#maitarecamoartea spre Duminica Ortodoxiei: Fii mărturisitor!

Duminica Ortodoxiei, prima din Postul Mare, ne îndeamnă să fim mărturisitori ai dreptei credinţe, ne oferă exemplul mărturisirii şi cheamă, pe fiecare dintre noi, să fim #maitarecamoartea.

Fără credinţă şi actul mărturisirii nu ne putem considera următori ai lui Hristos, nu putem spera la dobândirea vieţii veşnice şi nici la întâlnirea cu Cel Care a biruit moartea.

Astfel, în prima zi a campaniei #maitarecamoartea evidenţiem câteva informaţii referitoare la Duminica Ortodoxiei care oferă tematica acestei săptămâni: Fii mărturisitor al dreptei credinţe!

Când a fost instituită?

Duminica Ortodoxiei a fost instituită în anul 843.

În data de 4 martie, sinodul convocat la Constantinopol a condamnat cele două sinoade iconoclaste (împotriva sfintelor icoane) de la Hieria (754) și Constantinopol (815), a confirmat hotărârile celor șapte Sinoade Ecumenice și a aprobat cultul icoanelor în Biserică.

În data de 11 martie, în prima duminică a Postului Mare din anul 843, Metodie a fost întronizat patriarh al Constantinopolului, în prezența împărătesei Teodora și a fiului ei, Mihail al III-lea, iar deciziile sinodului din 4 martie au fost proclamate în mod solemn.

Ce sărbătorim?

Această sărbătoare a fost închinată triumfului dreptei credințe asupra celor care luptau împotriva cinstirii icoanelor, a Sfintei Cruci și a sfintelor moaște, fiind totodată și sărbătoare a biruinței dreptei credințe asupra tuturor ereziilor sau învățăturilor greșite, în general.

Cinstirea icoanelor are și un rol pedagogic în Biserică, reprezentând timp de secole cărțile celor ce nu știau să citească. Icoanele reprezintă o prezență importantă în patrimoniul cultural al Bisericii.

Ce evanghelie se citeşte în Duminica Ortodoxiei?

Textul Evangheliei din această primă duminică ne prezintă întâlnirea Mântuitorului Iisus Hristos cu Filip şi Natanael, din care învăţăm că „mărturisirea dumnezeirii lui Iisus Hristos este condiţia fundamentală pentru vederea Împărăţiei Cerurilor”.


În vremea aceea a vrut Iisus să plece în Galileea şi a găsit pe Filip. Şi i-a zis Iisus: Urmează-Mi! Iar Filip era din Betsaida, din cetatea lui Andrei şi a lui Petru. Filip a găsit pe Natanael şi i-a zis: Am aflat pe Acela despre Care au scris Moise în Lege şi prorocii, pe Iisus, fiul lui Iosif din Nazaret. Şi i-a zis Natanael: Din Nazaret poate fi ceva bun? Filip i-a zis: Vino şi vezi. Iisus a văzut pe Natanael venind către El şi a zis despre el: Iată, cu adevărat, israelit în care nu este vicleşug. Natanael l-a spus: De unde mă cunoşti? A răspuns Iisus şi i-a zis: Mai înainte ca Filip să te cheme, te-am văzut când erai sub smochin. Răspuns-a Natanael: Rabbi, Tu eşti Fiul lui Dumnezeu, Tu eşti Împăratul lui Israel! Iar Iisus i-a zis: Pentru că ţi-am spus că te-am văzut sub smochin, crezi? Mai mari decât acestea vei vedea. Şi a grăit: Adevărat, adevărat zic vouă, că de acum veţi vedea cerul deschizându-se şi pe îngerii lui Dumnezeu suindu-se şi coborându-se peste Fiul Omului (Ioan 1:43-51).


Care sunt învăţăturile principale?

În acest sens, în cartea sa Foame şi sete după Dumnezeu – înţelesul şi folosul postului, Patriarhul Daniel spune despre dreapta credinţă:

  • „Este mărturisirea dumnezeirii lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu”;
  • „Este vedere duhovnicească sau mod de cunoaştere şi trăire a realităţilor netrecătoare, a vieţii din Împărăţia Cerurilor”.

Campania #maitarecamoartea

La începutul Postului Mare îţi propunem să parcurgi această perioadă duhovnicească alături de Agenţia de ştiri Basilica prin campania #maitarecamoartea care se va desfăşura în perioada 11 martie – 21 aprilie.

Dorim ca prin intermediul acestui demers să devenim mai atenţi la anumite aspecte legate de trăirea duhovnicească, aspecte aparent simple, dar deloc uşor de pus în practică, mai ales în contextul contemporan.

Mai multe info aici.

Foto credit: Arhivă Basilica.ro

Comentarii Facebook


Știri recente