Un ierarh harnic și un promotor al comuniunii frățești între Biserici

Mesajul Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, la înmormântarea Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Kiril de Varna și Veliko-Preslav (Biserica Ortodoxă Bulgaria), joi, 11 iulie 2013:

Moartea neașteptată a Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Kiril de Varna și Veliko-Preslav constituie o pierdere atât pentru Biserica Ortodoxă Bulgară, cât și pentru întreaga Ortodoxie.

Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Kiril de Varna și Veliko-Preslav a fost, de-a lungul vieții sale pământești, mai ales după intrarea de tânăr în monahism, în anul 1972, un neobosit și harnic slujitor al Domnului Hristos. Viața de monah a fost completată fericit de studiile teologice de la Atena, între anii 1976-1979, pentru ca apoi, între anii 1981-1986, să fie reprezentantul Bisericii Ortodoxe Bulgare pe lângă Patriarhia Moscovei.

Slujirea arhierească a început-o în anul 1988 ca Episcop de Stobi, iar în anul următor (1989) a fost ales Mitropolit de Varna și Veliko-Preslav.

La trecerea la cele veșnice a vrednicului de pomenire Patriarh Maxim, la data de 10 noiembrie 2012, Mitropolitul Kiril a fost ales locum tenens de Patriarh, pregătind cu înțelepciune alegerea noului conducător al Bisericii Ortodoxe Bulgare.

Astfel, din cei 59 de ani de viață, Mitropolitul Kiril a slujit lui Hristos și Bisericii Sale timp de 41 de ani, mai întâi ca monah, și apoi ca episcop și mitropolit. În aceste slujiri, a fost apropiat de oamenii nevoiași, îngrijindu-se de strângerea de fonduri pentru asistența socială a acestora.

Mitropolitul Kiril de Varna și Veliko-Preslav rămâne în memoria noastră ca fiind un ierarh misionar, prin fidelitatea sa față de credința vie, tradiția liturgică și canonică a Bisericii Ortodoxe, și un prieten apropiat al Bisericii Ortodoxe Române, prin dragostea pe care a arătat-o constant față de ierarhii români din eparhiile învecinate cu Bulgaria, pentru consolidarea legăturilor frățești dintre Bisericile noastre Ortodoxe surori.

Ca mare prieten al românilor, Mitropolitul Kiril a participat în România, de multe ori, la hramuri de mânăstiri și la târnosiri sau sfințiri de biserici.

În același timp, Mitropolitul Kiril ne-a sprijinit constant în săvârșirea slujbelor de pomenire la mormintele eroilor români de pe teritoriul Mitropoliilor de Varna și Durostor. De asemenea, împreună cu un sobor de arhierei și de preoți bulgari și români, Mitropolitul Kiril a pus piatra de temelie a noii Catedrale Mitropolitane din Varna.

În acest duh de frățietate ortodoxă, vrednicul de pomenire Mitropolit Kiril a organizat, împreună cu ierarhi bulgari și români, pelerinaje cu sfinte moaște și slujiri în mai multe biserici din Varna, Preslav, Târgoviște și a sprijinit organizarea în comun de expoziții religioase și evenimente culturale în cuprinsul Mitropoliei de Varna și Veliko-Preslav.

La acest moment de mare tristețe pentru Biserica Ortodoxă Bulgară, în numele ierarhilor Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române și al nostru, personal, adresăm clerului, viețuitorilor din mănăstiri și credincioșilor îndoliatei Mitropolii de Varna și Veliko-Preslav părintești condoleanțe și ne rugăm Domnului nostru Iisus Hristos, Arhiereul Cel Veșnic, să așeze sufletul vrednicului de pomenire Mitropolitul Kiril, fratele nostru arhiereu, în lumina, pacea și iubirea Preasfintei Treimi, în ceata sfinților Săi slujitori, care au binevestit lumii Evanghelia mântuirii și a vieții veșnice.

Veșnica lui pomenire din neam în neam!

†DANIEL

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Comentarii Facebook


Știri recente