Patriarhia Română

83 de ani de la infiintarea Patriarhiei Romane

La 4 februarie 1925, Sfantul Sinod a hotarat infiintarea Patriarhiei Ortodoxe Romane, iar mitropolitul primat Miron Cristea devine ‘arhiepiscop al Bucurestilor, mitropolit al Ungrovlahiei si patriarh al Bisericii Ortodoxe Romane’. Legea pentru infiintarea Patriarhiei a…