„Dumnezeu făcut Om este Mântuitorul lumii”

În Duminica dinaintea Naşterii Domnului, la Sfânta Liturghie s-a citit Pericopa Evanghelică de la Sfântul Evanghelist Matei, capitolul 1, versetele de la 1 la 25, care prezintă Genealogia Mântuitorului Iisus Hristos.

Prezent la Sfânta Liturghie de la Paraclisul „Sfântul Grigorie Luminătorul” al Reşedinţei Patriarhale, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a arătat că textul cuprinde pedagogia şi înţelepciunea divină care exprimă aşteptarea cu speranţă a lui Mesia, de-a lungul generaţiilor. De asemenea, arată pregătirea în credinţă a oamenilor pentru venirea Domnului Iisus Hristos.

„În primul rând, Evanghelia ne prezintă pregătirea poporului ales (Israel), pentru ca Fiul ceresc al lui Dumnezeu Cel veşnic să fie primit în lume ca urmare a pregătirii făcute de proorocii şi drepţii Vechiului Testament care aşteptau în mod activ – duhovnicesc pe Mesia, adică pe Hristos Mântuitorul. Unii drepţi ai Vechiului Testament erau chiar prefigurări sau tipologii ale lui Mesia, ca de pildă: Abel, Iosif, Ilie, Iosua Navi, Moise, Aaron, Arhiereul sau Marele Preot ş. a. În al doilea rând, învăţăm din Evanghelie că nu numai pentru poporul evreu vine Mesia-Hristos în lume, ci pentru toate popoarele care vor crede în El. În al treilea rând, în partea a doua a Evangheliei acestei Duminici, se observă că naşterea după trup a Domnului nu este una obişnuită, adică nu este o naştere rezultată din iniţiativă bărbătească, nici din poftă trupească, ci este una care se realizează direct din iniţiativa lui Dumnezeu”, a spus Preafericirea Sa.

Prin dubla lucrare, cerească şi pământească, manifestată în naşterea trupească a Mântuitorului, Dumnezeu Tatăl a dorit să înceapă naşterea după duh a oamenilor sau înfierea lor dumnezeiască.

„Întrucât Iisus Hristos Se întrupeazăde la Duhul Sfânt şi din Fecioara Maria,El pregăteşte taina Botezului creştin, prin care omul se naştedin Duhul Sfânt şi din apă,pentru a trăi o altă viaţă decât cea biologică, adică viaţa cerească veşnică. Deci, Sfânta Evanghelie de astăzi ne arată că lucrarea dumnezeiască mântuitoare pentru lume începe cu însăşi zămislirea şi naşterea Mântuitorului Iisus Hristos, Cel ce Se naşte veşnic din Tatăl, fără să aibă mamă, iar pe pământ S-a născut din mamă, fără să aibă tată. Vedem mai clar acum căaceastă lucrare de înomenire a Fiului lui Dumnezeu are ca scop îndumnezeirea prin har a omului şi înfierea lui în iubirea lui Dumnezeu-Tatăl”, a mai subliniat Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.

Duminica viitoare Biserica Ortodoxă se va afla în Duminica după Naşterea Domnului.

Comentarii Facebook


Știri recente