Slujbă de mulțumire la un deceniu de patriarhat. „Întotdeauna bucuriile Patriarhului sunt bucuriile Bisericii”

Întotdeauna bucuriile lui sunt bucuriile Bisericii, a spus PS Timotei Prahoveanul despre Patriarhul Daniel la slujba de Te Deum oficiată sâmbătă în Paraclisul istoric Sfântul Mare Mucenic Gheorghe al Reședinței patriarhale.

Slujba din 30 septembrie 2017, prilejuită de împlinirea a zece ani de la întronizarea actualului Patriarh al României, a fost oficiată de PS Timotei Prahoveanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor.

La eveniment au fost prezenți Episcopii vicari patriarhali Varlaam Ploieșteanul și Ieronim Sinaitul, ostenitorii Reședinței patriarhale, dar și oficialități care au dorit să transmită mesaje de felicitare, între care Sergiu Nistor, consilier prezidențial, și Victor Opaschi, Secretarul de Stat pentru Culte.

Oricine încearcă să spună câteva cuvinte cu un astfel de prilej, fie că este mai mult sau mai puțin inspirat, nu va reuși să facă în mod deplin acest lucru, a subliniat PS Timotei Prahoveanul la finalul slujbei de mulțumire.

Este un moment de bucurie întru Duhul Sfânt pentru Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Se bucură în această zi duhul patriarhilor României, al cuvioșilor de la Sihăstria Neamțului, Paisie, Cleopa și Victorin, al părinților săi după trup, Stela și Alexie, dar și al tuturor slujitorilor din Biserica triumfătoare și luptătoare, martori ai lucrării jertfelnice pentru credința dreptmăritoare și pentru tradițiile sfinte ale pământului românesc.

În continuare, Preasfinția Sa a prezentat principalele calități și realizări ale Părintelui Patriarh:

Odorul cel de mare preț s-a străduit să-l păzească cu mare grijă și evlavie discretă, împlinește porunca Domnului de „a vesti Evanghelia la toată făptura”, rostind cuvântări profunde și îndemnuri pastorale cum nu de multe ori se pot asculta la noi, are vocație de ctitor, zidind mult și restaurând locașuri vechi (…), este profesor de vocație întru ale teologiei, cu idei și discursuri savante, cinstește și venerează mult sfinții, tipărește cărți de teologie și spiritualitate.


Hramul Paraclisului Sfântul Grigorie Luminătorul | PF Daniel
aniversează zece ani de patriarhat prin rugăciune


Printre altele, Preasfinția Sa a menționat și meritul Patriarhului Daniel de a edifica o mare și puternică Biserică, numită Televiziunea Trinitas care duce în nenumărate case românilor Sfânta Liturghie și slujbele Bisericii. De asemenea, ierarhul a amintit și celelalte componente ale Centrului de presă Basilica – pe care le-a numit amvoane de propovăduire într-o lume aflată în permanentă schimbare.

PS Timotei a amintit de restaurarea vechii catedrale patriarhale dar și de Proiectul viitoarei Catedralei Naționale, „care se înalță către cer ca o jertfă bine primită și ca o făclie de Înviere”.

Întotdeauna bucuriile lui sunt bucuriile Bisericii, iar tristețile le-a încredințat lui Dumnezeu, Preamilostivul. Dincolo de potrivnicia vremurilor, și a unor oameni care nu mai au timp să privească către cer și către Biserică, Preafericitul Părinte Patriarh și-a pus sufletul pentru proiectul pe care l-au dorit mult mitropoliții primați ai țării, regii și apoi patriarhii României.

Suntem încredințați că prin aceste bucurii și nădejdi patriarhul sărbătorit primește de la Dumnezeu tainică mângâiere și răsplată, care constituie de fapt cel mai mare dar al unei speciale zile de aniversare.

PS Timotei a evidențiat frumusețea dar și dificultatea misiunii patriarhale, care presupune numeroase abilități, dar și încredințare în voia lui Dumnezeu.

Acești zece ani pot fi definiți simplu: proiecte originale, de multe ori surprinzătoare, adecvate vremurilor, dar și îndreptate către viitor, cu spirit vizionar și conștiința misiunii la care a fost chemat și tăria corăbierului care se străduiește până la capăt să ducă către liman corabia lovită de valuri puternice, nădejdea în Dumnezeu, mai mult decât în oameni, fermitate, atenție, trezvie, harisme trebuincioase ocârmuitorului, simțul chivernisirii și al bunei rânduieli, dreptate și exigență, dar și iubirea care niciodată nu piere, dorință de slujire mai mult decât poate înfăptui un om cu puteri limitate într-o lume marcată de neînțelegere și dezbinare.

La finalul cuvântului rostit, ierarhul s-a rugat lui Dumnezeu pentru Patriarhul Bisericii noastre, subliniind faptul că împlinirea a zece ani de patriarhat nu este un moment de bilanț, ci unul de recunoștință adusă lui Dumnezeu Dăruitorul, Binefăcătorul, Împlinitorul celor de trebuință slujitorilor săi, cu dorința continuării acestor proiecte sfinte.

Patriarhul Daniel a apreciat cuvintele PS Timotei și a mulțumit lui Dumnezeu pentru binefacerile revărsate asupra Bisericii noastre, dar în special pentru comuniunea frățească întru Hristos:

Ne exprimăm bucuria noastră atunci când simțim multă comuniune: comuniune frățească în Sinod, în lucrarea de la Patriarhie, de la Arhiepiscopie, în lucrarea dintre cler și laicat, comuniune și simțire românească atunci când cooperăm cu autoritățile de stat centrale și locale.

În final, Preafericirea Sa a subliniat importanța comuniunii în rugăciune.

Cea mai intensă comuniune este comuniunea rugăciunii, când simțim că nu suntem singuri, ci împreună cu sfinții lui Dumnezeu, rugându-ne în fața Sfintei Treimi să păzească Biserica Sa prin poporul român, să ne dăruiască tuturor sănătate și bucurie, pace și mântuire întru mulți și binecuvântați ani, a încheiat Părintele Patriarh.

Ceremonia aniversară a continuat în Muzeul Patriarhilor din cadrul Reședinței Patriarhale, unde au fost prezentate mesajele oficialităților.

Mesajul președintelui României Klaus Johannis a fost citit de Sergiu Nistor, consilier prezidențial.

Președintele României și-a exprimat în mod special aprecierea față de activitatea Bisericii pentru românii din diaspora.

Se împlinește o decadă plină de provocări, pentru Biserică și societate în ansamblu, dar și de realizări semnificative pentru Biserica Ortodoxă Română. Celebrarea întronizării Preafericirii Voastre aduce laolaltă eparhiile din țară și cele din diaspora, cărora Preafericirea Voastră le-ați arătat o atenție deosebită, sprijinind înființarea de noi parohii, școli și spitale, întărind astfel legătura de limbă, credință și cultură cu România, a transmis Klaus Iohannis prin consilierul său.

Evenimentul a fost moderat de PS Varlaam Ploieșteanul care a dat citire și mesajelor președinților celor două camere ale Parlamentului României.

Patriarhul Daniel a fost de asemenea felicitat și de Victor Opaschi, Secretarul de Stat pentru Culte, care i-a adresat un cuvânt intitulat „Zece ani de eforturi pentru consolidarea binelui comun și a democrației”.

Foto credit: Robert Nicolae / Basilica.ro

Comentarii Facebook


Știri recente