Cercul pedagogic al profesorilor de Religie din Episcopia Oradiei

Cu binecuvântarea Preasfinţitului Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, vineri, 27 martie 2015, la Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu” din Oradea, sub coordonarea inspectorului şcolar de specialitate, s-a desfăşurat cercul pedagogic al profesorilor de religie din judeţul Bihor. În cadrul cercului pedagogic, care a reunit toate zonele judeţului, s-a dezbătut tema „Valorificarea mijloacelor didactice în procesul instructiv-educativ”, după cum ne-a precizat Pr. Prof. Florin Negruţiu.

Agenda programului a fost foarte densă, cuprinzând, pe lângă prezentarea temei cercului, o analiză referitoare la cererile depuse de elevi pentru ora de religie în judeţul Bihor, în raport cu situaţia de la nivel naţional, întâlnire cu vicepreşedintele APOR Bihor, doamna avocat Alina Bonchiş, dar şi cu consilierul pe probleme de învăţământ şi tineret din cadrul Episcopiei Ortodoxe Române a Oradiei, Părintele Profesor Radu Rus, delegatul Preasfinţitului Părinte Sofronie la eveniment, precum şi cu reprezentanţii Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Episcop Dr. Vasile Coman” din Oradea.

După prezentarea aspectelor care vizează probleme curente, respectiv selecţia metodiştilor şi înmânarea deciziilor care certifică acest statut, s-a reamintit profesorilor de religie despre apariţia fişelor la clasa pregătitoare şi modalitatea prin care acestea pot fi achiziţionate.

În partea de debut a activităţii doamna avocat Alina Bonchiş, vicepreşedintele APOR Bihor, a prezentat misiunea APOR la nivel naţional, modul de constituire a filialei judeţene Bihor şi a filialelor orăşeneşti, structura de conducere şi proiectele de viitor ale asociaţiei. De asemenea, domnia sa a subliniat importanţa orei de Religie, rolul profesorului de religie în formarea caracterului religios-moral al copilului, precizând că experienţa de părinte a doi copii a determinat-o să militeze şi să susţină ora de Religie, implicându-se în mod direct şi exprimându-şi disponibilitatea de a contura şi implementa proiecte care să vină în sprijinul copiilor prin ora de Religie. Inspectorul de specialitate a mulţumit în numele colegilor profesori pentru misiunea asumată şi mărturia pe care o duce pretutindeni despre beneficiile orei de Religie pentru copii şi implicit pentru familiile creştine.

Părintele profesor Radu Rus, consilier pentru învăţământ şi activităţi cu tineretul în cadrul Episcopiei Oradiei, a transmis cuvântul de binecuvântare al Preasfinţitului Părinte Sofronie către toţi profesorii de Religie din judeţul Bihor, pe care i-a felicitat pentru modul în care gestionează ora de Religie, i-a asigurat de sprijin şi susţinere în activitatea pe care o desfăşoară şi a insistat pe asumarea cu toată responsabilitatea a misiunii încredinţate de Biserică în formarea copiilor şi a tinerilor. Cu această ocazie, părintele consilier a prezentat şi procedura de acordare a avizului de cult pentru profesorii de Religie, subliniind rolul parteneriatului dintre Biserică şi Şcoală pentru succesul orei de Religie şi întărirea relaţiei cu familia.

Tema cercului a fost valorificată prin prezentarea a două referate susţinute de doamnele profesoare Florica Popovici, de la Liceul Ortodox „Episcop Roman Ciorogariu” din Oradea, şi Lenuţa Dascălu, de la Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu” din Oradea, pe tema rolului mijloacelor de învăţământ în procesul instructiv-educativ, subliniindu-se varietatea şi calitatea resurselor de care dispunem în prezent, respectiv documentare, filme, planşe, caiete speciale, fişe, care contribuie la creşterea calităţii procesului instructiv-educativ, respectiv captarea şi păstrarea interesului elevilor pentru ora de religie, mijloace care trebuie adaptate particularităţilor de vârstă şi intelectuale ale elevilor.

Analiza depunerii cererilor pentru ora de Religie la nivelul judeţului Bihor a ocupat un spaţiu important în cadrul întâlnirii, evidenţiindu-se rolul profesorilor de Religie în cadrul şcolilor bihorene şi calitatea prestaţiei acestora, parteneriatul Biserică-Şcoală, implicarea preoţilor parohi, aspecte care au generat o atitudine extrem de favorabilă faţă de ora de Religie din partea părinţilor şi elevilor.

În continuare s-au prezentat aspecte care vizează probleme curente, respectiv modificările aduse la structura subiectelor pentru concursul de titularizare şi programele educative programate la nivel judeţean pentru a marca sărbătoarea Învierii Domnului.

Părintele Prof. Univ. Dr. Marius Ţepelea, cadru didactic al Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Episcop Dr. Vasile Coman” sin Oradea şi Părintele Lect. Univ. Dr. Viorel Popa, director de departament în cadrul facultăţii, au prezentat aspecte legate de modul de structurare şi organizare a conţinuturilor istorice şi biblice prevăzute în programa şcolară, respectiv oportunitatea şi rolul unor mijloace didactice care pot face mai atractivă ora de Religie. Cu acest prilej s-a prezentat şi oferta educaţională a facultăţii pentru anul universitar 2015-2016.

Comentarii Facebook


Știri recente