Diaspora

Mesaj de condoleanțe al Preafericitul Părinte Patriarh Daniel adresat Sanctității Sale Maxim, Patriarhul Bulgariei, cu prilejul trecerii la Domnul a mitropolitului Ilarion de Durostorum

Sanctitatea Voastră, Cu profundă durere creștinească, am primit vestea trecerii din această lume a iubitului nostru frate în Hristos și împreună-slujitor, de binecuvântată memorie, Ilarion, Mitropolitul Durostorumului. Plecarea sa dintre noi, după o îndelungată activitate…

Cuvântul reprezentantului Patriarhiei Ecumenice la manifestările organizate cu prilejul aniversării a 650 de ani de la întemeierea Mitropoliei Ungrovlahiei

Cuvântul reprezentantului Patriarhiei Ecumenice, Înaltpreasfințitul Mihail, Mitropolitul Austriei, la manifestările sărbătorești organizate de Patriarhia Română cu prilejul aniversării a 650 de ani de la întemeierea Mitropoliei Ungrovlahiei (București, 27 octombrie 2009): Preafericirea Voastră, Preafericite Părinte…