Trei ierarhi români poartă numele de Timotei

IPS Timotei, Arhiepiscopul Aradului, PS Timotei, Episcopul Ortodox Român al Spaniei şi Portugaliei, şi PS Timotei Prahoveanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor, îşi sărbătoresc luni ocrotitorul spiritual: pe Sfântul Apostol Timotei. Cu acest prilej, Patriarhul României i-a adresat fiecărui ierarh câte un mesaj de felicitare.

IPS Timotei al Aradului s-a născut în 4 iunie 1936 la Timișoara, primind la botez numele de Traian. A studiat la Liceul Diaconovici Loga din Timișoara, la Institutul Teologic Universitar din București (1953-1957). A devenit doctor în teologie în anul 1972; a absolvit studii de specializare la Facultatea de Teologie Protestantă din Neuchâtel (1967), la Institutul Ecumenic de la Bossey (1967-1968) și la Facultatea de Teologie din Fribourg (1971-1972).

În perioada 1960-1961 a activat ca profesor la Seminarul Teologic din Caransebeș; a fost secretar eparhial la Arad (1961-1962) și Timișoara (1962-1968); Între 1968-1975 a fost vicar administrativ al Arhiepiscopiei Timișoarei și Caransebeșului. În 1968 a fost hirotonit preot, iar în 1969 tuns în monahism la Mănăstirea Hodoș-Bodrog, cu numele Timotei. A fost hirotesit arhimandrit în 1970.

În data de 15 decembrie 1975 a fost ales Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei și Caransebeșului, cu titlul Lugojanul, iar în data de 8 februarie 1976 a fost hirotonit arhiereu.

A fost ales Episcop al Aradului în 30 septembrie 1984 (înscăunat la 2 decembrie 1984). În anul 2009, în data de 28 noiembrie, a fost ridicat în demnitatea de Arhiepiscop.

PS Timotei al Spaniei şi Portugaliei s-a născut în anul 1975, în Satu-Mare. După şcoala primară a urmat liceul în Satu Mare, între 1989 şi 1993. A absolvit Facultatea de Teologie Ortodoxă, Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca în anul 1997). Urmează studii de specializare la Insti­tutul Teologic Ortodox „Saint Serge” din Paris (1999-2000).

În martie 1998 a fost tuns în monahism la mănăstirea Nicula, cu numele Timotei.

A îndeplinit următoarele misiuni:

  • ieromonah şi duhovnic la mănăsti­rea „Acoperământul Maicii Domnului” din Bussy-en-Othe (Yonne, Franţa), între 1999 şi 2001;
  • ieromonah slujitor la mănăstirea Nicula (2001-2002);
  • ieromonah şi duhovnic la mănăstirea „Naşterea Maicii Domnului” din Ciucea, jud. Cluj (2002-2004);
  • în aprilie 2004 a fost transferat la Mitropolia Orto­doxă Română a Europei Centrale şi Meri­dionale (cu sediul la Paris), fiind slujitor la mănăstirea „înălţarea Sfintei Cruci” din Malvialle (Franţa), în perioada 2004-2005;
  • din luna noiembrie a anului 2004 a slujit şi la Parohia ortodoxă românească din Toulouse – Franţa;
  • un an mai târziu (noiem­brie 2005) a devenit stareţ al mănăstirii „Adormirea Maicii Domnului” din Villar – Franţa, precum şi exarh al mănăstirilor din Mitropolia Europei Occidentale şi Meridi­onale.

În luna martie 2008 Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române l-a ales episcop pentru nou-înfiinţata Episcopie Ortodoxă Română din Spania şi Portugalia.

A fost hirotonit arhiereu şi întronizat la 25 mai 2008, în biserica ortodoxă românească din Alcala de Henares (Spania).

PS Timotei Prahoveanul s-a năs­cut în 13 noiembrie 1966, în Rădăşeni – Fălticeni, jud. Suceava, din părinţii Miron şi Elena Aioanei.

A urmat şcoala generală şi treapta I de liceu în oraşul Fălticeni, Seminarul Teologic de la Mănăsti­rea Neamţ; cursurile Institutul Teologic de Grad Universitar din Bucureşti, anul I (1989-1990), apoi ale Institutului Teolo­gic de Grad Universitar din laşi (respectiv, Facultatea de Teologie Ortodoxă a Univer­sităţii Al. I. Cuza, laşi, 1990-1993).

A urmat un curs de limba greacă modernă (1995 – 1996) la Facultatea de Filosofie şi Litere a Universităţii din Atena; cursuri de doctorat la Facultatea de Teologie Ortodoxă Patri­arhul Justinian, Universitatea Bucureşti (2011-2014) unde a obţinut titlul de doctor în Teo­logie (25 februarie 2014) cu teza: Istoria Aşezămintelor Româneşti de la Ierusalim.

A intrat ca frate vieţuitor la Mănăstirea Neamţ (din 1988), rasoforit în data de 17 decembrie 1988 de către Preasfinţitul Părinte Gherasim Cucoşel Vrânceanul, Arhiereul-vicar de atunci al Episcopiei Buzăului. A fost tuns în monahism cu numele Timotei (1 februarie 1989) de arhimandritul Bartolomeu Anania (viitorul mitropolit al Clujului); hirotonit ierodiacon (8 iunie 1989) de episcopul Eftimie Luca al Romanului şi Huşilor.

A fost hirotesit arhidiacon (30 decembrie 1990) la Mănăstirea Văratic, ieromonah (14 octombrie 1993), protosinghel (21 noiem­brie 1993) în Catedrala mitropolitană din Iaşi, apoi arhi­mandrit (24 martie 2002) de către Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, pe atunci Mitropolit al Moldovei şi Bucovinei.

A fost secretar al Sectorului Exarhat – Iaşi (2001-2002), ocupându-se de buna orânduire a vieţii spirituale şi a activităţii administrative a mănăstirilor şi schiturilor din Arhiepiscopia Iaşilor; membru al Comisiei liturgice a Arhiepisco­piei Iaşilor (2002); exarh al mănăstirilor din Arhiepiscopia Iaşilor şi responsabil cu acti­vităţile culturale (2003-2008); exarh cultu­ral al Arhiepiscopiei Bucureştilor şi mare eclesiarh al Catedralei Patriarhale (2008- 2014); membru al Comisiei liturgice a Arhiepiscopiei Bucureştilor (2008); repre­zentant al Patriarhiei Române la Locurile Sfinte şi superior al Aşezămintelor Româ­neşti de la Ierusalim, Iordan şi lerihon (1 februarie 2014-15 ianuarie 2015).

La 29 septembrie 2014, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române l-a ales Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor, cu titulatura de Prahoveanul, iar hirotonia întru episcop a avut loc în 30 octombrie 2014.

Din anul 2016 a fost ales membru al Uniunii Scriitorilor din România, iar în 2018 a fost laureat al Premiului „Dumitru Stăniloae” al Academiei Române.

A publicat numeroase cărţi, articole, reportaje, studii, eseuri, recenzii, evocări şi materiale omiletice în publicaţii religioase şi laice.

Foto Credit: Basilica.ro

Comentarii Facebook


Știri recente