Ample activităţi în Postul Crăciunului, la Şcoala „Alexandru cel Bun“ din Iaşi

Pornind în călătoria Postului Crăciunului, elevii şi cadrele didactice ale Şcolii Gimnaziale „Alexandru cel Bun“ din Iaşi se îngrijesc de cele trebuincioase sufletului şi minţii pentru luminoasa întâlnire de la Betleem, informează “Ziarul Lumina”.

Pelerinii clasei a IV-a D , însoţiţi pe d-na profesor de religie Rusu Andrada, au oferit nouă chei de dobândire a bucuriei nepieritoare prin mesajul transmis de sceneta religioasă „Cu Fericirea… nu-i de glumit“. Micii actori, dar autentic trăitori creştini au reamintit, prin interpretarea lor, nevoia cultivării virtuţilor creştine precum blândeţea, milostenia, răbdarea şi curajul încă din copilărie, pentru o maturitate împlinită.

Preluând învăţăturile transmise, membrii Cercului de spiritualitate şi tradiţie românească „Troiţe“, îndrumaţi de d-na profesor de religie Liliana Iacomi, au pregătit marcarea Zilei Naţionale prin participarea la un atelier de confecţionare şi restaurare a unor elemente de port popular românesc – brâie, bentiţe, cocarde tricolore. Cu sprijinul familiilor elevilor, pe băncile şcolii au fost expuse costume populare însoţite de „Tâlcuiri în urma acului“. Semnele cusute de pe straiele moştenite au fost privite în cheie liturgică şi folclorică, identificând elemente de transmitere a Adevărului, Binelui şi Frumosului prin creaţia populară. În credinţa ortodoxă, costumul e văzut ca expresia interiorităţii omului, a stării de spirit, arătate Domnului şi omului. Cei îmbrăcaţi în culori discrete vor să arate respectul şi importanţa acordată momentului la care sunt prezenţi. Produsele atelierului au fost prezentate în manieră interactivă în expoziţia documentară „Costumul popular – un univers la purtător“, vernisată printr-o şezătoare, având ca text-suport versurile meşterului popular Nicolae Popa din Târpeşti – Neamţ.

Vineri, 28 noiembrie, activităţile au fost încununate de festivitatea „Ziua României e şi ziua mea!“, la a cărei reuşită au contribuit elevii claselor gimnaziale. Corul şcolii, coordonat cu dăruire de prof. interpret Claudia Martinică, a reamintit printr-un consistent program artistic valenţele patriotismului în păstrarea unităţii de neam, de limbă şi de credinţă. Cu sprijinul profesorilor de specialitate, copiii au oferit o emoţionantă lecţie de istorie prin interpretarea sinceră şi călduroasă de versuri evocatoare ale personalităţilor şi momentelor Marii Uniri.

Manifestările cultural-religioase din Şcoala „Alexandru cel Bun“ din Iaşi reflectă preocuparea constantă în păstrarea şi transmiterea valorilor identitare, cu păstrarea echilibrului între tradiţie şi noutate. Cei 40 de ani de experienţă pedagogică ai instituţiei susţin eficienţa parteneriatului Şcoală-Biserică-Familie, într-un demers ziditor la nivel personal şi comunitar.

Comentarii Facebook


Știri recente