10 meditații ale Patriarhului Daniel despre pace ca dar și binecuvântare

PF Daniel eliberand un porumbel la Sinodul din Creta
  1. Când omul nu mai are pace în suflet, în familie, când nu mai există pace în societate, toate se tulbură, toate se întristează, ajung în stare de confuzie.

  2. Pacea dumnezeiască este armonia pe care Duhul Sfânt o construiește în sufletul omului, făcându-l să se uite la sine, în iubirea lui Dumnezeu și în iubirea față de semeni.
  3. În contextul lumii de astăzi, frământată de neînţelegeri şi războaie, avem nevoie mai mult ca oricând de făcători de pace, adică de toţi aceia care pot preveni sau aplana conflictele între oameni, în societate sau între popoare.
  4. Trebuie să păstrăm totdeauna pacea şi unitatea Bisericii lui Hristos.
  5. Viaţa fiecărei persoane poate fi deplin cultivată numai în pace şi în armonie cu Dumnezeu, cu oamenii şi cu natura înconjurătoare.
  6. Pacea este dar de la Dumnezeu şi aceasta trebuie căutată cu stăruinţă, primită cu recunoştinţă şi cultivată permanent în sufletul omului, în familie şi în viaţa societăţii.
  7. Unde nu mai este pace apar tulburări, tensiuni, violenţe, conflicte şi chiar războaie care ucid oameni şi distrug bunuri materiale.
  8. Glasul profetic al Sfântului Apostol Pavel ne cheamă să căutăm pacea lui Hristos „care covârșește toată mintea” (Filipeni 4, 7) şi să devenim făcători de pace.
  9. Sfinţii Bisericii Ortodoxe spun că pacea socială depinde mult de pacea spirituală a sufletului când omul exprimă această pace în iubire faţă de Dumnezeu şi faţă de semeni.
  10. Pacea este o binecuvântare de la Dumnezeu.

Foto credit: Robert Nicolae / Basilica.ro

Comentarii Facebook


Știri recente