Patriarhul Daniel: Sf. M. Mc. Gheorghe ne ajută să trecem prin marea încercare a pandemiei

„Sfântul Mare Mucenic Gheorghe este pentru noi astăzi mai ales în vreme de încercare un mare ajutător”, a spus joi Patriarhul Daniel.

„Aşa cum a biruit demonii care lucrau prin persecutorii împăraţi păgâni şi a biruit toate ispitele şi suferinţele, tot aşa ne ajută şi pe noi astăzi să trecem prin marea încercare a pandemiei care aduce multă întristare şi multă tulburare lumii întregi”.

„Să-l  rugăm pe Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruinţă, să ne dăruiască sănătate şi mult ajutor de la Dumnezeu ca să trecem prin această încercare, să arătăm credinţă mai puternică, iubire mai multă faţă de Dumnezeu şi de Biserică şi faţă de semenii noştri”.

Afirmaţiile au fost făcute de Preafericirea Sa în Paraclisul istoric al Reşedinţei Patriarhale care şi-a serbat joi hramul.

Patriarhul Daniel alături de doi dintre părinţii slujitori ai Paraclisului istoric. Foto credit: Ziarul Lumina / Arhid. Ştefan Sfarghie

Sfântul Gheorghe, unul dintre cei mai populari sfinți

Patriarhul a oferit, în predica sa, şi câteva lucruri referitoare la Sfântul Gheorghe pomenit anual în 23 aprilie.

  • Este unul dintre cei mai populari şi iubiţi sfinţi martiri din toată lumea;
  • La 30 de ani devenise ofiţer în garda personală a Împăratului Diocleţian şi era un creştin evlavios;
  • Aproape un milion de români îi poartă numele;
  • A devenit ocrotitor spiritual al armatelor creştine;
  • Este ocrotitor spiritual al Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei, unele oraşe au primit numele lui, iar 12 ţări îl au ca ocrotitor.
Icoana hramului Paraclisului istoric al Reşedinţei. Foto credit: Ziarul Lumina / Arhid. Ştefan Sfarghie

Mai mult decât atât, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a pus în lumină o mare virtute a sfântului pomenit astăzi.

„A devenit pildă de vieţuire sfântă, credinţă puternică şi de mult curaj în suferinţă pentru toţi tinerii creştini. De aceea, el este numit purtătorul de biruinţă”.

„Este un sfânt care mărturiseşte că ajutorul pe care îl primeşte de la Dumnezeu îi dă putere să mărturisească credinţa, să lupte cu necazurile şi să lupte credincios până la moarte”.

Patriarhul a transmis apoi felicitări tuturor celor care poartă numele Sfântului Gheorghe sau derivate ale acestui nume.

„Le dorim sănătate şi fericire, pace şi bucurie şi mult ajutor de la Dumnezeu pentru rugăciunile Sf. M. Mc. Gheorghe ca să poată lupta cu greutăţile vieţii, să mărturisească credinţa în Hristos cel răstignit şi înviat şi să ajute Biserica lui Hristos”.

Hramul Paraclisului istoric din Reşedinţa Patriarhală

Întrucât Sf. M. Mc. Gheorghe este şi ocrotitorul Paraclisului istoric al Reşedinţei Patriarhale, Părintele Patriarh a felicitat monahiile şi pe părinţii slujitori care se roagă în acest lăcaş de cult.

Preafericirea Sa evidențiat şi faptul că acest paraclis, deși este foarte mic are multe hramuri.

  • Sfinții Împărați Constantin și Elena – ocrotitorii inițiali ai lăcașului;
  • Sf. M. Mc. Gheorghe – deoarece domnitorul Gheorghe Duca a finalizat lucrările de construire;
  • Sf. Proroc Daniel – hram adăugat ca amintire a faptului că în timpul Mitropolitului Daniil al Ungrovlahiei paraclisul a fost pictat și înfrumusețat cu catapeteasmă;
  • Sf. Cuv. Parascheva – a fost adăugat în 2008, întrucât acest paraclis este și biserică de rugăciune pentru mănăstirea de maici „Sf. Cuv. Parascheva” din Reședință.
Moment din slujba Sfintei Liturghii oficiată în ziua de pomenire a Sf. M. Mc. Gheorghe. Foto credit: Ziarul Lumina / Arhid. Ştefan Sfarghie

Referitor la istoricul lăcașului de cult, Preafericirea Sa a amintit că a fost construit odată cu actuala Catedrală Patriarhală în timpul domnitorului Constantin Șerban Basarab (1656-1658).

Un amplu proces de restaurare a paraclisului a avut loc în perioada 2009-2011 cu binecuvântarea Preafericitului Patriarh Daniel. Slujba de resfințire a picturii și a catapetesmei a avut loc în 22 iulie 2011.

Foto credit: Ziarul Lumina / Arhid. Ştefan Sfarghie

Comentarii Facebook


Știri recente