De ce este importantă mărturisirea dreptei credinţe? – Patriarhul Daniel

Părintele Patriarh Daniel a vorbit în Duminica Ortodoxiei despre mărturisirea dumnezeirii Mântuitorului Hristos şi a explicat de ce este important să declarăm dreapta credinţă.

Dreapta credinţă ne deschide Cerul

„Vedem clar că răsplata mărturisirii dreptei credinţe este deschiderea uşilor Împărăţiei Cerurilor”, a specificat Patriarhul României în cadrul liturghiei oficiate duminică, 17 martie 2019, la Catedrala Patriarhală.

„Fără mărturisirea Dumnezeirii lui Hristos, Fiul lui Dumnezeu cel Veşnic Viu care S-a întrupat şi S-a făcut om din iubire pentru oameni, nu primim Împărăţia Cerurilor”, a adăugat Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.

El a atras atenţia că „nimeni nu poate dobândi mântuirea dacă nu mărturiseşte că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu şi că El a înviat din morţi”.


Citeşte şi #maitarecamoartea spre Duminica Ortodoxiei: Fii mărturisitor!


Rabbi, Tu eşti Fiul lui Dumnezeu

 Făcând referire la mărturisirea lui Natanael, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a explicat că „pe lângă vederea cu ochii trupeşti există şi o vedere duhovnicească, care este mai pătrunzătoare şi mai mult cunoscătoare decât vederea cu ochii trupului”.

Natanael a văzut cu ochii trupeşti un om din Nazaret, dar prin credinţă L-a mărturisit ca fiind Dumnezeu cel necuprins.

„Credinţa mărturisită a lui Natanael este o vedere duhovnicească, dincolo de vederea cu ochii trupeşti sau fizici”, a spus Preafericirea Sa pentru că el „a văzut un om în trup şi a mărturisit pe Fiul Lui Dumnezeu din Ceruri”.

În acest sens, Părintele Patriarh Daniel a specificat faptul că dreapta credinţă „este o cunoaştere duhovnicească de a vedea pe Cel nevăzut” sau, cu alte cuvinte, „simţirea duhovnicească a prezenţei lui Dumnezeu în lume şi în viaţa noastră”.

„Credinţa este o cunoaştere în Duhul Sfânt, o cunoaştere duhovnicească dincolo de realităţile vizibile trecătoare, limitate din lumea aceasta. Este o cunoaştere mai presus de experienţa imediată a atingerii realităţii materiale”, a precizat Preafericirea Sa.

Ce sunt sfintele icoane?

De asemenea, Conducătorul Bisericii Ortodoxe Române a vorbit despre însemnătatea icoanei şi a precizat că aceasta este „o mărturisire de credinţă ortodoxă, este vedere în Împărăţia Cerurilor, dar şi chemare la rugăciune şi la sfinţenie”.

Părintele Patriarh a reliefat că icoana ne cheamă la dialog cu Hristos şi ne pregăteşte pentru Sfânta Euharistie.

„Prin cinstirea sfintelor icoane noi devenim închinători ai lui Hristos, iar prin împărtăşirea cu Sfânta Euharistie noi devenim purtători de Hristos ca să trăim viaţa în Hristos prin har, credinţă şi fapte bune şi să devenim şi noi icoane vii ai lui Hristos în lume”.

De ce ieşim în procesiune în Duminica Ortodoxiei?

La finalul cuvântului său, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a explicat de ce există tradiţia procesiunii cu sfintele icoane în Duminica Ortodoxiei.

„Pentru că mărturisim credinţa ortodoxă şi în public, nu doar acasă în particular şi arătăm bucuria noastră de a trăi în comuniune cu sfinţii din toate timpurile şi din toate locurile, indiferent de etnie, vârstă sau profesie”, a spus Preafericirea Sa.

Suntem chemaţi la dreaptă vieţuire

Totodată, el a îndemnat să avem în vedere faptul că Duminica Ortodoxiei este duminica dreptei credinţe care „ne cheamă şi la dreaptă vieţuire”.

„De aceea această duminică este aşezată la începutul Postului Sfintelor Paşti ca prin rugăciune, prin post, prin milostenie, prin spovedanie, prin împărtăşanie mai deasă noi să devenim icoane vii ale lui Hristos”.

În prima duminică din Postul Mare, a Ortodoxiei, alături de Preafericirea Sa au slujit Episcopii vicari patriarhali Varlaam Ploieşteanul şi Ieronim Sinaitul.

29 ani de arhierie

Această duminică reprezintă un moment special pentru Părintele Patriarh Daniel deoarece în Duminica Ortodoxiei din anul 1990 a fost hirotonit arhiereu în Catedrala Mitropolitană din Timişoara.

La împlinirea a 29 ani de arhierie, în cadrul slujbei oficiate în Catedrala patriarhală au fost rostite rugăciuni şi ectenii speciale ca mulţumire adusă lui Dumnezeu pentru binecuvântările revărsate asupra Preafericirii Sale în această perioadă.

La finalul slujbei, Preasfinţitul Părinte Varlaam Ploieşteanul a evidenţiat activitatea misionară a Părintelui Patriarh Daniel şi i-a oferit un coş cu flori din partea tuturor colaboratorilor.

Foto credit: ZL/Mihnea Păduraru

Comentarii Facebook


Știri recente