PS Varlaam Ploieșteanul: „Sărbătoarea Bunei Vestiri este descoperirea Tainei celei din veac ascunsă”

„Sărbătoarea Bunei Vestiri este descoperirea Tainei celei din veac ascunsă și de îngeri neștiută şi anume, Taina Întrupării Fiului lui Dumnezeu, a  Mântuitorului nostru Iisus Hristos”. Sunt cuvintele de învăţătură ale Preasfinţitului Părinte Varlaam Ploieşteanul, Episcop-vicar patriarhal, adresate credincioşilor la sărbătoarea Bunei Vestiri.

Preasfinţia Sa a oficiat Sfânta Liturghie, vineri, 25 martie 2016, în Catedrala Patriarhală din Bucureşti.

În această zi, în toate locașurile de cult din Patriarhia Română a fost citit textul biblic de la Sfântul Evanghelist Luca, capitolul 1, versetele de la 24 la 38 (vezi mai jos), care ne prezintă momentul anunțării Fecioarei Maria, de către Arhanghelul Gavriil, că va naşte pe Mântuitorul Iisus Hristos.

Ierarhul a subliniat că Iisus Hristos aduce lumii o nouă lege, legea Harului Duhului Sfânt.

„Mântuitorul nostru Iisus Hristos este Cel Unul Sfânt, izvorul a toată sfinţenia. Nu este o persoană care devine sfântă  prin nevoinţă, asceză sau cultivarea virtuţilor. Pe lângă această Taină a Întrupării Mântuitorului, astăzi Fiul lui Dumnezeu Fiul Fecioarei se face arată că Arhanghelul Gavriil harul mai înainte îl vesteşte, adică noua lege pe care o aduce Mântuitorul nostru, legea Harului Duhului Sfânt”, a mărturisit Preasfinţitul Părinte Varlaam Ploieşteanul.

Preasfinţia Sa a spus credincioşilor că smerenia şi ascultarea sunt două virtuţi foarte importante pentru ca omul să se poată mântui.

„Smerenia şi ascultarea Maicii Domnului, smerenia şi ascultarea până la moarte pe Crucea Mântuitorului Nostru Iisus Hristos au făcut posibilă restaurarea naturii umane, îmbrăcată acum în momentul zămislirii de Mântuitorul nostru Iisus Hristos, ca prin sfinţire şi lucrarea Duhului Sfânt să se facă vrednică de a fi primită în Împărăţia Cerurilor”, a mai arătat Episcopul-vicar patriarhal.

Preasfinţitul Părinte Varlaam Ploieşteanul a mai spus că Evanghelia de astăzi arată că Cel ce Se naşte din Fecioara Maria ca om exista mai înainte de veci. De asemenea, trebuie să învăţăm smerenia de la Maica Domnului.

În cadrul Sfintei Liturghii a fost pomenit şi Pr. Alexandru Moţoc, Inspector general bisericesc la Cancelaria Sfântului Sinod, care a trecut la cele veşnice în această dimineaţă.

La final, ierarhul a dat citire mesajului Patriarhului României la deschiderea conferinţelor A.S.C.O.R. şi L.T.C.O.R. intitulat Vocația tinerilor ortodocși astăzi: comuniune și responsabilitate, care poate fi consultat aici.

* * *

Fragmentul biblic de la Luca 1, 24-38

„În zilele acelea, Elisabeta, femeia lui Zaharia, a rămas însărcinată şi s-a tăinuit pe sine cinci luni, zicând: astfel mi-a făcut mie Domnul în zilele când a socotit să ridice dintre oameni înjosirea mea. Iar în a şasea lună, îngerul Gavriil a fost trimis de Dumnezeu într-un oraş din Galileea, numit Nazaret, la o fecioară, logodită cu un bărbat, care se chema Iosif, din casa lui David; iar numele fecioarei era Maria. Şi intrând îngerul la ea, a zis: bucură-te, ceea ce eşti plină de har, Domnul este cu tine; binecuvântată eşti tu între femei. Iar ea văzându-l s-a tulburat de cuvântul lui şi cugeta în sine: ce fel de închinăciune poate să fie aceasta? Dar îngerul i-a zis: nu te teme, Marie, căci ai aflat har la Dumnezeu. Iată, vei zămisli în pântece şi vei naşte un Fiu, căruia îi vei pune numele Iisus. Acesta va fi mare şi Fiul Celui preaînalt se va chema şi Domnul Dumnezeu îi va da scaunul de domnie al părintelui Său, David; şi va împărăţi peste casa lui Iacob în veci şi împărăţia Lui nu va avea sfârşit. Atunci Maria a zis către înger: cum va fi aceasta, de vreme ce eu nu ştiu de bărbat? Dar îngerul răspunzând, a zis: Duhul Sfânt se va pogorî peste tine şi puterea Celui preaînalt te va umbri; pentru aceasta şi sfântul care se va naşte din tine, se va chema Fiul lui Dumnezeu. Iată şi Elisabeta, rudenia ta, a zămislit şi ea fiu la bătrâneţele ei; şi aceasta este a şasea lună pentru ea, care se numea stearpă; căci la Dumnezeu nimic nu este cu neputinţă. Atunci a zis Maria: iată roaba Domnului; fie mie după cuvântul tău. Şi îngerul a plecat de la ea”.

Foto: Ziarul Lumina

Comentarii Facebook


Știri recente