Liturghii Arhierești la Jitianu și Popânzălești

La finele săptămânii trecute, sute de credincioși din întreaga Oltenie au trăit bucuria euharistică a comuniunii cu Mântuitorul Hristos în sfintele lăcașuri de închinare, catedrale chiriarhale, mănăstiri sau simple biserici de enorie. În Arhiepiscopia Craiovei, Praznicul Întâmpinării Domnului și cea de a XXXII-a Duminică de după Rusalii au fost marcate prin oficierea de Sfinte Liturghii Arhierești la Mănăstirile Jitianu și Popânzălești, informează mitropolia-olteniei.ro

Două dintre cele mai importante lăcașuri de viețuire monahală din Arhiepiscopia Craiovei au primit vizita Înalt Preasfințitului Irineu, Arhiepiscopul Craiovei și Mitropolitul Olteniei, la finele săptămânii trecute. Astfel, sâmbătă, 2 februarie, de sărbătoarea Întâmpinării Domnului, Mitropolitul Olteniei a poposit în mijlocul monahilor de la Mănăstirea doljeană Jitianu.

„Împărăția lui Dumnezeu s-a făcut bucurie pentru toate neamurile”

Așezată la numai câțiva kilometri de municipiul Craiova, pe direcția Podari-Calafat, cinstitul așezământ călugăresc dăinuiește de peste cinci sute de ani pe aceste locuri. Tradiția de a fi cercetată de arhiereul locului, în ziua prăznuirii Întâmpinării Domnului, a fost statornicită în urmă cu trei ani. Așa se face că, sărbătoarea a devenit în mod neoficial ca cel de al doilea hram al mănăstirii, pe lângă cel al Sfântului Mare Mucenic Dimitrie. Pentru acest eveniment, viețuitorii mănăstirii, în frunte cu protos. Nifon Văcăruș, starețul sfântului locaș, s-au pregătit cu grijă, săvârșind în ajunul praznicului Vecernia unită cu Litia și slujba Privegherii. A doua zi, de la primele ore ale dimineții, a fost oficiată Sfânta Liturghie, de către IPS Irineu, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi.

În cuvântul de învățătură, rostit la finalul slujbei, Mitropolitul Olteniei a subliniat dimensiunea soteriologică a praznicului, arătând că prin primirea Mântuitorului Hristos în templu „Împărăția lui Dumnezeu s-a făcut bucurie pentru toate neamurile”. În acest sens, IPS Părinte a conturat portretul Dreptului Simeon, cel care l-a primit în brațe pe Domnul la venirea la în templul din Ierusalim, în contextul așteptării de veacuri a venirii lui Mesia. „Dreptul Simeon a reprezentat dorința și așteptarea de veacuri a lui Israel. Împărăția lui Dumnezeu a fost profețită în multe feluri și în multe chipuri în Vechiul Testament. Nu era vorba de o împărăție pământească, așa cum au înțeles iudeii, ci era vorba despre Împărăția Cerurilor. Această Împărăție nu putea fi despărțită de Împăratul Slavei, căci odată cu venirea Împărăției trebuia să vină și Împăratul Hristos †¦ Dreptul Simeon cunoștea cine sunt Maica Domnului și Mântuitorul Iisus Hristos, Pruncul care vine Se arate «Lumină spre descoperirea neamurilor și slavă poporului Său celui binecredincios». Este vorba aici despre lumina descoperirii lui Dumnezeu, lumina poruncilor și a legilor divine. Este o lumină care îndreaptă poporul și-l conduce pe calea mântuirii. De aceea, noi, în Sfânta Biserică, ne luminăm prin Taina Sfântului Botez și înțelegem cărarea care duce la Împărăția Cerurilor, iar acest drum este al mântuirii, al sfințirii, al luminării, al descoperirii. Primim de fiecare dată o nouă cunoaștere, o nouă descoperire al lui Dumnezeu și a iubirii pe care ne-o poartă. Așadar, Dreptul Simeon, pătruns de Duhul Sfânt, așa cum spune Sfânta Evanghelie de astăzi, era acoperit de Duhul Sfânt și proorocea”, a spus IPS Irineu.

Liturghie arhierească la Mănăstirea Popânzălești

A doua zi, duminică, 3 februarie, IPS Irineu a săvârșit Sfânta Liturghie la altarul Mănăstirii Popânzălești. Așezată pe vechi temelii dacice, în apropierea fortificației de la Romula – capitala Daciei Malvensis, Mănăstirea Popânzălești este menționată în documentele vremii începând cu anul 1678, când a fost închinată ca metoc al Episcopiei de Râmnic de către logofătul Hamza, ctitorul ei de drept. Spre sfârșitul vieții, Hamza îmbracă rasa monahală sub numele de Ioan și lăsă cu limbă de moarte ca toată averea sa să fie închinată mănăstirii.

În 1799, mănăstirea este reclădită prin râvna arhimandritului Metodie, iar în perioada de păstorire a episcopilor râmniceni, Chesarie și Filaret, ea devine un adevărat centru de desfacere pentru cărțile tipărite la Vâlcea.

În timpul domniei lui Barbu Știrbei (1849-1853; 1854-1856), la biserica mănăstirii au loc numeroase lucrări de restaurare și reconsolidare, aceasta fiind serios avariată în urma cutremurului din 1838. De asemenea, odată cu venirea Sfântului Ierarh Calinic, aceste lucrări se intensifică, iar biserica este împodobită cu numeroase obiecte de cult care se mai păstrează și astăzi. După legea secularizării, atunci când i-au fost confiscate aproape toate proprietățile, mănăstirea a intrat în declin. Din 1870 a devenit biserică de mir, călugării ei fiind risipiți pe la alte mănăstiri. A fost reactivată după anul 1990, primind ca ocrotitoare și pe Cuvioasa Parascheva.

Comentarii Facebook


Știri recente