Liturghie arhierească în Parohia Ghighișeni din Episcopia Oradiei

În Duminica după Înălțarea Sfintei Cruci, 21 septembrie 2014, Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, s-a aflat în vizită pastorală în parohia Ghighișeni, Protopopiatul Beiuș, prilej cu care a săvârșit Sfânta Liturghie arhierească în biserica parohială cu hramul „Adormirea Maicii Domnului”, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, în prezența dreptmăritorilor creștini din această parohie și a numeroase oficialități centrale, județene și locale, la împlinirea a 85 de ani de la zidirea bisericii parohiale, după cum a precizat Pr. Cristian Rus.

Chiriarhul Oradiei a fost așteptat și primit cu multă bucurie și căldură sufletească de mulțime mare de credincioși, îmbrăcați în straie populare, în sunetul clopotelor, dar și al tulnicelor, prin grupul de tulnicărese de la Nucet, copii și tineri oferind Întâistătătorului Eparhiei Oradiei alese buchete de flori. Răspunsurile liturgice au fost date de corul Parohiei Șega I din Arad.

În cadrul Dumnezeieștii Liturghii, în predica rostită după citirea pericopei evanghelice de la Sfântul Evanghelist Marcu, Ierarhul a subliniat rolul și importanța Sfintei Cruci în lucrarea de mântuire a neamului omenesc și necesitatea luării și purtării, de către fiecare creștin în parte, a crucii personale, și urmării Mântuitorului Iisus Hristos, pe calea spre Împărăția cerurilor: „Suntem astăzi, din mila lui Dumnezeu, în Duminica de după sărbătoarea Înălțării Sfintei Cruci, la o săptămână după măritul praznic, fiind, totodată, și odovania, încheierea sărbătorii Înălțării Sfintei Cruci, o zi specială în care, prin rânduiala Bisericii noastre Ortodoxe, se aduce aminte tututor, prin întreaga desfășurare liturgică a zilei, de jertfa pe Cruce a Mântuitorului nostru Iisus Hristos și de datoria pe care noi o avem, ca și creștini, de a-L urma pe Hristos Cel Răstignit, pentru a ajunge să ne bucurăm de Învierea Sa”

„Atât pericopa din Apostolul zilei, cât și pericopa evanghelică duminicală și cântările de la strană, de la cele foarte frumoase ale vecerniei și până la utrenia duminicii, ne aduc aminte de datoria noastră creștinească de a ne răstigni împreună cu Hristos, de a nu ne rușina de Crucea Domnului, de a primi crucea în viața aceasta pentru a ne salva sufletele. A prefera mai bine să suferim și chiar să ne pierdem viața, așa cum se arată în pericopa evanghelică a zilei, că cel care își pierde sufletul pentru Domnul Hristos și pentru Evanghelie, îl va câștiga, adică pierzându-și viața, dobândește, însă, viața veșnică. Și aici este vorba de martirii Bisericii, care și-au dat sufletul pentru Hristos și pentru credința în El și în Evanghelie și, murind, au dobândit viața cea veșnică și înalta demnitate de rugători în ceruri pentru noi, cei de pe pământ”, a spus Preasfinția Sa.

„Este cât se poate de limpede că, în cazul martirilor, vărsarea sângelui lor pentru credința în Hristos nu doar că i-a mântuit, dar i-a înălțat la cinstea de se ruga pentru noi, așa cum îi vedem în cărțile sfinte ale Bisericii, începând cu Sfânta Scriptură a Noului Testament, mai precis cu ultima carte, Apocalipsa, unde se descoperă priveliștea sfinților martiri care și-au spălat hainele lor în Sângele Mielului, deci s-au răstignit împreună cu Hristos, atunci când au murit pentru Hristos, și sângele lor, duhovnicește vorbind, s-a amestecat cu sângele jertfei de pe Golgota și, astfel, haina albă a Botezului a redevenit albă, iar acum rugăciunile lor sunt ca tămâia binemirositoare înaintea Tronului slavei lui Dumnezeu.”

„Dacă sfinții martiri s-au mântuit prin moartea martirică pe care au suferit-o, unii dintre ei chiar prin moarte pe cruce, aceasta nu înseamnă că toți ceilalți sfinți ai Bisericii, care nu și-au încheiat viața în mod martiric, nu sunt și ei împreună cu martirii, dar fiecare în ceata sa, în așa fel încât îi vedem în slavă pe toți sfinții împreună, dar separat fiecare în ceata sa, după cum aici pe pământ s-au nevoit. Pentru că toți sfinții, chiar dacă nu au murit de moarte martirică, și-au purtat crucea în viața pământească. Sfinții ierarhi, cuvioși și sfinții dintre dreptcredincioșii creștini care au avut în viață multe lipsuri de suportat și care neîncetat și-au răstignit patimile egoiste, s-au întins pe cruce, răstignindu-se împreună cu Hristos, așa cum suntem chemați toți creștinii, întreaga lor viață, a fiecărui sfânt în parte, fiind o cruce luminoasă. Pentru martiri cruce de jertfă, pentru ceilalți sfinți crucea jertfei de fiecare zi, prin lepădarea de tot ceea ce îl poate despărți, pe omul doritor să fie împreună cu Hristos, de Domnul Hristos, Mântuitorul său, Mirele, Arhiereul sufletelor noastre.”

Părintele Ioan Nat Balint, Protopopul Beiușului, Seghiștei și Șteiului, a rostit un cuvânt de bun venit Preasfințitului Părinte Sofronie, din partea clerului Protopopiatului Beiuș și a credincioșilor din Parohia Ghighișeni, mulțumind Ierarhului pentru grija părintească ce a arătat-o obștii binecredincioșilor creștini din această parohie, rânduind ca nou păstor de suflete pentru această enorie, în urmă cu mai puțin de un an de zile, pe tânărul dar jertfelnicul și destoinicul părinte Sorin Marcel Mance, care a adus deja un suflu nou în viața bisericească din această veche vatră de dăinuire românească și ortodoxă.

Părintele paroh Sorin Marcel Mance a rostit un cuvânt în care a mulțumit Bunului Dumnezeu și Preacuratei Fecioare Maria, ocrotitoarea bisericii parohiale din Ghighișeni, pentru această sfântă zi de bucurie și binecuvântare. A mulțumit, apoi, Preasfințitului Părinte Sofronie pentru aleasa purtare de grijă, pentru Sfânta Liturghie arhierească și pentru bogatul cuvânt de învățătură, dar și dreptmăritorilor creștini din Ghighișeni pentru că se dovedesc a fi vrednici urmași ai celor care, în urmă cu opt decenii și jumătate, s-au jertfit și au zidit noua biserică, rămânând statornici în credința strămoșească.

La finalul Sfintei Liturghii, Preasfințitul Părinte Sofronie al Oradiei l-a felicitat și l-a încurajat pe tânărul părinte paroh în frumoasa lucrare pastoral-misionară pe care a început-o în această parohie. De asemenea, a adresat felicitări fiiilor și fiicelor Bisericii dreptmăritoare din parohia Ghighișeni pentru frumoasa misiune de mărturirsire a credinței ortodoxe și păstrare a vechilor tradiții românești, în neîntreruptă continuitate cu înaintașii, pe care o împlinesc cu râvnă în aceste plaiuri binecuvântate din Țara Beiușului.

Satul Ghighișeni face parte componentă din comuna Rieni, fiind situat în sudul județului Bihor, în apropierea drumului național care leagă Oradea de Deva, la 3 kilometri distanță de orașul Ștei. Este o veche așezare românească, atestată documentar în anul 1581. Biserica „Adormirea Maicii Domnului” din Ghighișeni a fost construită în anul 1929, din cărămidă, prin contribuția și jertfele credincioșilor din localitate, împlinind anul acesta 85 de ani de la zidire.

Comentarii Facebook


Știri recente