Diaspora

Preot pentru parohia românească din Birmingham

Înaltpreasfințitul Mitropolit Iosif al Europei Occidentale și Meridionale va vizita, pe 12 octombrie a.c., Anglia și va hirotoni întru preot pe diaconul Răzvan Novacovschi pe seama nou-înființatei parohii din Birmingham. Slujba Utreniei și cea a…