Cartea „Despre Post” a Sfântului Vasile cel Mare

Perioada Postului Mare este una de înnoire duhovnicească, o perioadă a pocăinței, a curățirii inimii și minții, precum și de reîntoarcere către aproapele nostru. Printre Sfinții Părinți care au scris despre post, Sfântul Vasile cel Mare este cel care a învățat în chip neîntrecut despre nevoia de vindecare și întărire a firii omenești.

La Editura Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă a apărut broșura „Despre post”, informează TRINITAS TV. Omiliile Sfântului Vasile despre această practică a cumpătării, precum și cele împotriva patimii beției, ne arată numeroasele foloase ale ascezei: împăcarea cu Dumnezeu, tămăduirea de patimi și de suferințe, sfințirea cugetului, a cuvântului și a simțirii și, nu în ultimul rând, restabilirea comuniunii cu semenii.

Tipărită cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, care semnează și Cuvântul înainte, broșura poate fi achiziționată de la librăriile bisericești și de la pangarele lăcașurilor de cult din Patriarhia Română.

Comentarii Facebook


Știri recente