Lucrările Adunării Eparhiale a Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei

La Roma s-au desfășurat la 6 și 7 februarie 2012 lucrările Consiliului Eparhial și respectiv ale Adunării Eparhiale ale Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei.

În cadrul Consiliului Eparhial au fost prezentate Darea de Seamă a Preasfințitului Părinte Episcop Siluan, Rapoartele de Activitate ale sectoarelor, Bilanțul Financiar, pe anul 2011 și Planul Financiar pe 2012.

Adunarea Eparhială, după cum ne informează episcopiaitaliei.it, a fost precedată de slujba de Te-Deum la care a asistat Preasfințitul Părinte Siluan, împreună cu membrii clerici și mireni ai Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei, reprezentând cele 156 de parohii, 32 de filii, 5 paraclise, 4 mănăstiri și 2 schituri de pe teritoriul celor 17 protopopiate (au fost prezenți sau reprezentanți, în ciuda condițiilor climatice vitrege, 430 din cei 468 de membri).

Membrii Adunării Eparhiale au luat act, cu mulțumire la Dumnezeu, de realizările deosebite înfăptuite în anul 2011, la mai puțin de patru ani de la începuturile episcopiei și de la alcătuirea aparatului administrativ eparhial.

Evenimentul cel mai important din anul 2011 a fost recunoașterea Bisericii Ortodoxe Române a Italiei de către Statul Italian.

Dintre evenimentele din viața episcopiei se pot aminti: înființarea a 22 de parohii și 3 paraclise; primirea a 17 biserici sau spații de cult; terenuri pentru construcție de biserici la 4 dintre parohii; sfințirea a 6 altare sau iconostase de biserici. De asemenea, s-a tipărit ediția din 2012 a Calendarului Tuturor Sfinților de peste an, și locurile din Italia unde pot fi cinstite moaștele lor, care cuprinde vieți de sfinți tămăduitori, îngrijită de obștea Mănăstirii Adormirea Maicii Domnului de la Roma, s-au ținut conferințe, simpozioane, întruniri, congrese aniversări cu referire specială la Sfintele Taine a Botezului și a Cununiei, s-a inițiat Programul de Formare Pastoral-Misionară Continuă pentru Clerul Minor și pentru mirenii care frecventează parohiile și mănăstirile din cadrul eparhiei.

În ceea ce privește activitatea Social Filantropică, sub patronajul Sectorului Social al Episcopiei Ortodoxe Române din Italia s-au înființat: Diaconia „Sfântul Grigorie cel Mare” – pentru SĂRACI ȘI PRIBEGI; Diaconia „Sfântul Mare Mucenic Panteleimon”- pentru BOLNAVI; Diaconia „Sfintele Mucenițe Praxidia și Petronela” (ambele botezate de Sf Ap Petru, care cercetau pe cei din temnițe, îngrijindu-i și încurajându-i) – pentru ÎNCHISORI. De asemenea, s-au trimis ajutoare către zone defavorizare din România (peste 25 de tone de haine și îmbrăcăminte și 2,5 de tone de alimente organizate în 30 de transporturi); s-au susținut, cu bursă lunară, peste 150 de copii din România și familiile lor.

Pentru anul 2012 s-a propus continuarea tuturor proiectelor începute în anul 2011, dar și alte proiecte cum ar fi:

– organizarea conferințelor preoțești, protopopiale și regionale precum și intensificarea catehezelor pentru copii, tineri și adulți, conform planului cadru al Anului Omagial al Tainei Sfântului Maslu și a Îngrijirii Bolnavilor

– intensificarea misiunii printre românii ortodocși din Italia, printr-o pastorală de proximitate, prin reorganizarea protopopiatelor, în număr de 18 (dintre care 7 misionare), urmând organizarea pe regiuni a Italiei, și prin intermediul Misiunii „Sfântul Nicolae”, pentru românii din Basarabia și Bucovina de Nord

– intensificarea activității sociale pentru venirea în sprijinul celor săraci, a celor din închisori și a celor din spitale și a întrajutorării dintre parohii și printre credincioși.

Comentarii Facebook


Știri recente