Joia mare în Parohia Coslada, Spania

În Sfânta şi Marea zi Joi din Săptămâna Patimilor se face pomenirea spălării picioarelor Apostolilor de către Domnul Hristos, Cina cea de Taină, adică instituirea Sfintei Euharistii, rugăciunea cea mai presus de fire a Mântuitorului Iisus Hristos şi vânzarea Lui.

În biserica parohială, închinată Sfântului Nectarie Taumaturgul, joi 9 aprilie 2015, în prelungirea Sfintei Liturghii, s-a săvârşit Ritualul spălării picioarelor, la care au participat copii şi tineri ai comunităţii.

În cuvântul de învăţătură, părintele paroh George Cimpoca a menţionat: „Iisus a spălat picioarele ucenicilor Săi, întrucât a dorit să le ofere o ultimă dovadă a iubirii Sale. Este unul din multele exemple de logică omenească răsturnată. Este suficient de dramatic faptul că El, Domnul şi Învăţătorul ucenicilor Săi, S-a smerit până într-atât încât să spele picioarele alor Săi, o slujire rezervată doar sclavilor. Însă este şi mai dramatic faptul că în acest moment, Iuda trădătorul se mai afla încă printre ucenici. De abia după aceea părăseşte el sala cinei de taină, pentru a-L trăda pe Iisus. De ce face Hristos aceasta?! Nu mai putea El să aştepte puţin, pentru ca apoi să-Şi arate iubirea doar celor care într-adevăr erau vrednici de ea? Căci în cazul lui Iuda a fost cu siguranţă în zadar, gândim noi. Noi nu am fi permis să se întâmple aşa ceva! Logica lui Dumnezeu este însă alta: un om poate fi cu adevărat considerat pierdut, de abia după ce s-a încercat absolut totul. După ce am încercat până la extrem totul. Exact lucrul acesta îl face Iisus: duce iubirea Sa până la extrem. El face absolut tot posibilul pentru a salva şi ultimul suflet. Tocmai aici se vede măreţia mântuirii: El face totul, absolut totul, pentru a ne face posibil drumul spre Tatăl: ne atrage la El, ne trage după El, ba chiar duce crucea în locul nostru, şi abia apoi ne întreabă: cine vrea să mă urmeze?!”

Tot astăzi, în cadrul Proscomidiei, a fost scos un Agneţ special din care se pregăteşte Sfânta Euharistie pentru împărtăşirea grabnică a bolnavilor, în timpul întregului an. Sfântul Agneţ va fi pregătit special şi aşezat în chivotul de pe Sfânta Masă în ziua de marţi din Săptămâna Luminată.

Comentarii Facebook


Știri recente