Facultatea de Teologie din Iași și-a sărbătorit ocrotitorii

Sfinții Trei Ierarhi, Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gură de Aur, ocrotitorii învățământului teologic, au fost serbați în mod cu totul deosebit ieri la Catedrala mitropolitană din Iași, unde Sfânta Liturghie a fost oficiată de Înalt Preasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, alături de un ales sobor de preoți și diaconi format din profesorii Facultății de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae”. Slujba arhierească a cuprins și rugăciuni speciale de mulțumire aduse lui Dumnezeu și Sfinților Trei Ierarhi pentru binefacerile primite de-a lungul anului trecut, după cum aflăm din Ziarul Lumina.

Ieri, 30 ianuarie, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” din Iași și-a sărbătorit ocrotitorii spirituali, pe Sfinții Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gură de Aur. Studenții teologi ieșeni de la toate secțiile au participat la Sfânta Liturghie oficiată în Catedrala mitropolitană de Înalt Preasfințitul Teofan, împreună cu preoții profesori ai facultății și cu slujitorii Catedralei. Răspunsurile liturgice au fost date de Corul bărbătesc „Mitropolitul Iosif Naniescu”, dirijat de pr. dr. Gabriel Nastasă, iar printre credincioșii participanți la slujba arhierească s-a aflat și prof. univ. dr. Vasile Ișan, rectorul Universității „Al. I. Cuza” din Iași.

„Nu este ușor și nu este dat oricui să teologhisească”

După citirea Sfintei Evanghelii, cuvântul de învățătură a fost rostit de pr. prof. univ. dr. Gheorghe Popa, prorector în cadrul Universității „Al. I. Cuza” și titularul disciplinei Teologie morală, ascetică și etică socială din cadrul Facultății de Teologie ieșene. Părintele prorector a explicat pericopa evanghelică a zilei, după care, la final, a vorbit despre responsabilitatea ce le revine slujitorilor Bisericii: „Nouă, tuturor profesorilor de la facultățile de teologie, studenților teologi, dar și tuturor creștinilor, Sfântul Evagrie din Pont ne spune că cel ce se roagă este teolog, și cel care este teolog trebuie să se roage. Profesorii și studenții teologi, ocrotiți de Sfinții Trei Ierarhi, trebuie să fie mai atenți la acest lucru, și Sfântul Grigorie de Nazianz ne spune nouă, celor care lucrăm în Biserică și celor care ne pregătim să devenim slujitori ai Bisericii, că nu este ușor și nu este dat oricui să teologhisească, dar cel care îndrăznește cu smerenie și cu cutremur să vorbească despre Dumnezeu, acela trebuie să stăruie mult în cunoașterea poruncilor lui Dumnezeu și a învățăturii despre El, iar după această stăruință, trebuie să ajungă prin experiență proprie să vorbească despre Dumnezeu în comuniune cu El”.

La finalul Sfintei Liturghii, IPS Teofan a citit rugăciuni speciale de mulțumire aduse lui Dumnezeu și Sfinților Trei Ierarhi pentru binefacerile primite, după care a urmat cuvântul pr. prof. univ. dr. Ion Vicovan, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă „D. Stăniloae” din Iași, care a vorbit celor prezenți despre „calea prin viață, prin istorie și prin eternitate” a Sfinților prăznuiți. „Sfinții Trei Ierarhi, mari dascăli și ierarhi, sunt rezultatul a trei factori fundamentali: familia, școala și biserica. Fiecare dintre ei a avut o familie de excepție, în special mamele lor. Sfântul Vasile cel Mare a crescut într-o familie care a dat Bisericii trei ierarhi și șase sfinți, în frunte cu mama sa, Sfânta Emilia. Sfântul Grigorie de Nazianz, Teologul sau de Dumnezeu Cuvântătorul, a avut-o ca mamă pe Sfânta Nona, iar Sfântul Ioan Gură de Aur a primit o educație aparte datorită mamei sale, Sfânta Antuza. Tragem concluzia deci că familia este un factor fundamental în devenirea unei persoane. În ceea ce privește școlile frecventate, Sfântul Vasile cel Mare a mers la școlile din Cezareea Capodociei, unde a ajuns ulterior arhiepiscop, apoi la Constantinopol și Atena. Sfântul Grigorie Teologul a frecventat școala din Cezareea Capadociei, unde l-a cunoscut pe Sfântul Vasile cel Mare, cu care a avut o prietenie rămasă model pentru tinerii din toate timpurile, apoi a studiat la Cezareea Palestinei, la Alexandria și la Atena, iar Sfântul Ioan Gură de Aur a studiat la Antiohia. Așadar, Sfinții Trei Ierarhi au studiat la cele mai bune școli ale timpului. În același timp, cei trei mari sfinți serbați astăzi au fost mereu fideli și activi în Biserica strămoșească, trecând prin toate treptele slujirii, până la cea de arhiepiscop și chiar de patriarh de Constantinopol, cum a fost Sfântul Ioan Gură de Aur”, a spus pr. decan Ion Vicovan.

„În această triadă de ierarhi, găsim arhiereul total, teologul total și sacerdotul total”

Hramul Facultății de Teologie din Iași s-a încheiat prin cuvântul Mitropolitului Moldovei și Bucovinei, care a evidențiat actualitatea modelului de trăire și de înțelepciune duhovnicească a Sfinților Trei Ierarhi: „Nu ne rămâne în această binecuvântată zi decât să mulțumim lui Dumnezeu pentru acest mare dar pe care l-a oferit umanității și Bisericii în persoanele Sfinților Trei Ierarhi. Să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru că i-a inspirat atât de adânc, de înălțător și de cuprinzător, încât, la rândul lor, să fie inspiratori pentru acest segment atât de important din misiunea Bisericii, învățământul teologic din facultățile și seminariile de profil. Credinciosul obișnuit și, în mod special, profesorul și studentul facultății de teologie au izvor de apă vie în viața și mărturisirea pe care le-au săvârșit și desăvârșit Sfinții Trei Ierarhi, căci dacă răul și ispitele te cuprind, și nu știi pe ce cale să apuci, auzi glasul Sfântului Ioan Gură de Aur care răsună ca o trâmbiță, anume că «răul cel mai mare nu vine niciodată din afară, ci el vine totdeauna dinlăuntrul nostru». Iar dacă puterile întunericului se revarsă asupra lumii și asupra ta, ai glasul Sfântului Vasile cel Mare, care spune că «de nimic nu se teme demonul mai mult decât de cunoscătorul, trăitorul și mărturisitorul cuvântului lui Dumnezeu». Și în duh de realism, arhiereul sau preotul, văzând ceea ce se întâmplă în poporul lui Dumnezeu și în lume în general, aude cuvântul Sfântului Grigorie de Dumnezeu Cuvântătorul, că «mulți cu vorba Îl preamăresc pe Dumnezeu, dar cu faptele și rugăciunea lor sunt departe de voia lui Dumnezeu». Iar scăparea, izbăvirea și mântuirea, după cum ne spune Sfântul, sunt la Sfânta și Dumnezeiasca Treime, lăsându-ne îmbrățișați de iubirea Tatălui, de binecuvântarea Fiului și de împărtășirea Duhului Sfânt. De aceea, și pentru multe alte motive, prin decizia Sfântului Sinod și a conștiinței panortodoxe, s-a decis ca Sfinții Trei Ierarhi să fie ocrotitorii și binecuvântătorii celor care predau în facultățile de teologie și a celor care se pregătesc să activeze în câmpul de misiune al Bisericii. În această triadă de ierarhi, găsim arhiereul total, teologul total și sacerdotul total, adică izvoarele fundamentale și de întărire a celor care predau și învață în teologie, pentru a-și însuși arta conducerii, capacitatea de a teologhisi și puterea de a sfinți”.

La final, IPS Teofan a adresat mulțumiri profesorilor și studenților pentru prezență și pentru împreuna-rugăciune, dar și conducerii Universității „Al. I. Cuza” pentru sprijinul acordat de-a lungul timpului.

Comentarii Facebook


Știri recente