Hramul Bisericii Harșu din Craiova

Câteva sute de credincioși au fost prezenți duminică, 10 februarie 2013, de praznicul Sfântului Sfințit Mucenic Haralambie, la hramul Bisericii Harșu din Craiova. În zi de aleasă sărbătoare, slujba Sfintei Liturghii a fost săvârșită de Înalt Preasfințitul Irineu, Arhiepiscopul Craiovei și

Mitropolitul Olteniei, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, informează Ziarul Lumina, Ediția de Oltenia.

„Sfântul Haralambie aduce jertfă și totodată se jertfește pe sine însuși”

În cuvântul de învățătură rostit la finalul Sfintei Liturghii, IPS Irineu a vorbit despre viața și jertfa mucenicească a Sfântului Haralambie. „Dacă arhiereul și preotul aduc jertfă pe Sfânta Masă pentru credincioși și pentru întreaga lume, Sfântul Sfințit Mucenic Haralambie aduce jertfă și totodată se jertfește pe sine însuși. Am putea considera, după cuvintele Evangheliei de astăzi, că sfântul a primit 5 talanți pe care i-a înmulțit, îndeplinind cu prisosință chemarea pe care Dumnezeu i-a trimis-o. Astfel, el i-a adus Stăpânului său propria viață pe care a închinat-o Preasfintei Treimi prin mărturisirea credinței înaintea asupritorilor săi păgâni, care, în loc să-L cinstească pe adevăratul Dumnezeu, se închinau idolilor fără glas și fără de simțire”. În continuare, Mitropolitul Olteniei a detaliat învățăturile Evangheliei din această duminică (Matei 25, 14-30, despre „Pilda talanților”), subliniind responsabilitatea pe care o avem pentru viața și faptele noastre de care vom da socoteală la Judecata de Apoi. „Evanghelia de astăzi ne supune atenției atât milostenia și bunătatea lui Dumnezeu, dar mai ales dreptatea Lui, alături de responsabilitatea noastră, deoarece vom fi răspunzători pentru viața și faptele noastre la Înfricoșata Judecată. Prin urmare, este necesar să aducem Bunului Dumnezeu rodul muncii și al ostenelilor noastre, să nu îngropăm talanții pe care El ni-i dăruiește cu atâta dragoste, să nu ne risipim în lucruri deșarte și nefolositoare sufletului, ci, dimpotrivă, să păstrăm viața noastră curată și neîntinată, spre a o aduce ca pe un prinos de bună mireasmă, așa cum zicem mereu la Sfânta Liturghie: «Toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dăm!»”, a încheiat IPS Părinte Mitropolit Irineu.

Momentele liturgice s-au încheiat prin săvârșirea unei slujbe de Parastas pentru ctitorii și binefăcătorii sfântului lăcaș și o slujbă de sfințire a noului așezământ bisericesc, ridicat în curtea sfântului lăcaș, o clădire modernă care cuprinde un paraclis mortuar, bibliotecă și cancelarie eparhială, construite cu sprijinul enoriașilor din această parohie, sub coordonarea părinților slujitori, preoții Viorel Dică și Picu Ocoleanu. Pentru osteneala depusă și sprijinul acordat la finalizarea acestor lucrări, binefăcătorii și miluitorii sfântului lăcaș au primit din partea Centrului eparhial gramate de mulțumire, pecetluite cu semnătura IPS Mitropolit Irineu.

Biserica Harșu, scurt istoric

Biserica Harșu este situată în apropierea pieței centrale din Craiova, fiind cunoscută după numele ctitorului ei, Așu Sîn Traian Ot Vrast, cel care a ridicat-o în perioada 1802-1806. În preajma anului 1800, Așu avea în antrepriză târgul săptămânal al orașului, care se întindea pe terenul dintre biserică și locul pe care există astăzi penitenciarul și fostul Regiment 26 Rovine. De aceea, în catagrafia bisericilor orașului Craiova din anii 1813-1815, biserica este înscrisă sub numele „Ot Oborul Târgului”, adică „de afară”. În cei peste 200 de ani de existență, sfântul lăcaș a cunoscut mai multe reparații și renovări, ultima fiind încheiată în 2008, la 7 septembrie, când a fost resfințită de IPS Mitropolit Irineu.

Comentarii Facebook


Știri recente

Fundația Sf. Macrina oferă educație pentru sănătate și daruri în produse de igienă pentru persoane vulnerabile social

Fundația „Sfânta Macrina”- Ajutor şi Recuperare Medico-Socială pentru Copii în Dificultate (A.R.M.S), organizație înființată de Arhiepiscopia Bucureștilor, desfășoară, în perioada 18 septembrie – 10 octombrie 2023, ateliere gratuite de educație pentru sănătate în beneficiul persoanelor…