Patriarhul în Duminica Tuturor Sfinților: Este cea mai frumoasă sărbătoare privind comuniunea în Biserică

În predica rostită duminică, 14 iunie, Patriarhul României a pus accent pe frumusețea diversității și a unității din Biserică. Acestea sunt ilustrate cel mai bine prin sfinții din toate timpurile – inclusiv din viitor, din toate locurile, de vârste și ranguri diferite, știuți sau neștiuți de oameni.

„Această sărbătoare a tuturor sfinților este cea mai frumoasă sărbătoare privind comuniunea în Biserică”, a subliniat Preafericitul Părinte Patriarh Daniel.

În cuvântul rostit la Paraclisul Reședinței Patriarhale, Preafericirea Sa a remarcat că „diversitatea sfinților adunată în comuniune în iubirea Preasfintei Treimi arată frumusețea Bisericii”. Această taină a frumuseții comuniunii sfinților a fost profețită de prorocul psalmist în cuvintele „Minunat este Dumnezeu întru sfinții Săi!” (Psalm 67:36).

„Minunat este Dumnezeu în bogăția sfințeniei care se arată în neamuri diferite și în timpuri diferite ca slavă a lui Dumnezeu care împărtășește sfințenia Sa celor care cred în El. Dumnezeu Cel Unul Sfânt dorește ca toți oamenii să se împărtășească din sfințenia Lui prin credință și viețuire dreaptă”, a spus Patriarhul Daniel.

Diversitatea și unitatea Bisericii

Această frumusețe a comuniunii sfinților, Patriarhul a ilustrat-o prezentând Proscomidia – pregătirea Sfintei Liturghii.

Deși în fiecare zi avem în calendar înscriși unul sau mai mulți sfinți, totuși, la fiecare liturghie ortodoxă, sunt pomeniți toți sfinții, a menționat Părintele Patriarh, continuând cu detalierea felului în care se pregătește Împărtășania.

Patriarhul a spus că la Proscomidie, pe Sfântul Disc, Mântuitorul Iisus Hristos (Sfântul Agneț) are în dreapta Sa pe Maica Domnului, iar în stânga 9 cete de sfinți.

Patriarhul a enumerat aceste cete care „sunt reprezentative și au valoare simbolică”: „Prima ceată este a Arhanghelilor și a Puterilor cerești netrupești, a doua este a Sfinților Proroci, a treia, a Sfinților Apostoli, a patra, a Sfinților Ierarhi, a cincea, a Sfinților Mucenici, a șasea – Ceata Sfinților Cuvioși și Cuvioase, a șaptea, a Doctorilor fără de arginți, a opta, a Sfinților Părinți Ioachim și Ana și a noua ceată face referire la Sfântul a cărui Liturghie se săvârșește”.

„Această vedere a Bisericii sub forma lui Hristos în mijlocul sfinților ne arată diversitatea și unitatea Bisericii”.

„Ne arată mulțimea cetelor de sfinți, dar și comuniunea sau unitatea lor”, a completat Preafericitul Părinte Patriarh Daniel.

La predică, Preafericirea Sa a mai amintit istoria Sărbătorii Tuturor Sfinților despre care puteți citi în secțiunea Calendar Ortodox și a prezentat cele trei motive pentru care a fost rânduită o sărbătoare a tuturor sfinților:

  • pentru a arăta că rostul venirii Duhului Sfânt în lume este sfințirea oamenilor.
  • pentru a arăta că toți sfinții au mărturisit un singur Dumnezeu și se află în comuniune.
  • pentru a arăta că pe lângă sfinții cunoscuți și înscriși în calendar mai există mulți sfinți necunoscuți de oameni.

Sfinții necunoscuți de oameni

Insistând asupra celui de-al treilea motiv – pomenirea sfinților necunoscuți de oameni – Patriarhul a spus că aceștia sunt tainic cunoscuți de Dumnezeu. „El îi va arăta treptat în istorie sau pe unii poate deloc în lumea aceasta, ci doar la a doua venire a lui Hristos”.

Părintele Patriarh a semnalat faptul că această sărbătoare se referă nu doar la sfinții cunoscuți și necunoscuți din trecut și prezent, ci și cei din viitor. „Astfel, această sărbătoare are și o dimensiune profetică”.

„Noi nu i-am cunoscut ca atare în istorie. Ei nu s-au arătat, fiind smeriți”, a mai spus Părintele Patriarh despre sfinții neștiuți.

„Sfântul știe doar că este păcătos. Cel ce se consideră pe sine sfânt este un sfânt închipuit, nu real. Numai Dumnezeu Cel Unul Sfânt cunoaște dacă sfințenia lui se află sau nu în oameni”.

Sfinții sunt învățători și rugători

Spre finalul predicii, Patriarhul României a subliniat faptul că sfinții sunt exemple și învățători, dar și rugători pentru noi.

Patriarhul a explicat cum sfinții care au fugit de lume descoperind „comoara prezenței lui Dumnezeu în viața omului”, au fost căutați de mulți devenind mari învățători și rugători pentru lume.

În acest sens, Patriarhul Daniel și-a încheiat cuvântul cu Rugăciunea întâi de la finalul Acatistului Tuturor Sfinților.

Foto: Arhivă Basilica.ro


Vă mulțumim că citiți Basilica.ro.

Comentarii Facebook


Știri recente