30 noiembrie 1846 – A trecut la cele veșnice în Buzău, Episcop de Buzău Chesarie

30 noiembrie 1846 – A trecut la cele veșnice în Buzău, Episcop de Buzău Chesarie (din botez Constantin Căpățână). A învățat la școala Bisericii „Domnița Bălașa” din București, călugărit de episcopul Iosif al Argeșului și hirotonit ierodiacon pentru Catedrala episcopală de acolo, iconom la Mănăstirea Antim din București (1820), Episcop la Buzău (5 aprilie 1825), unde a păstorit până la moarte. S-a remarcat îndeosebi prin preocupările de ordin cultural. În tipografia pe care a înființat-o la Buzău au apărut aproximativ 60 de cărți de slujbă și de învățătură, traduceri din Sfinții Părinți, manuale școlare, lucrări cu profil laic, cuvântări etc.; între ele s-au remarcat: „Cazanii la Duminicile de peste an, la praznicele împărătești și la sfinții mari” (1824, după Cazania lui Varlaam); „Chiriacodromionul la Evanghelii” al lui Nichifor Theotochis (1839). Sub îndrumarea sa a apărut primul periodic bisericesc la noi: „Vestitorul bisericesc” (1839-1840); a înființat Seminarul din Buzău (1836), cu o clădire corespunzătoare, folosită până azi și care îi va purta numele; o școală de cântăreți și o școală de zugravi-iconari, o școală de sculptură. A trimis la studii de pictură în Italia pe Gheorghe Tattarescu, viitorul mare pictor bisericesc, și doi tineri la studii teologice în Grecia. Cu cheltuiala lui s-au rezidit, refăcut și zugrăvit zeci de biserici din eparhie (catedrala episcopală, bisericile mănăstirilor Ciolanu, Rătești, Suzana, Vintilă Vodă și altele).

Comentarii Facebook


Știri recente