Academia Română cheamă academiile europene la colaborare pentru găsirea premiselor unei păci durabile

Academia Română a transmis marți un Apel prin care invită Academiile europene să creeze o platformă comună de cercetare care să identifice premisele pentru menținerea păcii pe continent.

Text integral:


Apel către Academiile europene

După două războaie mondiale devenite catastrofe umanitare, dezlănțuirea unui nou conflict armat, pe urmele celor petrecute în trecutul nu prea îndepărtat, părea imposibilă.

Soluția evitării confruntărilor violente o dăduse, cu decenii în urmă, Nicolae Titulescu: „Când pacea este amenințată, nu se răspunde prin război, ci prin organizarea păcii“.

Și totuși, un stat independent vecin cu România este supus spectrului morții de către o mare putere care dezlănțuie o agresiune fățișă, contrară tuturor acordurilor internaționale.

Academia Română, aidoma tuturor instituțiilor similare, formate din oameni de știință și creatori de valori spirituale autentice, este din principiu împotriva violenței și condamnă ferm războiul dezlănțuit de Federația Rusă împotriva Ucrainei.

Din păcate, savanții nu au capacitatea de a opri conflictul, dar oamenii politici deținători ai puterii au decizia păcii în mâinile lor. Mai mult, acești lideri au chiar obligația s-o facă, din respect față de popoarele care le-au delegat dreptul de a conduce.

După crizele recente devenite copleșitoare, trebuie să se treacă la pace, la o pace durabilă, făuritoare de punți stabile de comunicare între toate popoarele Europei.

Oamenii de știință și de cultură sunt cei care descoperă mereu căi de dialog, indiferent de valorile politice pe care le împărtășesc guvernele lor. Știința și cultura sunt limbaje universale.

De aceea, Academia Română inițiază un apel către toate academiile europene, cu scopul creării unei platforme continentale de comunicare științifică, al cărui scop să fie identificarea valorilor, principiilor și aspirațiilor comune tuturor popoarelor, în vederea menținerii păcii.

Mai mult ca oricând, este acum nevoie de o alianță a spiritelor iubitoare de armonie, capabile să îndemne la încetarea grabnică a războiului și la organizarea păcii.

Biroul Prezidiului Academiei Române


Președintele Academiei Române, Acad. Ioan-Aurel Pop, a transmis luni, în numele Prezidiului Academiei și al său propriu, un mesaj de susținere și de compasiune către Președintele Academiei Naționale de Științe a Ucrainei, prof. Anatoly Zagorodny.

Sursa foto: Gândul.ro

Comentarii Facebook


Știri recente