Adunarea Episcopilor Ortodocși Canonici din America de Nord și Centrală

În perioada 25 – 27 mai 2011 la Chicago a avut loc a doua ședință a Adunării Episcopilor Ortodocși Canonici din America de Nord și Centrală. În cele ce urmează vă prezentăm Mesajul Adunării Episcopilor Ortodocși Canonici din America de Nord și Centrală postat pe site-ul Arhiepiscopiei Ortodoxe Române din cele două Americi, romarch.org:

Vineri 27 mai 2011

Hristos a înviat!

„Slavă Sfintei și Celei de o ființă și de viață făcătoarei și nedespărțitei Treimi!”

Prin harul lui Dumnezeu, noi, 45 de ierarhi ne-am întâlnit în Chicago, IL, între 25 și 27 mai 2011 pentru a doua ședință a Adunării Episcopilor Ortodocși Canonici din America de Nord și Centrală. Mai mulți ierarhi nu au putut ajunge la întâlnire datorită problemelor de sănătate, iar frații noștri sârbi datorită participării la o ședință prelungită a Adunării Episcopilor în Belgrad. Cu toții am trăit ceea ce spune Psalmistul cu bucurie „ce bine și ce frumos este să fie frații împreună” (Ps. 132, 1).

Am fost inspirați de perioada liturgică pascală în care ne aflăm, la mijlocul drumului de la lumina Învierii la harul Rusaliilor, la întâlnirea șansei unei noi vieți cu realitatea unei comuniuni reînnoite, la contopirea melodiei unității cu frumusețea diversității.

Ne amintim de frații noștri ierarhi care au adormit întru Domnul în timpul anului trecut: IPS Mitropolit Christopher de Libertyville și Chicago (Episcopia Sârbă), IPS Mitropolit Nicholas de Amissos (Episcopia Carpato-Rusă) și IPS Mitropolit Epiphanios de Bryoula (Patriarhia Ecumenică). Veșnică lor pomenire!

În discuțiile noastre ca și ierarhi ortodocși, am fost călăuziți de un spirit de împăcare, exprimând angajamentul de a considera toate problemele în mod colegial și în colaborare frățească. Acestea sunt reflectarea unității care caracterizează diferitele jurisdicții ale Bisericii Ortodoxe în cadrul Adunării noastre regionale. În această privință noi am reafirmat dorința și deschiderea de a lucra pentru „vindecarea oricărei nepotriviri canonice care a apărut datorită circumstanțelor istorice și pastorale.” (Mesajul din 2008 al Întâistătătorilor, 13.1-2). Urmăm astfel deciziile reprezentanților Bisericilor Ortodoxe Autocefale privind „poziția fermă și obligația de a păstra unitatea Bisericii Ortodoxe” (Reguli de operare, Chambésy, 2009, Art. 5.1a), precum și dorința „de a promova împreuna lucrare pentru rezolvarea problemelor ortodocșilor din zona noastră” (Chambésy 2009, Decizie 2c).

În conformitate cu hotărârea noastră de la prima Adunare a Episcopilor Ortodocși Canonici (26-28 mai 2010), ne-am concentrat eforturile și am acționat ca și succesori ai Conferinței Episcopilor Ortodocși Canonici din cele două Americi (SCOBA), asumând responsabilitatea Agențiilor și activitățile ei. Astfel, pe agenda Adunării au fost rapoarte ale celor 13 Comitete ale Adunării, ale Secretariatului și ale celor 14 Agenții și organizații sprijinite de Adunare.

Mulțumim lui Dumnezeu pentru spiritul pozitiv de cooperare care a dominat ședințele Adunării. Suntem bucuroși să-i informăm pe credincioșii noștri că Comitetele Adunării Episcopilor Ortodocși Canonici au prezentat rapoarte fraților ierarhi. Lucrarea acestor Comitete va constitui principala slujire a Adunării. Prin întâlniri regulate și frecvente, cu participarea și a laicilor, această lucrare va ținti spre materializarea unității Bisericilor Ortodoxe din zonă. În această privință suntem îndrumați de cuvintele Domnului cel Înviat: „precum Tatăl m-a trimis pe Mine, așa vă trimit și eu pe voi” (Ioan 20, 21) și „Adevărat, adevărat spun vouă: cel ce crede în Mine va face și el lucrările pe care le fac eu și mai mari decât acestea va face” (Ioan 14, 12).

Astfel, pe lângă rapoartele oficiale ale președintelui, a celor 2 vice-președinți, a casierului și a secretarului, responsabilitățile următoarelor Comitete au fost discutate pe larg: Probleme Canonice, Planificare Canonică Regională, Biserică și societate, Probleme ale clerului, Relații Ecumenice, Probleme financiare, Probleme legale, Liturghie, Slujire în armată, Comunități monastice, Practici pastorale, Educație Teologică și Tineri. În plus, coordonatorii diferitelor Agenții și organizații sprijinite de Adunare, în trecut sub egida SCOBA, se vor întâlni cu Episcopii de legătură pentru aceste Agenții pentru a stabili criteriile relațiilor lor cu Adunarea și mijloacele potrivite de comunicare cu aceasta.

Adunarea a primit cu căldură și a încurajat în unanimitate crearea unei unice slujiri în armată și privind tinerii.

În acest moment ne rugăm lui Dumnezeu pentru cei ce au suferit din cauza condițiilor meteorologice extreme în ultimele săptămâni, mai ales în urma recentelor tornade și inundații în statele americane Missouri și Oklahoma, dar și în alte părți ale zonei Adunării noastre unde adevărate catastrofe s-au abătut asupra oamenilor aducând moarte și distrugeri materiale. Dumnezeu să le dăruiască odihnă celor adormiți și suflarea blândă a Duhului să vină peste victime pentru a le dărui puterea de a-și reconstrui viața. Încurajăm din inimă parohiile noastre să ajute material și spiritual pe cei ce au suferit.

Nu putem să tăcem în fața atrocităților și persecuțiilor săvârșite împotriva minorităților creștine de fundamentaliști și extremiști, în Palestina și Egipt, mai ales împotriva creștinilor prinși în mișcările de revoluție arabă care au descătușat animozități sectare mult timp reprimate. În particular, comunitățile creștine din Palestina și Orientul Mijlociu au fost drastic reduse și obligate să se refugieze. Cerem liderilor politici din lumea întreagă să nu mai ignore manifestările de intoleranță, discriminare și persecuție fățișă împotriva tuturor comunităților religioase – evrei, creștini sau musulmani – care trăiesc în zone de război și țări ale lumii, mai ales în Africa de Nord și Orientul Mijlociu.

Considerând faptul că luna iunie a fost desemnată „luna securității internetului”, îi îndemnăm pe preoți și credincioși să devină conștienți și să asigure protecție pentru copiii și comunitățile noastre față de multele și diversele pericole, cum ar fi pornografia, riscurile de atac prin internet, etc. și mai ales dezbinarea ce poate fi produsă în Biserică. Tehnologia nu este păcătoasă; dar abuzul de tehnologie este păcat și crimă. În îndemnăm pe credincioși să distribuie literatură despre securitatea internetului, să organizeze lecții despre acest subiect, să se folosească de posibilitățile de control și să ia măsuri serioase pentru a determina companiile și distributorii să folosească opțiuni de protecție a copiiilor.

În final, suntem uniți în a recunoaște cu toată inima și a binecuvânta slujirea neobosită a clericilor și a familiilor lor, a preoților și diaconilor, a fraților și surorilor din comunitățile monastice, a tuturor celor angajați în asistența socială, a celor care slujesc, lucrează, învață și cântă în sfintele locașuri și a întregului popor al lui Dumnezeu care așteaptă mare și multă milă.

Adevărat a înviat Domnul!

IPS Arhiepiscop Demetrios, președinte

IPS Mitropolit Philip, vice-președinte

IPS Arhiepiscop Justinian, vice-președinte

IPS Arhiepiscop Antony, casier

PS Episcop Basil, secretar

IPS Mitropolit Iakovos

IPS Mitropolit Constantin

IPS Mitropolit Methodios

IPS Mitropolit Athenagoras

IPS Mitropolit Isaiah

IPS Mitropolit Alexios

IPS Mitropolit Nicholas

IPS Mitropolit Evangelos

PS Episcop Savas

PS Episcop Andonios

PS Episcop Ilia

PS Episcop Demetrios

PS Episcop Daniel

PS Episcop Antoun

PS Episcop Joseph

PS Episcop Thomas

PS Episcop Alexander

IPS Mitropolit Hilarion

IPS Arhiepiscop Alypy

IPS Arhiepiscop Kyrill

PS Episcop Peter

PS Episcop John

PS Episcop Theodosy

PS Episcop George

PS Episcop Ieronim

IPS Arhiepiscop Nicolae

PS Episcop Ioan Casian

IPS Mitropolit Joseph

IPS Mitropolit Jonah

IPS Arhiepiscop Nathaniel

PS Episcop Nikon

PS Episcop Tikhon

PS Episcop Benjamin

PS Episcop Alejo

PS Episcop Melchisedek

PS Episcop Michael

PS Episcop Matthias

PS Episcop Irineu

PS Episcop Mark

PS Episcop Irénée

Comentarii Facebook


Știri recente