Slujirea rezumă împlinirea Legii

Duminica a 5-a din Post (a Cuvioasei Maria Egipteanca) (Marcu 10, 32-45; Luca 7, 36-50)

În vremea aceea Iisus a luat la Sine iarăşi pe cei doisprezece şi a început să le spună cele ce aveau să I se întâmple: Iată, ne suim la Ierusalim şi Fiul Omului va fi predat arhiereilor şi cărturarilor; Îl vor osândi la moarte şi-L vor da în mâna păgânilor; Îl vor batjocori, şi-L vor scuipa, şi-L vor biciui şi-L vor omorî, dar după trei zile va învia. Şi au venit la El Iacov şi Ioan, fiii lui Zevedeu, zicându-I: Învăţătorule, voim să ne faci ceea ce vom cere de la Tine. Iar El le-a zis: Ce voiţi să vă fac? Iar ei I-au zis: Dă-ne nouă să şedem unul de-a dreapta Ta şi altul de-a stânga Ta, întru slava Ta. Dar Iisus le-a răspuns: Nu ştiţi ce cereţi! Puteţi să beţi paharul pe care îl beau Eu sau să vă botezaţi cu botezul cu care Mă botez Eu? Iar ei I-au zis: Putem. Şi Iisus le-a zis: Paharul pe care Eu îl beau îl veţi bea şi cu botezul cu care Mă botez vă veţi boteza, dar a şedea de-a dreapta Mea sau de-a stânga Mea nu este al Meu a da, ci celor pentru care s-a pregătit. Şi auzind cei zece au început a se mânia pe Iacov şi pe Ioan. Atunci Iisus, chemându-i la Sine, le-a zis: Ştiţi că cei ce se socotesc cârmuitori ai neamurilor domnesc peste ele şi cei mai mari ai lor le stăpânesc. Dar între voi nu trebuie să fie aşa, ci care va vrea să fie mare între voi, să fie slujitor al vostru; şi care va vrea să fie întâi între voi, să fie slugă tuturor. Că şi Fiul Omului n-a venit ca să I se slujească, ci ca El să slujească şi să-Şi dea sufletul răscumpărare pentru mulţi.

S-a spus de către unii te­ologi că Evanghe­li­­ile sunt, de fapt, „is­­torisiri ale pati­mi­­lor (Mântuitorului) preceda­te de o introducere dezvoltată“.

Afirmaţia este adevărată, cu a­ceastă precizare: că moartea Dom­nului apare întotdeauna în strânsă legătură cu Învierea Sa. Evanghelistul Luca redă un cuvânt al Mântuitorului Ce­lui înviat din care se vede foar­te bine centralitatea acestei te­me în Evanghelie: „Şi le-a zis că aşa este scris şi că aşa trebuia să pătimească Hristos şi să învieze din morţi a treia zi“ (Lc. 24, 46). Fiul lui Dumnezeu a venit în lume să primească pa­timile şi moartea. El trebuia să Se jertfească pentru noi. Iar Sfân­tul Apostol Pavel citează ca un dat al tradiţiei – cum o a­ra­tă introducerea: „Căci v-am dat, întâi de toate, ceea ce şi eu am primit“ – această formulare de crez apostolic: „Că Hristos a mu­rit pentru păcatele noastre, du­pă Scripturi; şi că a fost în­gro­pat şi că a înviat a treia zi, du­pă Scripturi“ (I Cor. 15, 3-4).

Mai multe informaţii în Ziarul Lumina.

Comentarii Facebook


Știri recente