7 cărți pe care să le citești în Postul Adormirii Maicii Domnului

Am pregătit o listă de cărţi pe care le recomandăm spre lectură în Postul Adormirii Maicii Domnului.  Aceste lucrări cu tematică duhovnicească sunt mijloace de pregătire pentru parcurgerea cu folos spiritual a perioadei postului.

Sfânta Scriptură

Biblia este prima scriere pe care o recomandăm. Aceasta fiind, după cuvintele Sfântului Ioan Gură de Aur, „scrisoarea solemnă a lui Dumnezeu trimisă pe pământ”.

„Sunt dumnezeieşti şi duhovniceşti cuvintele Scripturii şi pot să nască în sufletele noastre multă bucurie duhovnicească”, spune Sfântul Ioan.

Învățătura Mariologică a Sfântului Nicolae Cabasila (autor: Episcopul Visarion al Tulcii)

Lucrarea Preasfințitului Părinte Visarion, inițial teza de doctorat, alcătuită sub îndrumarea Părintelui Arhid. Prof. Ioan I. Ică jr. la Facultatea de Teologie din Sibiu, pune în lumină, pentru prima dată în literatura de specialitate, mariologia marelui teolog trecut în rândul sfinților, Nicolae Cabasila.

Sfântul Nicolae Cabasila a fost un teolog al sintezelor și al echilibrului, mistic și în același timp,„umanist prin formație și isihast prin vocație”, pledând pentru un „isihasm sacramental în lume” – fapt care conferă o deosebita valoare și actualitate figurii și gândirii sale teologice și duhovnicești.

Maica Domnului în teologia Sfinţilor Părinţi (autor: Pr. Adrian Dinu)

Este un studiu de sinteză patristică în care este demonstrată legătura creștinilor de astăzi cu învățătura Bisericii din primele opt secole.

Sfântul Ioan Gură de Aur și învățătura sa despre Maica Domnului (autor: Pr. Adrian Dinu)

Acest studiu constituie în primul rând o cercetare asupra învățăturii Sf. Ioan Hrisostom despre Născătoarea de Dumnezeu, care nu poate fi lipsit de alte câteva coordonate: evidențierea caracteristicilor învățăturii creștine despre castitate, despre căsătorie și sublinierea rolului femeii în Biserică și în lume.

Maica Domnului. O introducere în Teotokologia Ortodoxă (autor: Pr. Ștefan Buchiu)

În acest studiul autorul analizează, din punct de vedere dogmatic, teotokologia ortodoxă, urmărind consecințele directe în cultul și spiritualitatea Bisericii.

Foame și sete după Dumnezeu. Înţelesul şi folosul postului (autor: Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României)

Volumul cuprinde, aşa după cum se menţionează în titlu, mai multe învăţături referitoare la post.

Cartea urmărește trei direcții principale:

  •  mai bună cunoaștere a vechimii postului în istoria umanității și în viața Bisericii;
  • sublinierea importanței postului în pregătirea credincioșilor pentru marile sărbători ale Bisericii;
  • redescoperire mai sigură a postului ca izvor de bucurie și de sfințire a vieții creștine.

Despre post (autor: Sfântul Vasile cel Mare)

Printre Sfinții Părinți care au scris despre post, Sfântul Vasile cel Mare este cel care a învățat în chip neîntrecut despre nevoia de vindecare și întărire a firii omenești.

Omiliile Sfântului Vasile despre această practică a cumpătării, precum și cele împotriva patimii beției, ne arată numeroasele foloase ale ascezei: împăcarea cu Dumnezeu, tămăduirea de patimi și de suferințe, sfințirea cugetului, a cuvântului și a simțirii și, nu în ultimul rând, restabilirea comuniunii cu semenii.

Comentarii Facebook


Știri recente