Basilica.ro îţi este alături în Postul Mare prin campania #maitarecamoartea

Postul Mare stă să înceapă. Îţi propunem să parcurgi această perioadă duhovnicească alături de Agenţia de ştiri Basilica prin campania #maitarecamoartea care se va desfăşura în perioada 11 martie – 21 aprilie.

Scopul campaniei

Dorim ca prin intermediul acestui demers să devenim mai atenţi la anumite aspecte legate de trăirea duhovnicească, aspecte aparent simple, dar deloc uşor de pus în practică, mai ales în contextul contemporan.

Putem să devenim mărturisitori ai credinţei în societatea contemporană? Este vorba multă vătămătoare pentru suflet? Cum pot să îl urmez pe Hristos?

Acestea sunt doar câteva dintre întrebările la care intenționăm să răspundem prin intermediul materialelor media, din campanie.

#maitarecamoartea are ca fundament cuvântul evangheliei şi gândirea patristică, iar proiectul în sine se bazează pe experienţa noastră jurnalistică și pe dorința de a evidenția că postul planificat și trăit eficient are roade hristice.

De ce #maitarecamoartea?

Pentru că iubirea milostivă a lui Hristos este mai tare decât moartea şi păcatul. Pentru că în această perioadă de post suntem invitaţi să cultivăm virtuţile ca împreună cu Domnul să biruim moartea şi păcatul şi să ne bucurăm de Învierea lui Hristos.

În demersul nostru suntem inspiraţi de cuvintele Părintelui Patriarh Daniel care a subliniat în nenumărate rânduri faptul că „iubirea milostivă și smerită a lui Hristos pentru oameni este mai tare decât păcatul, decât moartea și decât iadul, ca forme de existență egoistă, însingurată și nefericită”.


#Maitarecamoartea, deoarece campania își propune să contribuie la biruința noastră asupra morții spirituale prin cultivarea unor virtuți care să ofere un răspuns practicilor contemporane deloc folositoare vieții noastre duhovnicești.

În ce constă campania?

Fiecărei săptămâni îi corespunde un îndemn aflat în strânsă legătură cu textul evanghelic duminical şi persoana/evenimentul căruia îi este dedicată fiecare duminică din Postul Mare, dar şi diferite articole tematice care vor trata subiecte actuale pentru creştinul secolului XXI.

De asemenea, vă propunem spre meditaţie un verset biblic şi o rugăciune pentru fiecare săptămână în parte.

Toate aceste materiale media vor evidenția virtuțile pe care trebuie să le valorificăm în fiecare săptămână de post, în antiteză cu slăbiciunile contemporane, tocmai pentru ca fiecare dintre noi să devină #maitarecamoartea.

Prin intermediul mesajelor de tip push şi al reţelelor de socializare vă vom transmite aceste fragmente duhovnicești care să ne aducă aminte că este necesar să depunem efort pentru ca la finalul postului să ne întâlnim cu Hristos, Cel care a biruit moartea.

Desfăşurarea campaniei

Săptămâna 11-17 martie 2019 – Duminica Ortodoxiei

 • Îndemn: Fiţi apărători ai dreptei credinţe!
 • Verset biblic: „Cel ce este credincios în foarte puţin, şi în mult e credincios; şi cel ce este nedrept în foarte puţin, şi în mult e nedrept” (Luca 10:16).
 • Rugăciune: „Doamne şi Stăpânul vieţii mele …”.

În această săptămână vă propunem să conștientizăm cât de important este să fim mărturisitori ai dreptei credințe în vremurile noastre, dar și rolul pe care mărturisirea îl are în dobândirea mântuirii.

Trăind și mărturisind dreapta credință, practic așezăm temelia pe care putem adăuga celelalte virtuți necesare în dezvoltarea noastră duhovnicească.

După cum o casă are nevoie de o fundație bună pentru a susține greutatea construcției, tot la fel noi avem nevoie de această virtute pe care să ne „reclădim” duhovniceşte având ca arhetip pe Hristos.

Săptămâna 18-24 martie 2019 – Duminica Sf. Grigorie Palama

 • Îndemn: Renunţaţi la vorba multă şi nefolositoare!
 • Verset biblic:Pune, Doamne, pază gurii mele şi uşă de îngrădire împrejurul buzelor mele” (Psalm 140:3).
 • Rugăciune: „Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine, păcătosul!”

A doua săptămână ne aduce în atenție personalitatea marcantă a Sfântului Grigorie Palama, de numele căruia se leagă rugăciunea inimii şi tăcerea mântuitoare.

Pe fundamentul credinţei, suntem chemaţi să continuăm demersul duhovnicesc prin cântărirea cuvintelor rostite. De cele mai multe ori vorbim în detrimentul aproapelui, dar şi a propriului suflet, având o raţiune adormită şi o limbă dezmorţită.

Ce-i drept şi înţelepciunea populară ne spune: „vorba multă sărăcia omului”, aşa că pentru a deveni bogaţi duhovniceşte vă propunem câteva modalităţi prin care puteţi transforma vorbirea nefolositoare în tăcere mântuitoare.

Săptămâna 25 – 31 martie 2019 – Duminica Sfintei Cruci

 • Îndemn: Fiţi următori ai lui Hristos!
 • Verset biblic:Oricine voieşte să vină după Mine să se lepede de sine, să-şi ia crucea şi să-Mi urmeze Mie” (Mc 8: 34).
 • Rugăciune: „Crucii Tale ne închinăm Hristoase…”

Pentru a deveni #maitarecamoartea trebuie să îl urmezi pe Cel care a biruit-o și să te jertfești. Hristos S-a adus jertfă pentru noi, iar noi suntem chemați să Îl urmăm și să ne jertfim pentru aproapele, acesta fiind o etapă importantă în evoluția noastră duhovnicească pe parcursul Postului Mare.

Starea de jertfă la care suntem chemați ne dezvoltă altruismul și contribuie la eradicarea egoismului atât de des întâlnit în vremurile de astăzi.

Săptămâna 1 – 7 aprilie 2019 – Duminica Sfântului Ioan Scărarul

 • Îndemn: Practicaţi iubirea milostivă!
 • Verset biblic:  „Fiţi milostivi, precum şi Tatăl vostru cel Ceresc milostiv este” (Luca 6: 36).
 • Rugăciune: Dumnezeule al dragostei, Ție sunt dator a-Ți mulțumi pentru dulcele sim­țământ al dragostei și ocrotirii, de care mă bucur. O, Cel ce ești iz­vo­rul tutu­ror bunătăților, revarsă bine­cuvân­ta­rea și binefacerile Tale peste aceia pe care inima mea îi cinstește și îi iu­bește, peste robii Tăi (numele)…”.

Următoarea treaptă pe care trebuie să o urcăm în Postul Mare este iubirea milostivă.  Exemplul concret în acest sens ni l-a oferit Hristos prin jertfa Sa de pe cruce, care din iubire milostivă a pătimit, a murit și a înviat ca noi să putem birui moartea.

Deci, Hristos ne-a oferit, din iubire milostivă, posibilitatea aceasta să devenim, fiecare dintre noi, #maitarecamoartea. Ca să facem acest lucru trebuie să exersăm iubirea milostivă, pentru că acesta este antidotul morții și anularea iadului.

În acest scop putem utiliza „Scara raiului” ca pe un manual duhovnicesc în care avem prezentate trepte de dobândire a iubirii milostive.

Săptămâna 8-14 aprilie 2019 – Duminica Sfintei Maria Egipteanca

 • Îndemn: Mărturisiţi-vă păcatele mai des!
 • Verset biblic: „În cer va fi mai multă bucurie pentru un păcătos care se pocăieşte” (Luca 15: 7).
 • Rugăciune: „Doamne, nu cu mânia Ta să mă mustri pe mine, nici cu iuţimea Ta să mă cerţi. Miluieşte-mă, Doamne, că sunt neputincios; vindecă-mă, Doamne, că s-au desfăcut oasele mele şi Sufletul meu s-a spăimântat foarte şi Tu, Doamne, până când?…”.

Ca toate virtuțile acumulate să fie roditoare trebuie să avem în vedere un aspect important: spovedania mai deasă. În această perioadă de postire trebuie să mergem la duhovnicul nostru și să ne mărturisim păcatele la Taina Spovedaniei ori de câte ori simțim nevoia, iar acest lucru nu trebuie făcut doar în prima săptămână din Post sau în săptămâna patimilor.

Pocăința ne oferă bucuria lacrimilor și ne ajută să ajungem mai aproape de Hristos, ne pregătește de întâlnirea cu Domnul în sărbătoarea Paștilor.

O mai deasă cercetare a păcatelor ne oferă, de asemenea, o conștientizare a stării noastre duhovnicești și ne ajută să identificăm păcatele pe care le săvârșim mai des tocmai pentru a le elimina.

Săptămâna 15-20 aprilie 2019 – Sâmbăta lui Lazăr

 • Îndemn: Aveţi nădeje!
 • Verset biblic: Fără Mine nu puteţi face nimic”. (Ioan 15:5)
 • Rugăciune: „Învierea lui Hristos văzând se ne închinăm…”.

Ultima săptămână din post ne aduce în atenție învierea lui Lazăr și ne arată finalitatea ostenelii din Postul Mare: învierea noastră din moartea păcatului.

Astfel, învățăm că trebuie să avem nădejde ca să ajungem, fiecare dintre noi, #maitarecamoartea pentru că Hristos este atent la osteneala noastră și ne oferă biruință asupra morții, viață spre Înviere.

Citeşte Basilica.ro şi rămâi cu noi în acest demers duhovnicesc din Postul Mare. De asemenea, ne poţi găsi pe reţelele de socializare prin intermediul hashtagului #maitarecamoartea.

Scopul campaniei noastre va fi atins dacă vom reuși să facem împreună măcar câțiva pași spre învierea sufletelor noastre până la Învierea Mântuitorului Iisus Hristos!

Nu uita, luna martie este „Luna pentru viață”. Poți fi #maitarecamoartea și implicându-te în manifestările pro-viață.

Foto credit: Basilica.ro

Comentarii Facebook


Știri recente