Anotimpul colindelor şi al darurilor

La finalul Concertului tradiţional de colinde organizat la Palatul Patriarhiei vineri, 16 decembrie 2016, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a adresat un cuvânt de binecuvântare celor prezenţi intitulat Anotimpul colindelor şi al darurilor, pe care îl redăm mai jos:

Sărbătoarea Naşterii Domnului nostru Iisus Hristos este mai întâi de toate sărbătoarea iubirii milostive a lui Dumnezeu pentru lume. Fiul lui Dumnezeu Cel veşnic S-a făcut Om, pentru noi oamenii şi pentru a noastră mântuire, după cum mărturisim în Crezul ortodox, adică pentru a dărui oamenilor, păcătoși şi muritori, iertarea păcatelor şi viaţa veşnică.

Taina Întrupării Fiului lui Dumnezeu este taina iubirii milostive şi smerite a lui Dumnezeu pentru oameni. De aceea, în timpul Postului Crăciunului sau al Postului Naşterii Domnului, creştinii se spovedesc mai des pentru a se împărtăși mai des cu Trupul şi Sângele lui Hristos, primind astfel în ei iubirea milostivă şi sfântă a lui Hristos. Postul Crăciunului este un post de pregătire duhovnicească, de curăţire duhovnicească, ca să primim tainic în noi, în peştera trupului nostru şi în ieslea sufletului nostru, pe Mântuitorul Iisus Hristos, Care vine pe pământ şi Se face om, pentru ca pe oameni să-i ridice la viaţa cerească şi dumnezeiască.

Totodată, Postul Nașterii Domnului este în mod deosebit perioada sau anotimpul darurilor, care se arată în faptele noastre de milostenie şi culminează cu darurile de Crăciun, ca simbol al răspunsului nostru la multele daruri duhovnicești pe care Dumnezeu Fiul ni le aduce prin întruparea Sa de la Duhul Sfânt şi din Fecioara Maria şi prin naşterea Sa ca om în peştera Betleemului.

Pe de alată parte, Nașterea Domnului nostru Iisus Hristos în Betleem ne descoperă pe Dumnezeu ca fiind călător şi colindător în lume. Hristos Domnul S-a născut într-o călătorie a Maicii Sale şi a dreptului Iosif la Betleem, arătând prin aceasta că Dumnezeu Cel milostiv este călător în lume şi colindător la casa sufletului fiecărui om, ca să cheme pe oameni în Casa Tatălui ceresc, al cărei pridvor este Biserica, întrucât Sfintele Taine săvârșite în ea sunt arvuna vieţii veşnice din Împărăţia lui Dumnezeu.

În acest sens, creștinii ortodocşi români văd pe colindătorii de Crăciun ca pe îngerii care vesteau Naşterea Pruncului Iisus la Betleem. Iar preoţii care poartă icoana Naşterii Domnului şi merg la casele oamenilor simbolizează pe păstorii de la Betleem, dar şi pe Însuşi Hristos-Domnul, Care vine la noi şi ne aduce bucuria iubirii lui Dumnezeu pentru oameni, aşteptând ca şi noi să răspundem, cu bucurie şi iubire, la chemarea lui Dumnezeu.

Una dintre expresiile cele mai vii ale tradiţiei poporului român, prin care a exprimat poetic taina iubirii lui Dumnezeu pentru oameni, se regăseşte în colinde. Colindele şi toate cântările liturgice ale Bisericii noastre din această perioadă de pregătire duhovnicească pentru marea sărbătoare a Naşterii Domnului ne îndeamnă să ne minunăm cu mintea şi să ne bucurăm cu inima de înţelesul adânc al tainei Naşterii Pruncului Iisus, în Care se arată bunătatea iubirii milostive a lui Dumnezeu pentru lume. De aceea, „colindul sfânt şi bun” ne îndeamnă mereu: „Şi-acum te las, fii sănătos/ Şi vesel de Crăciun,/Dar nu uita, când eşti voios,/ Române, să fii bun”.

Mulţumim celor trei formaţii corale pentru acest deosebit concert de colinde: grupului psaltic „Tronos” al Catedralei Patriarhale pentru interpretarea cu iz psaltic a colindelor în deschiderea concertului din această seară, coralei bărbătești ortodoxe „Te Deum Laudamus” pentru  interpretarea colindelor corale din repertoriul tradițional românesc, dar şi din repertoriul muzical al altor popoare, precum şi grupului de colindători din satul Breb, comuna Ocna Șugatag, Maramureş, pentru colindele populare, pentru costumul popular şi graiul românesc specific Maramureşului.

Totodată, felicităm pe ostenitorii Centrului de presă BASILICA al Patriarhiei Române pentru organizarea concertului de colinde Răsăritul cel de Sus, binecuvântăm pe toți participanții la acest eveniment tradițional, şi vă dorim tuturor ca bucuria sfântă a Sărbătorii Naşterii Domnului nostru Iisus Hristos să vă aducă, în suflet şi în casă, pace şi sănătate, lumină şi ajutor, pentru a trăi viaţa ca dar al lui Dumnezeu, întru mulţi şi binecuvântaţi ani!

 † DANIEL

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Comentarii Facebook


Știri recente