Mântuitorul se face văzut tuturor celor care se pregătesc de întâlnirea cu El, a spus PS Varlaam

Episcopul Vicar Patriarhal a îndemnat în omilia rostită vineri în Catedrala Patriarhală „să-L primim şi noi în inimile noastre pe Mântuitorul Hristos”, evidenţiind că Acesta se face văzut tuturor celor care se pregătesc de întâlnirea cu El.

PS Varlaam Ploieşteanul a prezentat, în cuvântarea sa, arătările Mântuitorului Hristos după Învierea Sa din morţi şi a explicat că în toate evangheliile din Săptămâna Luminată se vorbeşte despre această realitate a Învierii Domnului.

În ziua sărbătorii Izvorului Tămăduirii, la Catedrala Patriarhală Sfânta Liturghie a fost oficiată de PS Varlaam Ploieşteanul, Episcop Vicar Patriarhal. Foto credit: Gheorghe Anghel/basilica.ro

Preasfinţia Sa a semnalat că orice creştin se poate învrednici de întâlnirea cu Mântuitorul lumii, dacă se pregăteşte în acest sens printr-o viaţă curată.

Faptul că Sfântul Pavel l-a văzut pe Mântuitorul Iisus Hristos Cel Înviat, la multă vreme după Înălţarea Lui la Ceruri, ne arată că fiecare creştin, prin pregătire, prin curăţirea simţurilor, prin nevoinţe duhovniceşti are posibilitatea să se convingă personal că Hristos Cel Înviat din morţi nu mai moare, El este veşnic viu.

PS Varlaam a subliniat că de-a lungul celor 2000 ani de creştinism, milioane de creştini prin lupta de zi cu zi, prin curăţia inimii s-au învrednicit de acest dar dumnezeiesc al vederii Mântuitorului Iisus Cel Înviat din morţi.

În predica de pe munte, El Însuşi ne spune că acest lucru al vederii Lui şi al vederii Preasfintei Treimi este posibil: Fericiţi cei curaţi cu inima că aceia vor vedea pe Dumnezeu.

Totodată, Episcopul Vicar Patriarhal a remarcat faptul că într-o cuvântare adresată mulţimilor tot El a spus: „Cel care are cuvintele Mele şi le păzeşte pe ele acela este cel care mă iubeşte şi îl voi iubi şi Eu şi mă voi arăta lui”.

„Evanghelia de astăzi”, a evidenţiat ierarhul,  „pe lângă faptul că ne aduce o nouă dovadă a realităţii învierii Mântuitorului Iisus Hristos din morţi vrea să aprindă în inima noastră focul acesta al dorinţei de a-l vedea pe Mântuitorul cel înviat din morţi”.

Foto credit: ZL & Basilica.ro

Comentarii Facebook


Știri recente