Episcopul Ignatie: Mântuitorul Se face Om pentru ca noi să avem putința de a vedea în El ce vede Dumnezeu în noi

Episcopul Ignatie pune accentul în Pastorala de Crăciun 2021 pe taina cea mare a Întrupării Fiului lui Dumnezeu, care este o dovadă a smereniei și a iubirii Lui față de oameni. 

„Dumnezeu-Fiul coboară printre noi. Se face Om deplin şi desăvârşit, pentru ca noi să avem putinţa de a vedea în El ceea ce suntem cu adevărat pentru Dumnezeu şi nu am reuşit singuri să fim. Adică, nu am reuşit să devenim oameni deplini, autentici, demni şi plini de harul îndumnezeitor, care ne face asemeni Lui: buni, iubitori, iertători, sfinţi şi milostivi”.

„Fără Dumnezeu-Fiul întrupat din iubire desărvârşită pentru orice suflet răpus de păcat, divorţat de lumea comuniunii cu El şi exilat din paradisul harului dumnezeiesc, al vederii slavei necreate a Dumnezeirii, omul este o biată făptură care se chinuie să găsească sensul vieţii, se frământă sisific pentru a-şi trăi demnitatea de persoană creată după chipul lui Dumnezeu”.

Ierarhul subliniază că Întruparea Fiului lui Dumnezeu este exemplul deplin al smereniei. Nașterea Lui nu a fost un eveniment cotidian.

„Vestea naşterii lui Iisus nu a fost subiectul vreunei știri publice, care să devină virală, ci a fost doar bucuria smerită a unor păstori de pe câmp, cărora li s-a arătat un înger al Domnului, spunându-le: Nu vă temeţi. Căci, iată, vă binevestesc vouă bucurie mare, care va fi pentru tot poporul. Că vi s-a născut azi Mântuitor, Care este Hristos Domnul, în cetatea lui David (Luca 2:10-11)”.

„Cred că astfel venirea lui Dumnezeu-Fiul, a Pruncului Iisus printre oameni, ne învaţă că măreţia fiinţei umane nu stă în putere, bani, mândrie, sete neostoită după faimă, tradusă în like-uri sau rating, lux sau prietenii interesate cu magnaţii lumii, ci în gingăşie, echilibru, simplitate, smerenie, discreţie, căldura căminului familial şi în iubirea sinceră a lui Dumnezeu şi a semenilor noştri”.

„Naşterea Domnului ne arată că autentica măreţie şi frumuseţe a creştinului stă în intensitatea asumării smereniei, a iubirii necondiţionate, a firescului simplităţii, a nobleţei unei libertăţi conjugate cu responsabilitatea şi a discernământului înţelept, manifestate faţă de cele spirituale şi materiale, faţă de lume, de oameni şi mediul înconjurător”.

Citeşte integral mesajul pastoral.

Foto credit: Episcopia Hușilor

Urmăreşte-ne pe Twitter: @agentiabasilica

Comentarii Facebook


Știri recente