„Biserica este locul întâlnirii noastre cu Dumnezeu”

La trecerea a 40 de zile de la sărbătoarea Naşterii Domnului Iisus Hristos, în data de 02 februarie, Biserica Ortodoxă cinsteşte praznicul Întâmpinării Domnului. Sărbătoarea aminteşte de momentul în care dreptul Simeon, la Templul din Ierusalim, Îl primeşte în braţe cu negrăită bucurie pe Dumnezeu-Omul şi mulţumeşte Tatălui ceresc prin rugăciunea: „Acum slobozește pe robul Tău, după cuvântul Tău, în pace, că ochii mei văzură mântuirea Ta, pe care ai gătit-o înaintea feței tuturor popoarelor, lumină spre descoperirea neamurilor și slavă poporului Tău Israel”. (Luca 2, 25-26). Dreptul Simeon era un vieţuitor al Ierusalimului, înaintat în vârstă, om cu viaţă sfântă. Tradiţia ne spune că el a fost unul dintre traducătorii în limba greacă ai cărţilor Vechiului Testament şi că a primit cuvânt din Cer că nu va gusta moartea până când nu va vedea pe Izbăvitorul lumii.

Noi, creştinii de astăzi, suntem privilegiaţi deoarece îl putem primi pe Hristos în fiecare clipă a vieţii noastre prin lucrarea Duhului Sfânt

În cuvântul rostit la Paraclisul Sfântul Grigorie Luminătorul din cadrul Reşedinţei Patriarhale, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României, a arătat că noi, creştinii de astăzi, suntem privilegiaţi deoarece îl putem primi pe Hristos Domnul în fiecare clipă a vieţii noastre prin lucrarea Duhului Sfânt. Totodată, Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe a evidenţiat faptul că primirea Tainei Sfântului Botez reprezintă prima întâmpinare a lui Hristos în viaţa noastră, dar şi temelia tuturor întâmpinărilor.

„Cărţile noastre de slujbă ne arată că noi, acum, cei care trăim în Legea nouă a harului lui Hristos, suntem mai privilegiaţi şi mai mult binecuvântaţi decât Dreptul Simeon prin faptul că noi Îl primim în fiecare zi, Îl putem primi în fiecare clipă în sufletul nostru, în viaţa noastră şi în casa noastră pe Hristos prin lucrarea Duhului Sfânt. Şi cea dintâi primire sau întâmpinare a lui Hristos este Botezul nostru în numele Preasfintei Treimi, Botezul creştin sau Botezul adus nouă de către Hristos Mântuitorul. Această întâmpinare de la Botez este temelia tuturor întâmpinărilor în fiecare clipă, în fiecare zi a Mântuitorului Iisus Hristos”, a spus Preafericirea Sa.

Biserica este locul întâlnirii noastre cu Dumnezeu

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel explicat celor prezenţi faptul că Biserica este locul unde, în mod deosebit, Îl întâmpinăm pe Hristos, iar Hristos Domnul ne întâmpină pe noi.

„Aici, în Biserică este locul întâlnirii noastre cu Dumnezeu, locul cel mai intim, cel mai sfânt şi cel mai propriu pentru ca Domnul să ne întâmpine pe noi şi noi să-L întâmpinăm pe Domnul. Şi această întâmpinare se vede atunci când intrând în Biserică cu evlavie, cu smerenie, facem semnul Sfintei Cruci, sărutăm Icoana Mântuitorului şi apoi Icoana Maicii Domnului purtând pe braţele ei pe Pruncul Iisus. Aceasta este prima întâlnire cu Hristos când intrăm în Biserică. Apoi, întâmpinăm pe Hristos şi El ne întâmpină când ascultăm cu smerenie Evanghelia Lui în Biserică, iar într-un mod mai intim şi mai intens (întâmpinăm pe Hristos – n.r.) când ne împărtăşim cu Trupul şi Sângele lui Hristos”, a mai precizat Patriarhul României.

***

Prima mențiune documentară referitoare la Sărbătoarea Întâmpinării Domnului este cea din memorialul de călătorie al Pelerinei Egeria care ia parte la această sărbătoare în Ierusalim în ani 382 și 384.

Comentarii Facebook


Știri recente