Episcopia Ungariei în 2021: Activități mai multe cu tinerii și realizări edilitare importante

Episcopia Ortodoxă Română a Ungariei a prezentat sâmbătă, 12 februarie, în cadrul Adunării Eparhiale, raportul de activitate al anului precedent. În 2021, la nivel eparhial în Episcopia Ungariei a fost intensificată activitatea de pastorație a tinerilor prin organizarea mai multor proiecte catehetice. Totodată, au fost construite și reabilitate diferite lăcașuri de cult și alte edificii bisericești.

Ședința de lucru, prezidată de PS Siluan, a fost precedată de oficierea Sfintei Liturghii și a unui Te Deum în Catedrala Episcopală din Giula.

În cadrul Adunării Eparhiale au fost prezentate rapoartele de activitate ale Sectoarelor administrativ-bisericesc, cultural și financiar-economic.

Din raportul Sectorului cultural, reiese faptul că în 2021 a crescut numărul activităților și proiectelor destinate pastorației tinerilor și copiilor, fiind organizate numeroase ore și tabere de religie și de pictură sau alte manifestări cultural-artistice.

De asemenea, în decursul anului precedent, în Episcopia Ungariei au fost demarate mai multe demersuri pentru conservarea și restaurarea patrimoniului bisericesc. Cu ajutorul Patriarhiei Române și a Secretariatului de Stat pentru Culte a fost restaurată Arhiva Episcopiei.

În același timp, a continuat proiectul transfrontalier, de la Parohia Apateu, pentru dezvoltarea turismului religios din zonă prin construirea unui centru de formare profesională.

Nu în cele din urmă, cu ajutorul Autoguvernării pe Țară a Românilor din Ungaria (AȚRU) au fost efectuate lucrări de restaurare și izolare a bisericilor din Peterd, Micherechi și Bătania.

Adunarea Eparhială este un organism deliberativ ce funcționează la nivel local, în care sunt abordate toate problemele de ordin administrativ, cultural, social-filantropic, economic și de patrimoniu ale eparhiei.

Foto credit: Episcopia Ortodoxă Română a Ungariei / Arhid. Emanuel Văduva

Urmăreşte-ne pe Instagram: @basilica.ro

Comentarii Facebook


Știri recente