii celor două permanențe i-au oferit la rândul lor Patriarhului o icoană cu chipul Mântuitorului Iisus Hristos Pantocrator lucrată în mozaic.

În acest context, PS Timotei Prahoveanul s-a adresat celor prezenți și a subliniat vocația de părinte și ctitor a Patriarhului Daniel. Preasfinția Sa a evidențiat latura părintească a PF Daniel manifestată chiar și la nivel administrativ.

Vocația de ctitor constituie un model pentru toți slujitorii bisericești, indiferent de treapta în care se află, a precizat PS Timotei.

Ierarhul a adresat cuvinte de felicitare și mulțumiri pentru osteneala și iubirea arătate de Patriarh față de slujirea Bisericii și L-a invocat pe Iisus Hristos să îi dăruiască sănătate, putere, lungime de zile și toate cele de folos.

Patriarhul Bisericii noastre și-a exprimat recunoștința pentru darul primit din partea membrilor permanenței: icoana cu chipul Mântuitorului Pantocrator și față de cuvintele de apreciere și de felicitare.

Făcând referire la icoana Pantocrator, Preafericirea Sa a spus:

Mântuitorul Iisus Hristos este Cel care ne binecuvintează, Capul Bisericii și al întregii lumi. Este o bucurie să vedem chipul Mântuitorului Pantocrator foarte aproape de noi, deoarece de regulă această icoană este plasată în turla Bisericii. Este o binecuvântare mai apropiată, a precizat Patriarhul Daniel.

În continuare, Patriarhul a amintit momentul comemorativ ce va avea loc în 28 octombrie 2017: Ședința solemnă a Sfântului Sinod, dedicata memoriei Patriarhului Justinian și a apărătorilor Ortodoxiei în timpul comunismului. Evenimentul va întruni toți ierarhii bisericii noastre, alături de ierarhi din Bisericile Ortodoxe surori.

Preafericirea Sa a numit adunarea de astăzi o familie duhovnicească mai mare. Și-a exprimat aprecierea pentru jertfelnicia acestor zece ani, care arată că numai prin Cruce și prin multă responsabilitate se poate realiza ceva spre folosul Bisericii.

Mulțumim lui Dumnezeu dar și oamenilor prin care Dumnezeu lucrează, cei care slujesc Biserica lui Hristos prin hărnicie și dărnicie: ierarhi, clerici, monahi și mireni, a adăugat Patriarhul României.

Responsabilitatea unui conducător ține de trei elemente, a explicat Preafericirea Sa: credință vie, caracter vertical și cultură bogată. Dacă le urmărești pe acestea trei, devii mai exigent cu tine însuți și cu cei din jur, a explicat Patriarhul Daniel.

Dumnezeu ne va judeca după scopul faptelor noastre, a continuat Patriarhul invocându-l pe Sfântul Ioan Gură de Aur. Să ne întrebăm nu doar ce ne oferă nouă Biserica ci și cât și cum oferim noi Bisericii lui Hristos din darurile pe care le-am primit de la El.

În partea a doua a cuvântului rostit, Patriarhul Daniel a făcut referire la Catedrala Mântuirii Neamului, care trebuie zidită mai întâi din suflete, și apoi la nivel exterior, ca locaș de izbăvire și de eliberare a neamului din primejdii.

Preafericirea Sa a îndemnat la accentuarea zidirii sufletești prin rugăciune, viață duhovnicească și întărirea conștiinței eclesiale.

Deși pare o simplă instituție socială, Biserica trebuie să simtă mereu prezența lui Hristos. Sfântul Teodor Studitul, în „Cuvântările către monahi”, spune că monahul care lucrează în orice activitate a mănăstirii, la trapeză, în grădina etc., Liturghie săvârșește. Liturghia se săvârșește nu numai în biserică ci și la locul de muncă. Toate activitățile sunt considerate Liturghii și numai una dintre ele este Sfânta Liturghie, a accentuat Părintele Patriarh.

În acest sens, Patriarhul a spus că întreaga activitate administrativă trebuie considerată o Liturghie, pentru că în toate există același Duh al lui Hristos. De aceea, poporul român nu îl închide pe Hristos în biserică ci îl cheamă în toate activitățile și locurile, a concluzionat Preafericirea Sa.

După ședința aniversară a urmat slujba de sfințire a unei noi clădiri aparținând Centrului cultural-misionar Familia din orașul Pantelimon, care se va numi Casa pelerinului.

Foto credit: Mihnea Păduraru / ZL

Comentarii Facebook


Știri recente