Sf. Proroc Elisei; Sf. Ier. Metodie Mărturisitorul, patriarhul Constantinopolului (Lăsatul secului pentru Postul Sf. Ap. Petru și Pavel); Duminica întâi după Rusalii (a Tuturor Sfinților)

Sfântul Prooroc Elisei

Sfântul Prooroc Elisei a fost fiul lui Șafat, un bogat proprietar de pământ din Abel-Mehola, din nordul Israelului.

Chemarea profetică a lui Elisei s-a făcut din poruncă divină: Dumnezeu i-a poruncit Sfântului Ilie să-l ungă pe acesta profet în locul său. Astfel, Sfântul a mers la Elisei care se afla împreună cu tatăl său la câmp și a trecut pe lângă acesta aruncându-i mantia.

Atunci a lăsat Elisei boii și a alergat după Sfântul Ilie cerându-i voie să meargă să își ia rămas bun de la părinți și apoi va veni după el, lucru care s-a și întâmplat (III Regi cap 17).

Sfântul Prooroc Elisei a fost martor înălțării la cer într-un car de foc a profetului Ilie.

După despărțirea prin răpirea la cer a profetului Ilie, învățătorul său, Elisei a cercetat școlile proorocești din Ierihon și Betel spre a se încredința de râvna lor religioasă și a le lua în grija sa. Apoi, o perioadă a stat în muntele Carmel.

Reîntorcându-se în Samaria și-a desfășurat activitatea profetică timp de 50 de ani, săvârșind multe minuni, astfel a îndulcit apele la Ierihon (IV Regi. II, 19, 22), prin rugăciunile sale a înviat un copil (IV Regi IV,34), de asemenea un ofițer sirian, Neeman, este vindecat de lepră de către profetul Elisei, care îi cere să se scalde de șapte ori în Iordan (IV. Regi cap V).

Sfântul Proroc Elise s-a mutat la Domnul 840 î.Hr. fiind îngropat în Sevastopoli, în Samaria.

Sfântul Metodie, Patriarhul Constantinopolului

Sfântul Metodie s-a născut în insula Sicilia din părinți binecredincioși, primind o educație aleasă.

La maturitate și-a vândut averea moștenită de la părinți, o parte a împărțit-o săracilor, iar cu restul de bani a ridicat o mănăstire în insula Chios (Marea Egee), aici dedicându-se slujirii lui Dumnezeu.

Pentru viața sa curată, Patriarhul Nichifor l-a chemat la Constantinopol ca slujitor la Patriarhie și ajutor al său. Acesta l-a însoțit pe patriarhul Nichifor în două exiluri în timpul persecuției iconoclaste a împăratului Leon Armeanul (813-820).

În anul 817 a fost trimis la Roma ca reprezentant oficial al patriarhului. În timpul domniei împăratului iconoclast Mihail Balbul (820-829), după moartea patriarhului Nichifor, a fost întemnițat timp de 9 ani pentru că a apărat cultul sfintelor icoane, fiind eliberat în anul 830, apoi în timpul împăratului Teofil (829 – 842) a fost exilat reîntorcându-se după moarte acestuia, în anul 842.

A fost numit Patriarh al Constantinopolului în timpul împărătesei Teodora care a pus și capăt ereziei iconoclaste. În timpul păstoriri sale ca patriarh a fost restabilit cultul sfintelor icoane și s-a stabilit sărbătoarea Ortodoxiei în prima Duminică a Postului Mare.

A trecut la cele veșnice în anul 846, 14 iunie.

Duminica Tuturor Sfinților

În prima Duminică de după Rusalii este serbat praznicul Tuturor Sfinților.

Sărbătoarea este așezată după Cincizecime pentru a arăta urmările lucrării Duhului Sfânt în lume. Prin Duhul Sfânt firea omenească este ridicată la cele cerești.

În al doilea rând, în această zi sunt cinstiți acei sfinți care, deşi au bine-plăcut lui Dumnezeu prin viața lor desăvârşită, totuşi, din diferite motive, au rămas neştiuţi de nimeni, cu toate că au multă slavă înaintea lui Dumnezeu.

Praznicul Tuturor Sfinţilor cuprinde în sine pe toţi cei dintâi şi pe toţi cei de mai târziu, pe cei cunoscuţi şi pe cei necunoscuţi, pe care Duhul Sfânt, sălăşluindu-Se întru ei, i-a sfinţit. Potrivit sinaxarelor, sunt cinstiți inclusiv acei sfinți care se vor adăuga în viitor cetei celor bine-plăcuți Domnului.

În al treilea rând, prăznuirile sfinţilor de zi cu zi trebuiau adunate într-o singură zi spre a se arăta că ei au luptat pentru un singur Hristos şi că toţi s-au găsit pe aceeaşi cale a virtuţii, şi astfel s-au încununat după vrednicie, ca nişte slujitori ai unui singur Dumnezeu.

Istoria sărbătorii

Primul care a închinat o Biserică „Tuturor Sfinților” a fost Împăratul Leon cel Înțelept.

El o considera pe soția sa, Teofana, trecută la Domnul, sfântă și a dorit să-i închine lăcașul de cult. Biserica însă i-a recomandat să o dedice Tuturor Sfinților.

Înţeleptul împărat, împărtăşind părerea întregii Biserici, a închinat Tuturor Sfinţilor biserica zidită de el, zicând: «Dacă şi Teofana este sfântă, să fie şi ea socotită cu toţi Sfinţii».

Vezi și: Cele trei motive pentru care a fost rânduită o duminică pentru toți sfinții – Preafericitul Părinte Patriarh Daniel

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Basilica News Agency (@basilica.ro) on


Vă mulțumim că citiți Basilica.ro.

Comentarii Facebook


Știri recente