Ţine-ţi minte păcatele şi uită-ţi faptele bune!

Înainte de a relata Naşterea Domnului Hristos din Sfânta Fecioară, Sfântul Matei prezintă, la începutul Evangheliei Sale, genealogia Mântuitorului. Rostul acesteia este de a întemeia prin recursul la o practică obişnuită a iudeilor – anume invocarea genealogiei – adevărul naşterii ca Om a Fiului lui Dumnezeu şi de a confirma, tot prin genealogie, adevărul prorociilor mesianice vechi-testamentare.

Genealogia ne surprinde însă de o manieră spectaculoasă prin faptul că, deşi întocmită pe linie bărbătească, cum se obişnuia la iudei, aminteşte şi patru femei. O şi mai provocatoare surpriză este faptul că femeile amintite nu sunt vestite pentru virtuţile lor, ci dimpotrivă, pentru păcatele lor. Faptul devine şi mai provocator atunci când constatăm că aceasta este singura excepţie de la practica îndătinată a citării genealogiilor. Deducem că, prin această neobişnuită inserare, Sfântul Matei trimite un mesaj foarte concret şi special chiar la începutul Evangheliei sale.

Sfântul Ioan Gură de Aur semnalează exact în aceşti termeni excepţia prezenţei femeilor în genealogia Mântuitorului: „Pentru ce aminteşte în genealogie şi femei, odată ce genealogia este făcută prin bărbaţi? Dar de vreme ce a hotărât aşa, atunci pentru ce nu a amintit de toate femeile, ci a trecut sub tăcere pe femeile vestite pentru viaţa lor curată, de pildă pe Sarra, pe Rebeca şi pe altele asemenea lor, şi a amintit femei vestite ca păcătoase, de pildă: desfrânate, adultere, femei născute din căsătorii nelegitime, femei de alt neam, păgâne? A amintit de nevasta lui Urie, de Tamara, de Rahav şi de Rut, dintre care una era de alt neam, alta desfrânată, alta s-a culcat cu socrul ei; …iar pe femeia lui Urie o cunoaşte toată lumea din pricina grozăviei păcatului ei. Cu toate acestea, Evanghelistul Matei a lăsat la o parte pe toate celelalte femei şi a pus în genealogia lui Hristos numai pe acestea (Omilii la Matei, Bucureşti, 1994, pp. 23-24).

Mai multe informații în Ziarul Lumina.

Comentarii Facebook


Știri recente