Spiritualitate

Sfântul Andrei, părintele creștinismului românesc

Evanghelia Sfântului Ioan ne mărturisește că Sfântul Andrei a fost primul ucenic al Mântuitorului Iisus Hristos. El a avut o legătură specială cu teritoriul țării noastre, fiind părintele creștinismului ro­mâ­nesc. Despre încreș­ti­na­rea noastră de către…

Cum se face corect împărtășirea clericilor?

Împărtășirea cu Sfintele Taine, cu Cinstitul Trup și Sânge al Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos este unul din momentele cele mai importante ale Tainei Sfintei Euharistii și punctul culminant al trăirii unirii noastre…

Sfânta Împărtășanie e ajutor, nu merit

Pentru că împărtășirea cu Sfintele Taine nu-i o recompensă, ci e un ajutor. Și atunci, dacă duci o viață corectă, te poți împărtăși, cu binecuvântarea duhovnicului. Cel care vrea să se împărtășească în fiecare duminică…

Cum ne pregătim pentru Sfânta Împărtășanie?

Mai întâi trebuie să știm că pregătirea noastră pentru Sfânta Împărtășanie este îndoită, adică trupească și sufletească. Cea trupească constă în post, înfrînare de la poftele trupești, priveghere, plecări de genunchi și alte osteneli prin…

Căile pocăinței

Ești păcătos? Nu deznădăjdui! Intră în biserică pentru pocăință. Ai păcătuit? Spune-I lui Dumnezeu: „Am păcătuit!”. E chiar atât de greu să-ți mărturisești păcatul? Dar dacă te osândești singur pe tine, îl vei avea osânditor…

Despre Taina Sfintei Spovedanii

A doua baie, deopotrivă cu Botezul, este Taina Sfintei Spovedanii, care spală și curăță păcatele oamenilor. Despre aceasta spune Sfântul Isaac Sirul: „Dar după dar, s-a dat de Dumnezeu oamenilor după Botez, Taina Pocăinței, că…

Sfântul Constantin Brâncoveanu: origine

Constantin Brâncoveanu s-a născut în anul 1654, la Brâncoveni (actualmente comună în județul Olt), într-o veche familie boierească. Sfântul Constantin Brâncoveanu era fiul lui Matei („Papa”) Brâncoveanu și al Stancăi (Cantacuzino), sora domnitorului Șerban Cantacuzino.…