Întâmpinarea Domnului în Mitropolia Banatului

La praznicul Întâmpinării Domnului, Înalt Preasfințitul Timotei, Arhiepiscop al Aradului, a slujit Sfânta Liturghie la Mănăstirea Hodoș-Bodrog, Preasfințitul Lucian, Episcopul Caransebeșului, la Catedrala istorică „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”, iar Preasfințitul Paisie Lugojeanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei, la Mănăstirea Timișeni, după cum informează Ziarul Lumina, Ediția de Banat.

Mănăstirea Hodoș-Bodrog din Arhiepiscopia Aradului a avut bucuria de a-l avea în mijlocul ei pe IPS Timotei, Arhiepiscop al Aradului. La slujba arhierească au participat numeroși credincioși care frecventează mănăstirea.

În cuvântul de învățătură, IPS Timotei a evidențiat faptul că rânduiala slujbei privește realitatea încorporării la viața Bisericii, pentru că mântuirea nu este în afară de Biserică, așa încât nu se poate lucra fără a cunoaște și aplica cele legate de Biserică, individual, în familie și în societate fiind necesară „îmbisericirea”, încât nimeni să nu fie străin de lucrarea ei. „Ca exemplu, în această privință, este chiar prilejul pe care îl oferă Anul omagial al Sfinților Împărați Constantin și Elena, personalitatea lor deosebită dovedind, în istoria lumii, ce înseamnă o educație creștină, o moștenire transmisă prin Biserică”, a menționat Înalt Preasfinția Sa.

După finalul Sfintei Liturghii, în prezența ierarhului, au avut loc sfințirea și inaugurarea oficială a noului muzeu al mănăstirii. Noul spațiu a fost construit prin purtarea de grijă a arhim. Nestor Iovan, starețul mănăstirii.

Cele mai de preț obiecte de cult, argintării, icoane vechi, manuscrise slavo-române, care s-au păstrat în timp în Mănăstirea Hodoș-Bodrog, au fost expuse într-o sală a clădirii nou-amenajate. Cea mai mare parte din odoare și obiecte de artă provine din perioada veche, adică de dinainte de secolul la XVIII-lea, perioadă în care mănăstirea a ajuns sub jurisdicția directă a ierarhilor sârbi, observându-se o îndepărtare de linia tradițională a culturii vechi românești și o deschidere evidentă spre civilizația și cultura apuseană, fapt care poate fi argumentat și cu diferitele obiecte bisericești și icoane provenite din secolele al XVIII-lea și al XIX-lea. Toate acestea au menirea să reînvie în privirea vizitatorilor și pelerinilor dornici de informare asupra trecutului religios și cultural din zona mureșeană bogăția și frumusețea de altădată ale acestui sfânt lăcaș.

Slujire chiriarhală la Catedrala istorică din Caransebeș

Înconjurat de un ales sobor de preoți și diaconi, PS Lucian a săvârșit Sfânta Liturghie la Catedrala istorică „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din Caransebeș. În cuvântul de învățătură, ierarhul a subliniat că această catedrală a găzduit cele mai importante evenimente din viața bisericească a Eparhiei Caransebeșului. „Îi mulțumim lui Dumnezeu că ne-a ajutat și ne-a învrednicit să fim împreună aici și să-i mulțumim Domnului pentru toate câte ne-a dat nouă. Să-i mulțumim Domnului pentru că ne-a învrednicit în urmă cu șapte ani, tot în luna februarie, să venim aici cu rânduiala lui Dumnezeu și binecuvântarea Sfântului Sinod al Bisericii noastre și să începem o nouă etapă în istoria Episcopiei Caransebeșului. Întotdeauna când vorbim despre aceste evenimente din februarie 2006 suntem cuprinși de o emoție sfântă și binecuvântată, pentru că nu în altă biserică, ci aici, în această biserică monumentală, veche și reprezentativă pentru Banatul de munte, unde și în anii petrecuți la Seminarul Teologic din Caransebeș ne-am rugat. În anul 2006, Înalt Preasfințitul Părinte Mitropolit Nicolae vine la Caransebeș ostenindu-se pentru smerenia noastră, slujind Sfânta Liturghie aici împreună cu alți arhierei membri ai Sfântului Sinod și rugându-l pe Dumnezeu să binecuvânteze instalarea noastră ca cel de-al IX-lea Episcop ortodox român al Caransebeșului”, a mai spus PS Lucian. La Sfânta Liturghie au participat mulți credincioși, dintre care foarte mulți copii și tineri care s-au împărtășit cu dumnezeieștile Taine. Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de Corul „Gheorghe Dobreanu” al catedralei.

Slujire arhierească la Mănăstirea Timișeni

La praznicul Întâmpinării Domnului, Mănăstirea Timișeni, de lângă localitatea Șag, jud. Timiș, a primit vizita PS Paisie Lugojanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei. Cu acest prilej, Preasfinția Sa a oficiat Sfânta Liturghie în biserica nouă a mănăstirii cu hramul „Tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul”, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, format din arhim. Simeon Stana, exarhul mănăstirilor din cuprinsul eparhiei, protos. Mihail Duma și pr. Nicolae Fiț, slujitorii mănăstirii, precum și arhid. Cristian Constantin, consilier la Centrul eparhial. Alături de obștea mănăstirii, condusă de stavrofora Casiana Șimon, la slujbă au participat numeroși credincioși, atât din Timișoara, precum și din localitățile învecinate.

Cuvântul de învățătură a fost rostit de arhim. Simeon Stana, care a subliniat importanța praznicului Întâmpinării Domnului, dar și înțelesurile duhovnicești ale acestuia. Astfel, acesta a arătat că sensul ducerii la templu a fiecărui întâi născut de parte bărbătească la 40 de zile de la naștere, după Legea Vechiului Testament, era acela al închinării, al consacrării sale lui Dumnezeu. Acest lucru este evidențiat în Legea cea Nouă prin Taina Sfântului Botez, în cadrul căreia pruncul este închinat lui Dumnezeu, este încreștinat și primește pecetea Harului Sfântului Duh ca semn al sfințirii sale în Dumnezeu. După Sfânta Liturghie, PS Paisie Lugojanul a adresat obștii mănăstirii și tuturor celor prezenți binecuvântarea și dragostea părintească a Înalt Preasfințitului Nicolae, Mitropolitul Banatului, precum și îndemnul de a urma Sfântului și Dreptului Simeon în dragostea și nădejdea cea către Dumnezeu.

Comentarii Facebook


Știri recente