Soluții la criza satului românesc propuse în deschiderea Simpozionului Național de Teologie

Simpozionul Național de Teologie de la București are loc în acest an sub titlul „Satul românesc: vatră a plămădirii, păstrării și promovării ființei naționale și a credinței ortodoxe”.

Lucrările au început luni dimineață pornind de la premisa că satul românesc actual se află într-o criză atât din punct de vedere practic, cât și spiritual.

„Satul este răstignit între idealizare nostalgică și abandonare practică, între identitate tradițională și supraviețuire precară”, a semnalat Patriarhul României în deschidere.

Preafericirea Sa a adăugat că această criză „este amplificată și de tensiunea existentă între potențialul de dezvoltare și neputința de afirmare”.

Mai multă implicare

„Criza spirituală și materială care afectează satele românești în zilele noastre cere de la noi toți mai multă implicare. Satele au nevoie de primari harnici, de învățători de vocație, de preoți duhovnicești și milostivi, dar și de săteni sănătoși și bucuroși să cultive pământul”, a spus Patriarhul amintind totodată modul în care Biserica Ortodoxă Română susține dezvoltarea satului la nivel social, cultural și bisericesc.

„Biserica Ortodoxă Română susține dezvoltarea satului la nivel social, cultural și bisericesc. Acolo unde există cooperare strânsă între preot, primar, învățător și medic, se creează speranță mai multă și comuniune spirituală mai intensă”.

Vezi cuvântul integral al Patriarhului Daniel.

Unire și cooperare

Din partea Ministerului Educației, Secretarul de stat Prof. Ionel Florian Lixandru, a spus că numai „în unire și cooperare” se poate reuși revigorarea satului românesc și a celor care viețuiesc în el – familii și copiii lor.

„Triada Familie – Școală – Biserică din orice comunitate sătească și sănătatea acestei relații definitorii pentru comunitatea rurală sunt reperele care ne pot seta anumite așteptări de la satul respectiv”.

Ionel Florian Lixandru a spus că „satul rămâne unitatea teritorială cea mai mică, în sens administrativ, dar poate că el este și celula STEM de la care se poate însănătoși o societate”.

Citește alocuțiunea Secretarului de stat Ionel Florian Lixandru.

Ortodoxia a fost şi rămâne criteriu de valoare

Acad. Răzvan Theodorescu, Vicepreședinte al Academiei Române, a propus o incursiune în satul vechi românesc, aducând în discuție discursurile „Elogiul satului românesc” al lui Lucian Blaga și „Laudă ţăranului român” al lui Liviu Rebreanu.

„O parte majoră a vechii civilizaţii româneşti – alături de cea aulică, voievodală şi boierească – stă pe umerii acestui univers rural unde Ortodoxia a fost şi rămâne criteriu de valoare”, a subliniat Răzvan Theodorescu.

Află mai multe în cuvântul „Satul și Biserica Ortodoxă” al Acad. Răzvan Theodorescu.

O mișcare de revalorizare a satului

Secretarul de Stat pentru Culte, Victor Opaschi, a spus la rândul său că Biserica Ortodoxă Română contribuie la atenuarea crizei satului românesc.

„Astăzi, când lumea se află într-o profundă criză socială, ecologică, dar și spirituală, Biserica Ortodoxă, cultele din România și din Europa și-au asumat mari responsabilități în domeniul educației, în domeniul social și filantropic, dar și în cel cultural și chiar, după cum o arată exemplul Sanctității Sale Bartolomeu al Constantinopolului în cel al ecologiei”.

Victor Opaschi a subliniat că există chiar la nivelul Europei „o mișcare de revalorizare a satului, a modurilor de viață mai apropiate de ritmurile naturii, mai puțin poluate și care pot să asigure omenirii un viitor mai sigur, mai sănătos”.

„În acest context, este important ca, depășind barierele sărăciei, Bisericile, împreună cu ceilalți actori ai societății civile, dar și cu statele, să coopereze pentru a încuraja dezvoltarea durabilă a mediului rural”.

Vezi mesajul integral al Secretarului de Stat pentru Culte, Victor Opaschi.

Conservarea identității culturale și patrimoniale

O altă personalitate care a vorbit despre criza satului românesc în deschiderea Simpozionului de la Patriarhie a fost Rectorul Universității din București, Prof. Mircea Dumitru.

El a spus că tema simpozionului de anul acesta „nu are doar o valență istorică, ci și una proiectivă și anticipativă, în măsura în care păstrarea și promovarea ființei naționale și a credinței ortodoxe ca elemente definitorii ale conservării și sporirii identității noastre naționale sunt indisolubil legate de conservarea identității culturale și patrimoniale a satului românesc”.

„Într-o lume post-modernă profund secularizată, principala contrapondere la forțele colosale ale globalizării, cu scopul declarat de a conserva și a promova specificul nostru identitar național, este păstrarea patrimoniului cultural așa cum a fost constituit și trăit concret în comunitățile rurale din România”, a explicat rectorul Universității din București.

Citește mesajul integral adresat de Prof. Univ. Dr. Mircea Dumitru.

Simpozionul se desfășoară la Palatul Patriarhiei în perioada 6-9 octombrie 2019 și este organizat în contextul Anului omagial al satului românesc (al preoților, învățătorilor și primarilor gospodari).

Foto credit: Ziarul Lumina / Mihnea Păduraru

Comentarii Facebook


Știri recente