Icoanele Săptămânii Luminate

Potrivit relatărilor Evangheliştilor, imediat după Răstignirea şi Învierea Domnului au loc mai multe momente în care Mântuitorul se arată ucenicilor Săi. Chiar în ziua de Paşti („dimineaţa, în ziua cea dintâi a săptămânii“), El s-a arătat Mariei Magdalena şi celeilalte Marii pe când se întorceau de la mormântul gol, spunându-le „Bucuraţi-vă“, ori, în altă variantă, s-a arătat doar Mariei Magdalena în grădină. Spre seară s-a arătat unor ucenici care mergeau către Emaus, iar când aceştia ajung în cetate şi povestesc ce li s-a întâmplat pe cale se arătă „celor unsprezece“ adunaţi acolo. Aceste trei arătări se petrec în aceeaşi zi, după care, peste opt zile, Iisus se arată din nou ucenicilor, între ei fiind şi Toma, cel care se îndoise, şi care îi cere să-L atingă pentru a se încredinţa că este El. Toate aceste evenimente au cunoscut încă din cele mai vechi timpuri reprezentări iconografice şi, dacă Pogorârea la iad nu s-ar fi impus ca icoană a praznicului Învierii, ele ar fi fost icoanele Săptămânii Luminate.

Mai multe detalii în „Ziarul Lumina”.

Comentarii Facebook


Știri recente