Misiune și filantropie în folosul credincioșilor

Sectorul economic-financiar al Arhiepiscopiei Bucureștilor s-a implicat direct anul trecut în primirea, verificarea și corectarea lunară a documentelor aferente colectei naționale, desfășurată în cuprinsul Arhiepiscopiei Bucureștilor, pentru construirea Catedralei Mântuirii Neamului. În continuare, într-un articol din Ziarul Lumina, sunt prezentate cele mai importante activități ale sectorului:

La secretariatul Sectorului economic-financiar al Arhiepiscopiei Bucureștilor s-au primit în anul 2012 3.471 de lucrări cărora li s-a dat curs spre rezolvare. Pe lângă primirea, verificarea și corectarea lunară a documentelor aferente colectei naționale, desfășurată în cuprinsul Arhiepiscopiei Bucureștilor, pentru edificarea Catedralei Mântuirii Neamului, sectorul s-a implicat în negocierea cu societățile de asigurări a unei oferte pentru asigurarea tuturor unităților bisericești din cuprinsul Arhiepiscopiei Bucureștilor și implementarea acestui sistem. Din bugetul de venituri și cheltuieli, amintim următoarele articole bugetare mai importante: veniturile din desfacerea producției de lumânări au avut o pondere de 32,73% din totalul veniturilor realizate, având o creștere de 13,42% față de anul 2011. Veniturile din desfacerea obiectelor de cult au avut o pondere de 26,73% din totalul veniturilor realizate, având o creștere de 31,62% față de anul 2011. Cheltuielile pentru susținerea activităților Sectorului social-filantropic au fost de 11.503.480,73 lei, reprezentând 28,38% din totalul cheltuielilor realizate. Din cheltuielile totale ale Sectorului social-filantropic, 10.696.657,88 lei au fost cheltuiți pentru investiția în construcția noului sediu al Centrului de îngrijiri paliative „Sfântul Nectarie” din București. Cheltuielile pentru susținerea activității Centrului eparhial (salarii și utilități) au fost de 7.000.229,29 lei, reprezentând 17,26% din totalul cheltuielilor realizate. Din totalul cheltuielilor pentru susținerea Centrului eparhial, 3.829.295 lei au reprezentat cheltuieli cu salariile angajaților Centrului eparhial suportate din fonduri proprii.

Realizări la Fabrica de lumânări „Făclia Sfinților Români” și la Serviciul Colportaj

Printre realizările notabile la Fabrica de lumânări „Făclia Sfinților Români” a Arhiepiscopiei Bucureștilor pe anul 2012 amintim producerea și distribuirea candelei „tip 2” (candelă de dimensiuni medii), având ca propunere pentru anul 2013 construirea unei noi hale de producție, care va cuprinde secția de produs candele și depozitul de materie primă. Activitatea Serviciului Colportaj a înregistrat o creștere a volumului de vânzări și o extindere a activității și numărului magazinelor de desfacere. Extinderea Serviciului colportaj s-a produs prin deschiderea unui nou magazin de cărți, obiecte și veșminte bisericești, în București, Galeriile „Cuvântul Vieții”. Pentru anul 2013, serviciul își propune finalizarea lucrărilor de amenajare a clădirii unde își vor desfășura activitatea Depozitul de colportaj „Lumini de sărbători I”, Contabilitatea și Casieria Serviciului Colportaj.

Centrul social-cultural „Iustin Patriarhul” din București

Activitatea la Centrul social-cultural „Iustin Patriarhul” s-a desfășurat, în perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2012, la cele două subunități ale centrului, Căminul studențesc „Casa Juventus” și Cantina studențească „Mensa”. Printre activitățile notabile din cursul anului 2012 amintim: au fost începute lucrările de renovare și modernizare a întregului ansamblu al Centrului social-cultural „Iustin Patriarhul” (tencuire exterioară a clădirii rămase „la roșu” în anii 1990, termoizolare, înlocuire tâmplărie uzată cu tâmplărie aluminiu, centrală termică nouă, ascensor, proiect pentru un nou acoperiș). În anul 2013 se vor continua lucrările de renovare și modernizare a întregului ansamblu al Centrului social-cultural „Iustin Patriarhul”. Printre activitățile Centrului social-cultural „Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica” din 2012 amintim: desfășurarea a 32 de programe social-filantropice și renovarea mai multor spații vechi și dotarea cu mobilier adecvat. La Căminul monahal „Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou”, în anul 2012, au fost cazate cu prețuri modice 116 persoane.

Comentarii Facebook


Știri recente