5 martie 1977 – A trecut la cele veșnice în București diaconul și profesorul de teologie Nicolae Nicolaescu

5 martie 1977 – A trecut la cele veșnice în București diaconul și profesorul de teologie Nicolae Nicolaescu. Studii seminariale la Râmnicu Vâlcea (1923-1931), continuate la Facultatea de Teologie din București (1931-1935). În anul 1942 a obținut titlul de doctor în Teologie la București, beneficiind de o bursă de specializare la Facultățile de Teologie catolică și protestantă dm Strasbourg (1935-1937). În perioada anilor 1938-1946 a activat ca asistent pentru Studiul Noului Testament și Ermineutică biblică, în cadrul Facultății de Teologie din București; între anii 1947-1948, a fost profesor titular la Facultatea de Teologie din Suceava, iar între anii 1948-1971 a activat ca profesor la Institutul Teologic din București, ocupând și funcțiile de prorector (1952-1962) și rector (1949-1950 și 1962-1971). Concomitent cu această carieră didactică, între anii 1939-1947 a slujit ca diacon la Biserica „Sf. Gheorghe Vechi” din București, iar între anii 1945-1947 a ocupat funcția de secretar general în Ministerul Cultelor. Lucrări: „Exegeza textului II Corinteni XII, 7-9” (1939); „Introducere în Epistola către Filipeni. Captivitatea Sfântului Apostol Pavel în Efes” (1942); „Cronologia paulină” (1942); „Sensul vieții sociale după Noul Testament. Studiu de teologie biblică” (1946), „Studiul Noului Testament” (ed. I, 1956; ed. a II-a, 1977); a publicat numeroase alte studii de specialitate, articole de îndrumare social-misionară, cronici și recenzii în publicații periodice bisericești („Biserica Ortodoxă Română”, „Studii Teologice”, „Ortodoxia”, „Glasul Bisericii”, „Mitropolia Olteniei”).

Comentarii Facebook


Știri recente