Monahismul românesc la începutul regimului „democrat-popular“ (XXVI)

La 4 ianuarie 1959, în adunarea generală a cooperativei din Mănăstirea Agapia, din al cărei proces-verbal cităm, s-a procedat la o „autodizolvare“: „Maica Eustochia Ciucanu, preşedinta cooperativei, a dat citire procesului verbal al consiliului de conducere al cooperativei prin care face cunoscut membrelor cooperatoare că, după o activitate de opt ani de la înfiinţare, această cooperativă se află în stare de lichidare din următoarele motive: potrivit adresei Uniunii regionale a cooperativelor meşteşugăreşti Bacău nr. 24667 din 23 decembrie 1958, cu data de 1 ianuarie 1959 nu se mai aprobă cooperativei şAgapia, n.n.ţ plan de producţie şi de desfacere şi nu mai aprobă plan de salarii, precum şi ştatul de funcţiuni. Potrivit acestor dispoziţiuni cooperativa nu-şi mai poate continua activitatea din lipsă de plan de producţie şi desfacere şi din lipsă de plan al forţelor de muncă şi salarii, pentru care motive, nemaiavând posibilitate şi îngăduinţă de a-şi continua activitatea, se află în situaţie de lichidare“.

Mai multe detalii în “Ziarul Lumina”.

Comentarii Facebook


Știri recente