Un ierarh cărturar şi înţelept la vremea împlinirilor

Cuvintele nu pot exprima niciodată în­deajuns marea mi­los­tivire a lui Dum­nezeu pentru noi. Suntem co­pleşiţi de a Sa nemărginită bu­nătate, de toate darurile re­văr­sate cu mărinimie cople­şi­toa­re peste fiii Săi.

Deşi nu împlinim datoriile ce le avem faţă de El, încercăm une­ori să arătăm recunoştinţă faţă de cei care ne sunt aproape. Nici faţă de aceştia nu reuşim, decât sporadic, insuficient şi de multe ori preferenţial. Iubirea ori este, ori nu este. Nu poate fi vorba de jumătăţi de măsură! Cuvintele, chiar măiestrite, alese cu grijă, nu pot suplini iubirea profundă, autentică, despre care Apostolul neamurilor afir­ma că nu cade niciodată.

Mai multe detalii în “Ziarul Lumina”.

Comentarii Facebook


Știri recente