Responsabilitate eclesială și cooperare socială | Bilanț pe 2017 în Arhiepiscopia Bucureștilor

Patriarhul Daniel a dat citire, în ședința Adunării Eparhiale a Arhiepiscopiei Bucureștilor, cuvântului intitulat Responsabilitate eclesială și cooperare socială în care au fost prezentate sintetic activitățile derulate de Eparhie în anul 2017:

În cadrul Arhiepiscopiei Bucureștilor, în anul 2017, au funcționat 13 protopopiate, care totalizează un număr de 710 parohii (330 urbane şi 380 rurale), 41 filii și 109 paraclise. La acestea se adaugă un număr de 42 de unități monahale (35 de mănăstiri și 7 schituri) și 543 de cimitire parohiale și mănăstirești. Numărul de angajați clerici care deservesc aceste unități de cult a fost de 1.298 preoţi şi 86 diaconi.

În anul 2017 au fost hirotoniţi 38 de preoţi şi 8 diaconi, care au fost numiţi în posturile vacante prin concurs. Alături de aceștia, în instituțiile socio-medicale, structurile de apărare ale statului și cimitirele de stat și-au desfășurat activitatea 126 de preoți de caritate. În ceea ce privește personalul din unitățile monahale, în anul 2017 au fost închinoviaţi un număr de 12 vieţuitori, au fost săvârşite 9 tunderi în monahism şi au fost hirotoniți 2 ieromonahi și un ierodiacon, numărul total al viețuitorilor din mănăstiri fiind de 721 persoane.

I. Activitatea administrativ-pastorală și economică-patrimonială

În anul 2017 în Arhiepiscopia Bucureștilor a fost înființată o parohie, târnosite 9 biserici și sfințite cu agheasmă 7 locașuri de cult și 2 capele, unele dintre acestea fiind resfinţite în urma recepţionării lucrărilor de consolidare, restaurare sau renovare.

La acestea se adaugă punerea pietrei de temelie pentru o biserică nouă și o capelă mortuară, lucrările la 35 de biserici și 14 capele aflate în construcție și la 87 de biserici și 2 capele la care se execută lucrări de consolidare sau restaurare, precum și 243 de biserici în curs de pictare sau restaurare a picturii. În anul 2017 au fost recepţionate lucrările de pictură la 48 de biserici.

În cuprinsul Arhiepiscopiei Bucureştilor, au fost oficiate, în anul 2017, 20.076 botezuri, 10.564 cununii şi 18.225 înmormântări.

Referitor la activitatea patrimonială, Centrul eparhial București, prin sectoarele sale de resort, a continuat lucrările topo-cadastrale efectuate la mai multe obiective de interes eparhial și național, a reușit intabularea drepturilor de proprietate asupra unor bunuri imobile parohiale pentru mai multe unități de cult și a acordat asistență juridică de specialitate pentru unitățile de cult din subordine.

Din punct de vedere economic, Fabrica de lumânări  „Făclia Sfinților Români” și Serviciul Colportaj ale Arhiepiscopiei Bucureștilor au oferit suportul financiar major pentru întreg Centrul eparhial, deoarece acestea sunt surse de venituri constante, direct legate de activitățile liturgice și duhovnicești ale parohiilor și mănăstirilor.

În anul 2017, Centrul eparhial a susținut financiar multiple lucrări de amenajare în cadrul Reședinței Patriarhale, de înlocuire a pavajului de pe esplanada Catedralei Patriarhale, precum și lucrări edilitare la alte unități bisericești din Arhiepiscopie.

În cadrul Cooperativei agricole Via Domnului (Mănăstirea Sfânta Maria – Urlați) a fost intensificat fluxul tehnologic de procesare a strugurilor şi de obţinere a vinului pe soiuri şi pe sortimente, precum și distribuirea vinului către mănăstirile și parohiile Arhiepiscopiei Bucureștilor și ale unor eparhii care nu dețin suprafețe viticole. În anul 2017 Cooperativa agricolă Via Domnului a obținut trei medalii de argint la concursuri internaționale, pentru soiurile de vinuri Merlot, Cabernet Sauvignon și Fetească neagră.

Precizăm că veniturile obținute de Arhiepiscopia Bucureștilor din activitățile sale economice sunt folosite pentru a susține activitățile cultural-misionare, educaționale și social-filantropice începute în anii precedenți, precum și cele prevăzute pentru anul în curs.

De asemenea, Arhiepiscopia Bucureștilor, prin Centrul eparhial, protoieriile, parohiile și mănăstirile sale, a susținut financiar posturile Radio Trinitas și TV Trinitas ale Patriarhiei Române. Totodată, această Arhiepiscopie este și cea mai darnică eparhie în susținerea financiară a lucrărilor de construire a Catedralei Mântuirii Neamului sau a Catedralei Naționale.

II. Activitatea cultural-misionară și educativă

În anul 2017, la Editura Cuvântul Vieţii a Mitropoliei Munteniei şi Dobrogei au fost publicate 20 de lucrări, cu referire principală la tematica anului 2017: Anul omagial al sfintelor icoane, al iconarilor și pictorilor bisericești și Anul Comemorativ Justinian Patriarhul și al apărătorilor Ortodoxiei în timpul comunismului, în colecțiile Sfinți Părinți pe înțelesul tuturor, Florilegii hrisostomice, Vieți de sfinți iconari, dar și lucrări omiletice, albume de artă, monografii de parohii și mănăstiri, broșuri, Calendarul creștin-ortodox 2018 etc.

În ceea ce privește învățământul teologic, la încheierea anului universitar 2016-2017 erau înscriși la toate specializările Facultății de Teologie Ortodoxă Justinian Patriarhul a Universității din București 951 de studenți. La aceștia se adaugă 393  masteranzi și doctoranzi. Pentru anul școlar 2016-2017, la Seminarul Teologic Liceal Ortodox Nifon Mitropolitul din București au fost înscriși 195 elevi, iar la Seminarul Teologic Liceal Ortodox Sfânta Filofteia – Mănăstirea Pasărea au fost înscrise 99 eleve.

În învăţământul religios din școlile de stat activează 765 profesori de Religie, care desfășoară o activitate didactică și spirituală necesară în rândul tinerilor. De asemenea, organizațiile tinerilor ortodocși din Arhiepiscopie au desfășurat multiple activități spirituale, culturale, filantropice și sportive.

III. Activitatea social-filantropică

Din punct de vedere al activităților social-filantropice sau caritabile susținute de toate unitățile din Arhiepiscopia Bucureștilor, Centrul eparhial a sprijinit consolidarea instituțiilor și programelor social-filantropice deja existente, precum și inițierea unor noi programe și proiecte adresate categoriilor sociale defavorizate.

Astfel, în anul 2017 au fost inițiate mai multe proiecte de infrastructură socială, aflate în diverse faze de realizare, între care amintim pe cele mai importante: o cantină socială și un serviciu de îngrijire la domiciliu în orașul Ploiești și un centru de zi pentru persoanele cu deficiențe de auz în București. 

Valoarea totală a ajutoarelor materiale şi financiare acordate în anul 2017 a fost de 6.747.124,08 lei.

Precizăm însă că în această sumă nu intră cheltuielile privind multiplele activităţi caritabile ocazionale și tradiționale ale parohiilor şi mănăstirilor în favoarea bolnavilor și săracilor, care nu au fost cuantificate financiar şi ca atare nici raportate Centrului eparhial și, desigur, nici ajutoarele materiale acordate persoanelor defavorizate prin Programul Masa bucuriei al Patriarhiei Române.

În încheiere, mulțumim tuturor persoanelor care, prin cuvânt și faptă, au sprijinit Arhiepiscopia Bucureștilor în multiplele sale activități desfășurate în anul 2017 și ne rugăm Domnului Iisus Hristos să binecuvânteze  și să sporească lucrarea Bisericii spre slava Preasfintei Treimi și binele poporului român.

† Daniel

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Foto Credit: Mihnea Păduraru / Ziarul Lumina

Comentarii Facebook


Știri recente